Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): River deities, Viśvāmitra, water, rain

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10174
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Poet
pra parvatānām uśatī upasthād aśve iva viṣite hāsamāne / (1.1) Par.?
pra
indecl.
parvata
g.p.m.
vaś
Pre. ind., n.d.f.
→ śubhra (1.2) [conj]
→ rih (1.2) [conj]
← vipāś (1.2) [acl]
upastha
ab.s.n.
aśvā
n.d.f.
iva
indecl.
viṣita
n.d.f.

s-aor., n.d.f.
gāveva śubhre mātarā rihāṇe vipāṭ chutudrī payasā javete // (1.2) Par.?
go
n.d.f.
∞ iva
indecl.
śubhra
n.d.f.
← vaś (1.1) [conj]
mātṛ
n.d.f.
rih
Pre. ind., n.d.f.
← vaś (1.1) [conj]
vipāś
n.s.f.
→ vaś (1.1) [acl:dpct]
śutudrī
n.s.f.
payas
i.s.n.
.
3. du., Pre. ind.
root
Viśvāmitra
indreṣite prasavam bhikṣamāṇe acchā samudraṃ rathyeva yāthaḥ / (2.1) Par.?
indra
comp.
∞ iṣay
PPP, n.d.f.
prasava
ac.s.m.
bhikṣ
Pre. ind., n.d.f.
acchā
indecl.
samudra
ac.s.m.
rathya
n.s.f.
∞ iva
indecl.
.
2. du., Pre. ind.
root
→ samṛch (2.2) [advcl:dpct]
samārāṇe ūrmibhiḥ pinvamāne anyā vām anyām apy eti śubhre // (2.2) Par.?
samṛch
Perf., n.d.f.
← yā (2.1) [advcl]
ūrmi
i.p.m.
pinv
Pre. ind., n.d.f.
anya
n.s.f.
tvad
g.d.a.
anya
ac.s.f.
api
indecl.
i
3. sg., Pre. ind.
root
śubhra.
v.d.f.
Rivers
acchā sindhum mātṛtamām ayāsaṃ vipāśam urvīṃ subhagām aganma / (3.1) Par.?
acchā
indecl.
sindhu
ac.s.f.
.
1. sg., s-aor.
root
vipāś
ac.s.f.
uru
ac.s.f.
subhaga
ac.s.f.
gam,
1. pl., root aor.
vatsam iva mātarā saṃrihāṇe samānaṃ yonim anu saṃcarantī // (3.2) Par.?
vatsa
ac.s.m.
iva
indecl.
mātṛ
n.d.f.
saṃrih,
Pre. ind., n.d.f.
root
samāna
ac.s.m.
yoni
ac.s.m.
anu
indecl.
saṃcar.
Pre. ind., n.s.f.
enā vayam payasā pinvamānā anu yoniṃ devakṛtaṃ carantīḥ / (4.1) Par.?
enā
indecl.
mad
n.p.a.
root
payas
i.s.n.
pinv,
Pre. ind., n.p.f.
anu
indecl.
yoni
ac.s.m.
deva
comp.
∞ kṛ
PPP, ac.s.m.
car,
Pre. ind., n.p.f.
na vartave prasavaḥ sargataktaḥ kiṃyur vipro nadyo johavīti // (4.2) Par.?
na
indecl.
vṛ
Inf., indecl.
root
prasava
n.s.m.
sarga
comp.
∞ tak.
PPP, n.s.m.
kiṃyu
n.s.m.
vipra
n.s.m.
nadī
ac.p.f.
johav.
3. sg., Pre. ind.
root
ramadhvam me vacase somyāya ṛtāvarīr upa muhūrtam evaiḥ / (5.1) Par.?
ram
2. pl., Pre. imp.
root
mad
g.s.a.
vacas
d.s.n.
somya
d.s.n.
ṛtāvan
v.p.f.
upa
indecl.
muhūrta
ac.s.n.
eva.
i.p.m.
pra sindhum acchā bṛhatī manīṣāvasyur ahve kuśikasya sūnuḥ // (5.2) Par.?
pra
indecl.
sindhu
ac.s.m.
acchā
indecl.
bṛhat
n.s.f.
manīṣā
n.s.f.
root
∞ avasyu
n.s.f.
hvā
1. sg., them. aor.
root
kuśika
g.s.m.
sūnu.
n.s.m.
indro asmāṁ aradad vajrabāhur apāhan vṛtram paridhiṃ nadīnām / (6.1) Par.?
indra
n.s.m.
mad
ac.p.a.
rad
3. sg., Impf.
root
vajra
comp.
∞ bāhu.
n.s.m.
apahan
3. sg., Impf.
root
vṛtra
ac.s.m.
paridhi
ac.s.m.
nadī.
g.p.f.
devo 'nayat savitā supāṇis tasya vayam prasave yāma urvīḥ // (6.2) Par.?
deva
n.s.m.

3. sg., Impf.
root
savitṛ
n.s.m.
su
indecl.
∞ pāṇi.
n.s.m.
tad
g.s.m.
mad
n.p.a.
prasava
l.s.m.

