Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): brahman priest, sāman

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12967
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ātmā vā eṣa saṃvvatsarasya yad viṣuvān pakṣāv etāv abhito bhavato yena ceto 'bhīvartena yanti yaś ca parastāt pragātho bhavati tāv ubhau viṣuvati kāryau pakṣāv eva tad yajñasyātman pratidadhati svargasya lokasya samaṣṭyai // (1) Par.?
ātman
n.s.m.
root
vai
indecl.
etad
n.s.m.
yad
n.s.n.
viṣuvant.
n.s.m.
pakṣa
n.d.m.
etad
n.d.m.
abhitas
indecl.
root
bhū,
3. du., Pre. ind.
yad
i.s.m.
ca
indecl.
∞ itas
indecl.
abhīvarta
i.s.m.
i,
3. pl., Pre. ind.
yad
n.s.m.
ca
indecl.
parastāt
indecl.
pragātha
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
tad
n.d.m.
ubh
n.d.m.
kṛ.
Ger., n.d.m.
root
pakṣa
ac.d.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
yajña
g.s.m.
∞ ātman
l.s.m.
pratidhā
3. pl., Pre. ind.
root
svarga
g.s.m.
loka
g.s.m.
samaṣṭi.
d.s.f.
indra kratuṃ na ābhareti pragātho bhavati // (2) Par.?
indra
v.s.m.
kratu
ac.s.m.
mad
d.p.a.
ābhṛ
2. sg., Pre. imp.
∞ iti
indecl.
pragātha
n.s.m.
root
bhū.
3. sg., Pre. ind.
vasiṣṭho vā etaṃ putrahato 'paśyat sa prajayā paśubhiḥ prājāyata yad eṣa pragātho bhavati prajātyai // (3) Par.?
vai
indecl.
etad
ac.s.m.
putra
comp.
∞ han
PPP, n.s.m.
paś.
3. sg., Impf.
root
tad
n.s.m.
prajā
i.s.f.
paśu
i.p.m.
prajan.
3. sg., Impf.
root
yat
indecl.
etad
n.s.m.
pragātha
n.s.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
prajāti.
d.s.f.
root
jīvā jyotir aśīmahīti ye vai svasti saṃvvatsaraṃ saṃtaranti te jīvā jyotir aśnuvate // (4) Par.?
jīva
n.p.m.
root
jyotis
ac.s.n.

1. pl., Aor. Opt.
∞ iti.
indecl.
yad
n.p.m.
vai
indecl.
svasti
ac.s.n.
saṃtṛ,
3. pl., Pre. ind.
tad
n.p.m.
jīva
n.p.m.
jyotis
ac.s.n.
.
3. pl., Pre. ind.
root
mā no ajñātā vṛjanā durādhyo māśivāso 'vakramur iti ye vai stenā ripavas te durādhyas tān eva tad atikrāmati // (5) Par.?

indecl.
root
mad
ac.p.a.
ajñāta
n.p.m.
vṛjana
n.p.n.
durādhī
n.p.m.

indecl.
∞ aśiva
n.p.m.
avakram
3. pl., Aor. inj.
iti.
indecl.
yad
n.p.m.
vai
indecl.
stena
n.p.m.
ripu,
n.p.m.
tad
n.p.m.
durādhī.
n.p.m.
root
tad
ac.p.m.
eva
indecl.
tad
n.s.n.
atikram.
3. sg., Pre. ind.
root
tvayā vayaṃ pravataḥ śaśvatīr apo 'ti śūra tarāmasīti saṃvvatsaro vai pravataḥ śaśvatīr apas tam eva tat taranti // (6) Par.?
tvad
i.s.a.
root
mad
n.p.a.
pravat
ac.p.f.
śaśvat
ac.p.f.
ap
ac.p.f.
ati
indecl.
śūra
v.s.m.
tṛ
1. pl., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
saṃvatsara
n.s.m.
root
vai
indecl.
pravat
n.p.f.
śaśvat
n.p.f.
ap.
n.p.f.
tad
ac.s.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
tṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
adyādyā śvaḥ śvas tvām idā hyo naro vayam enam idā hya iti saṃtanayaḥ pragāthā bhavanti teṣām ekaḥ kāryaḥ salomatvāya śvastanam evābhisaṃtanvanti // (7) Par.?
adya
indecl.
∞ adya
indecl.
śvas
indecl.
śvas
indecl.
tvad
ac.s.a.
idā
indecl.
hyas
indecl.
nṛ
n.p.m.
mad
n.p.a.
enad
ac.s.m.
idā
indecl.
hyas
indecl.
iti.
indecl.
saṃtani
n.p.m.
pragātha
n.p.m.
root
bhū.
3. pl., Pre. ind.
tad
g.p.m.
eka
n.s.m.
kṛ
Ger., n.s.m.
root
saloman
comp.
∞ tva.
d.s.n.
śvastana
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ abhisaṃtan.
3. pl., Pre. ind.
root
atho khalv āhur indra kratuṃ na ābharety eva kāryaṃ samṛddhyai // (8) Par.?
atha
indecl.
∞ u
indecl.
khalu
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
indra
v.s.m.
kratu
ac.s.m.
mad
d.p.a.
ābhṛ
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
eva
indecl.
kṛ
Ger., n.s.n.
samṛddhi.
d.s.f.
pratyavarohiṇo māsā bhavanti // (9) Par.?
pratyavarohin
n.p.m.
root
māsa
n.p.m.
bhū.
3. pl., Pre. ind.
yathā vā ito vṛkṣaṃ rohanty evam enaṃ pratyavarohanti svargam eva lokaṃ rūḍhvāsmiṃl loke pratitiṣṭhanti // (10) Par.?
yathā
indecl.
vai
indecl.
itas
indecl.
vṛkṣa
ac.s.m.
ruh,
3. pl., Pre. ind.
evam
indecl.
enad
ac.s.m.
pratyavaruh.
3. pl., Pre. ind.
root
svarga
ac.s.m.
eva
indecl.
loka
ac.s.m.
ruh
Abs., indecl.
∞ idam
l.s.m.
loka
l.s.m.
pratiṣṭhā.
3. pl., Pre. ind.
root
Duration=0.035578012466431 secs.