Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): sattra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12969
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
patnīḥ saṃyājya prāñca udetyāyaṃ sahasramānava ity aticchandasāhavanīyam upatiṣṭhante // (1) Par.?
patnī
ac.p.f.
saṃyājay,
Abs., indecl.
prāñc
n.p.m.
ude
Abs., indecl.
∞ idam
n.s.m.
sahasra
comp.
∞ mānava
n.s.m.
iti
indecl.
∞ āhavanīya
ac.s.m.
upasthā.
3. pl., Pre. ind.
root
ime vai lokā aticchandā eṣv eva lokeṣu pratitiṣṭhanti // (2) Par.?
idam
n.p.m.
vai
indecl.
loka
n.p.m.
root
idam
l.p.m.
eva
indecl.
loka
l.p.m.
pratiṣṭhā.
3. pl., Pre. ind.
root
gor iti nidhanaṃ bhavati virājo vā etad rūpaṃ yad gaur virājy eva pratitiṣṭhanti // (3) Par.?
go
g.s.m.
iti
indecl.
nidhana
n.s.n.
root
bhū.
3. sg., Pre. ind.
virāj
g.s.f.
vai
indecl.
etad
n.s.n.
rūpa
n.s.n.
root
yad
n.s.n.
go.
n.s.m.
virāj
l.s.f.
eva
indecl.
pratiṣṭhā.
3. pl., Pre. ind.
root
pratyañcaḥ prapadya sārparājñyā ṛgbhiḥ stuvanti // (4) Par.?
pratyañc
n.p.m.
prapad,
Abs., indecl.
ṛc
i.p.f.
stu.
3. pl., Pre. ind.
root
arbudaḥ sarpa etābhir mṛtāṃ tvacam apāhata mṛtām evaitābhis tvacam apaghnate // (5) Par.?
arbuda
n.s.m.
sarpa
n.s.m.
etad
i.p.f.
mṛ
PPP, ac.s.f.
tvac
ac.s.f.
apahan.
3. sg., Impf.
root
mṛ
PPP, ac.s.f.
eva
indecl.
∞ etad
i.p.f.
tvac
ac.s.f.
apahan.
3. pl., Pre. ind.
root
iyaṃ vai sārparājñy asyām eva pratitiṣṭhanti // (6) Par.?
idam
n.s.f.
root
vai
indecl.
idam
l.s.f.
eva
indecl.
pratiṣṭhā.
3. pl., Pre. ind.
root
tisṛbhiḥ stuvanti traya ime lokā eṣv eva pratitiṣṭhanti // (7) Par.?
tri
i.p.f.
stu.
3. pl., Pre. ind.
root
tri
n.p.m.
root
idam
n.p.m.
loka.
n.p.m.
idam
l.p.m.
eva
indecl.
pratiṣṭhā.
3. pl., Pre. ind.
root
manasopāvartayati // (8) Par.?
manas
i.s.n.
∞ upāvartay.
3. sg., Pre. ind.
root
manasā hiṃkaroti manasā prastauti manasodgāyati manasā pratiharati manasā nidhanam upayanty asamāptasya samāptyai // (9) Par.?
manas
i.s.n.
hiṃkṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
manas
i.s.n.
prastu.
3. sg., Pre. ind.
root
manas
i.s.n.
∞ udgā.
3. sg., Pre. ind.
root
manas
i.s.n.
pratihṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
manas
i.s.n.
nidhana
ac.s.n.
upe
3. pl., Pre. ind.
root
a
indecl.
∞ samāp
PPP, g.s.n.
samāpti.
d.s.f.
yad vai vācā na samāpnuvanti manasā tat samāpnuvanti // (10) Par.?
yad
ac.s.n.
vai
indecl.
vāc
i.s.f.
na
indecl.
samāp,
3. pl., Pre. ind.
manas
i.s.n.
tad
ac.s.n.
samāp.
3. pl., Pre. ind.
root
pariśrite stuvanti brahmaṇaḥ parigṛhītyai // (11) Par.?
pariśri
PPP, l.s.m.
stu
3. pl., Pre. ind.
root
brahman
g.s.n.
brahmodyaṃ vadanti brahmavarcasa eva pratitiṣṭhanti // (12) Par.?
brahmodya
ac.s.n.
vad.
3. pl., Pre. ind.
root
eva
indecl.
pratiṣṭhā.