1. pl., Pre. ind.
root
uru.
n.p.f.
pravācyaṃ śaśvadhā vīryaṃ tad indrasya karma yad ahiṃ vivṛścat / (7.1) Par.?
pravac
Ger., n.s.n.
root
vīrya
n.s.n.
tad
n.s.n.
indra
g.s.m.
karman,
n.s.n.
yat
indecl.
ahi
ac.s.m.
vivraśc.
3. sg., Impf.
vi vajreṇa pariṣado jaghānāyann āpo 'yanam icchamānāḥ // (7.2) Par.?
vi
indecl.
vajra
i.s.m.
pariṣad
ac.p.f.
han
3. sg., Perf.
root
∞ e
3. pl., Impf.
root
ap
n.p.f.
ayana
ac.s.n.
iṣ.
Pre. ind., n.p.f.
etad vaco jaritar māpi mṛṣṭhā ā yat te ghoṣān uttarā yugāni / (8.1) Par.?
etad
ac.s.n.
vacas
ac.s.n.
jaritṛ
v.s.m.

indecl.
∞ api
indecl.
mṛṣ,
2. sg., Aor. inj.
root
ā
indecl.
yad
ac.s.n.
tvad
g.s.a.
ghuṣ
3. pl., Pre. sub.
uttara
n.p.n.
yuga.
n.p.n.
uktheṣu kāro prati no juṣasva mā no ni kaḥ puruṣatrā namas te // (8.2) Par.?
uktha
l.p.n.
kāru
v.s.m.
prati
indecl.
mad
ac.p.a.
juṣ.
2. sg., Pre. imp.
root

indecl.
mad
ac.p.a.
ni
indecl.
kṛ
2. sg., Aor. inj.
root
puruṣatrā.
indecl.
namas
n.s.n.
tvad.
d.s.a.
root
o ṣu svasāraḥ kārave śṛṇota yayau vo dūrād anasā rathena / (9.1) Par.?
ā
indecl.
∞ u
indecl.
su
indecl.
svasṛ
v.p.f.
kāru
d.s.m.
śru.
2. pl., Pre. imp.
root

3. sg., Perf.
root
tvad
ac.p.a.
dūra
ab.s.n.
anas
i.s.n.
ratha.
i.s.m.
ni ṣū namadhvam bhavatā supārā adhoakṣāḥ sindhavaḥ srotyābhiḥ // (9.2) Par.?
ni
indecl.
su
indecl.
nam.
2. pl., Pre. imp.
root
bhū
2. pl., Pre. imp.
root
su
indecl.
∞ pāra,
n.p.f.
sindhu
v.p.f.
srotyā.
i.p.f.
rivers
ā te kāro śṛṇavāmā vacāṃsi yayātha dūrād anasā rathena / (10.1) Par.?
ā
indecl.
tvad
g.s.a.
kāru
v.s.m.
śru
1. pl., Pre. sub.
root
vacas.
ac.p.n.

2. sg., Perf.
root
dūra
ab.s.n.
anas
i.s.n.
ratha.
i.s.m.
ni te naṃsai pīpyāneva yoṣā maryāyeva kanyā śaśvacai te // (10.2) Par.?
ni
indecl.
tvad
d.s.a.
nam
1. sg., Aor. inj.
root
pyā
Perf., n.s.f.
∞ iva
indecl.
yoṣā
n.s.f.
marya
d.s.m.
∞ iva
indecl.
kanyā
n.s.f.
tvad.
d.s.a.
Viśvāmitra
yad aṅga tvā bharatāḥ saṃtareyur gavyan grāma iṣita indrajūtaḥ / (11.1) Par.?
yat
indecl.
aṅga
indecl.
tvad
ac.s.a.
bharata
n.p.m.
saṃtṛ
3. pl., Pre. opt.
← prasava (11.2) [advcl]
gavyat
n.s.m.
grāma
n.s.m.
iṣay
PPP, n.s.m.
indra
comp.
∞ ,
PPP, n.s.m.
arṣād aha prasavaḥ sargatakta ā vo vṛṇe sumatiṃ yajñiyānām // (11.2) Par.?
aha
indecl.
prasava
n.s.m.
root
→ saṃtṛ (11.1) [advcl:temp]
sarga
comp.
∞ tak.
PPP, n.s.m.
ā
indecl.
tvad
ac.p.a.
vṛ
1. sg., Pre. ind.
root
sumati
ac.s.f.
yajñiya.
g.p.f.
atāriṣur bharatā gavyavaḥ sam abhakta vipraḥ sumatiṃ nadīnām / (12.1) Par.?
tṛ
3. pl., is-aor.
root
bharata
n.p.m.
gavyu.
n.p.m.
sam
indecl.
bhaj
3. sg., s-aor.
root
vipra
n.s.m.
sumati
ac.s.f.
nadī.
g.p.f.
pra pinvadhvam iṣayantīḥ surādhā ā vakṣaṇāḥ pṛṇadhvaṃ yāta śībham // (12.2) Par.?
pra
indecl.
pinv
2. pl., Pre. imp.
root
iṣay
Pre. ind., n.p.f.
su
indecl.
∞ rādhā.
n.p.f.
ā
indecl.
pṛṇ.
2. pl., Pre. imp.
root

2. pl., Pre. imp.
root
śībham.
indecl.
ud va ūrmiḥ śamyā hantv āpo yoktrāṇi muñcata / (13.1) Par.?
ud
indecl.
tvad
g.p.a.
ūrmi
n.s.f.
śamyā
ac.p.f.
han
3. sg., Pre. imp.
root
ap.
v.p.f.
yoktra
ac.p.n.
muc.
2. pl., Pre. imp.
root
māduṣkṛtau vyenasāghnyau śūnam āratām // (13.2) Par.?

indecl.
∞ a
indecl.
∞ duṣkṛt
n.d.m.
vyenas
n.d.m.
∞ aghnya
n.d.m.
śūna
ac.s.n.
ārch.
3. du., Aor. imp.
root
Duration=0.069200992584229 secs.