3. pl., Pre. ind.
root
caturhotāraṃ hotā vyācaṣṭe stutam eva tad anuśaṃsati nahi tat stutaṃ yad ananuśastam // (13) Par.?
hotṛ
n.s.m.
vyācakṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
stu
PPP, ac.s.n.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
anuśaṃs.
3. sg., Pre. ind.
root
na
indecl.
∞ hi
indecl.
tad
n.s.n.
stu
PPP, n.s.n.
root
yad
n.s.n.
an
indecl.
∞ anuśaṃs.
PPP, n.s.n.
prajāpatiṃ parivadanty āptvevainaṃ tad vyācakṣate tāvad āpāmainam iti // (14) Par.?
prajāpati
ac.s.m.
parivad.
3. pl., Pre. ind.
root
āp
Abs., indecl.
∞ iva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
vyācakṣ.
3. pl., Pre. ind.
root
tāvat
indecl.
āp
1. pl., them. aor.
∞ enad
ac.s.m.
iti.
indecl.
gṛhapatir audumbarīṃ dhārayati gṛhapatir vā ūrjo yantorjam evaibhyo yacchati // (15) Par.?
audumbarī
ac.s.f.
dhāray.
3. sg., Pre. ind.
root
vai
indecl.
ūrj
g.s.f.
yantṛ
n.s.m.
root
∞ ūrj
ac.s.f.
eva
indecl.
∞ idam
d.p.m.
yam.
3. sg., Pre. ind.
root
vācaṃ yacchanti // (16) Par.?
vāc
ac.s.f.
yam.
3. pl., Pre. ind.
root
dugdhānīva vai tarhi chandāṃsi yātayāmāny antagatāni tāny eva tad rasenāpyāyayanti // (17) Par.?
duh
PPP, n.p.n.
root
∞ iva
indecl.
vai
indecl.
tarhi
indecl.
chandas
n.p.n.
anta
comp.
∞ gam.
PPP, n.p.n.
tad
ac.p.n.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
rasa
i.s.m.
∞ āpyāyay.
3. pl., Pre. ind.
root
atho śvastanam evābhisaṃtanvanti // (18) Par.?
atha
indecl.
∞ u
indecl.
śvastana
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ abhisaṃtan.
3. pl., Pre. ind.
root
ātmadakṣiṇaṃ vā etad yat sattram // (19) Par.?
ātman
comp.
∞ dakṣiṇā
n.s.n.
root
vai
indecl.
etad,
n.s.n.
yad
n.s.n.
sattra.
n.s.n.
yadā vai puruṣa ātmano 'vadyati yaṃ kāmaṃ kāmayate tam abhyaśnute // (20) Par.?
yadā
indecl.
vai
indecl.
puruṣa
n.s.m.
ātman
ab.s.m.
avado,
3. sg., Pre. ind.
yad
ac.s.m.
kāma
ac.s.m.
kāmay,
3. sg., Pre. ind.
tad
ac.s.m.
abhyaś.
3. sg., Pre. ind.
root
dvābhyāṃ lomāvadyati dvābhyāṃ tvacaṃ dvābhyāṃ māṃsaṃ dvābhyām asthi dvābhyāṃ majjānaṃ dvābhyāṃ pīvaś ca lohitaṃ ca // (21) Par.?
dvi
i.d.m.
loman
ac.s.n.
∞ avado
3. sg., Pre. ind.
root
dvi
i.d.m.
tvac
ac.s.f.
dvi
i.d.m.
māṃsa
ac.s.n.
dvi
i.d.m.
asthi
ac.s.n.
dvi
i.d.m.
majjan
ac.s.m.
dvi
i.d.m.
pīvas
ac.s.n.
ca
indecl.
lohita
ac.s.n.
ca.
indecl.
śikhā anupravapante pāpmānam eva tad apaghnate laghīyāṃsaḥ svargaṃ lokam ayāmeti // (22) Par.?
śikhā
ac.p.f.
anupravap.
3. pl., Pre. ind.
root
pāpman
ac.s.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
apahan.
3. pl., Pre. ind.
root
laghīyas
n.p.m.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.

1. pl., root aor.
∞ iti.
indecl.
atho gavām evānurūpā bhavanti sarvasyānnādyasyāvaruddhyai // (23) Par.?
atha
indecl.
∞ u
indecl.
go
g.p.m.
eva
indecl.
∞ anurūpa
n.p.m.
bhū
3. pl., Pre. ind.
root
sarva
g.s.n.
∞ annādya
g.s.n.
∞ avaruddhi.
d.s.f.
Duration=0.04826807975769 secs.