Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Viśve devāḥ

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9810
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
uṣāsānaktā bṛhatī supeśasā dyāvākṣāmā varuṇo mitro aryamā / (1.1) Par.?
uṣāsānaktā
n.s.f.
root
bṛhat
n.s.f.
supeśas
n.d.f.
varuṇa
n.s.m.
mitra
n.s.m.
aryaman.
n.s.m.
indraṃ huve marutaḥ parvatāṁ apa ādityān dyāvāpṛthivī apaḥ svaḥ // (1.2) Par.?
indra
ac.s.m.
hvā
1. sg., Pre. ind.
root
marut
ac.p.m.
parvata
ac.p.m.
ap
ac.p.m.
āditya
ac.p.m.
ap
ac.p.m.
svar.
ac.s.n.
dyauś ca naḥ pṛthivī ca pracetasa ṛtāvarī rakṣatām aṃhaso riṣaḥ / (2.1) Par.?
div
n.s.m.
ca
indecl.
mad
ac.p.a.
pṛthivī
n.s.f.
ca
indecl.
pracetas
n.p.m.
ṛtāvan
n.d.f.
rakṣ
3. du., Pre. imp.
root
aṃhas
ab.s.n.
riṣ.
ab.s.f.
mā durvidatrā nirṛtir na īśata tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (2.2) Par.?

indecl.
nirṛti
n.s.f.
mad
ac.p.a.
īś.
3. sg., Pre. inj.
root
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
viśvasmān no aditiḥ pātv aṃhaso mātā mitrasya varuṇasya revataḥ / (3.1) Par.?
viśva
ab.s.n.
mad
ac.p.a.
aditi
n.s.f.

3. sg., Pre. imp.
root
aṃhas
ab.s.n.
mātṛ
n.s.f.
mitra
g.s.m.
varuṇa
g.s.m.
revat.
g.s.m.
svarvaj jyotir avṛkaṃ naśīmahi tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (3.2) Par.?
svarvat
ac.s.n.
jyotis
ac.s.n.
avṛka
ac.s.n.
naś.
1. pl., Aor. inj.
root
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
grāvā vadann apa rakṣāṃsi sedhatu duṣṣvapnyaṃ nirṛtiṃ viśvam atriṇam / (4.1) Par.?
grāvan
n.s.m.
vad
Pre. ind., n.s.m.
apa
indecl.
rakṣas
ac.p.n.
sidh
3. sg., Pre. imp.
root
nirṛti
ac.s.f.
viśva
ac.s.m.
atrin.
ac.s.m.
ādityaṃ śarma marutām aśīmahi tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (4.2) Par.?
āditya
ac.s.n.
śarman
ac.s.n.
marut
g.p.m.
.
1. pl., Aor. Opt.
root
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
endro barhiḥ sīdatu pinvatām iḍā bṛhaspatiḥ sāmabhir ṛkvo arcatu / (5.1) Par.?
ā
indecl.
∞ indra
n.s.m.
barhis
ac.s.n.
sad.
3. sg., Pre. imp.
root
pinv
3. sg., Pre. imp.
root
iḍā.
n.s.f.
sāman
i.p.n.
ṛkva
n.s.m.
arc.
3. sg., Pre. imp.
root
supraketaṃ jīvase manma dhīmahi tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (5.2) Par.?
su
indecl.
∞ praketa
ac.s.n.
jīv
Inf., indecl.
manman
ac.s.n.
dhā.
1. pl., Aor. inj.
root
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
divispṛśaṃ yajñam asmākam aśvinā jīrādhvaraṃ kṛṇutaṃ sumnam iṣṭaye / (6.1) Par.?
divispṛś
ac.s.m.
yajña
ac.s.m.
→ raśmi (6.2) [acl]
mad
g.p.a.
aśvin
v.d.m.
jīra
comp.
∞ adhvara
ac.s.m.
kṛ
3. du., Pre. imp.
root
sumna
ac.s.n.
iṣṭi
d.s.f.
prācīnaraśmim āhutaṃ ghṛtena tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (6.2) Par.?
∞ raśmi
ac.s.m.
← yajña (6.1) [acl]
āhu
PPP, ac.s.m.
ghṛta.
i.s.n.
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
upa hvaye suhavam mārutaṃ gaṇam pāvakam ṛṣvaṃ sakhyāya śambhuvam / (7.1) Par.?
upa
indecl.
hvā
1. sg., Pre. ind.
root
su
indecl.
∞ hava
ac.s.m.
māruta
ac.s.m.
gaṇa
ac.s.m.
pāvaka
ac.s.m.
ṛṣva
ac.s.m.
sakhya
d.s.n.
śambhū.
ac.s.m.
rāyas poṣaṃ sauśravasāya dhīmahi tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (7.2) Par.?
rai
g.s.m.
poṣa
ac.s.m.
dhā.
1. pl., Aor. inj.
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
apām peruṃ jīvadhanyam bharāmahe devāvyaṃ suhavam adhvaraśriyam / (8.1) Par.?
ap
g.p.f.
peru
ac.s.m.
jīva
comp.
∞ dhanya
ac.s.m.
bhṛ
1. pl., Pre. ind.
root
devāvī
ac.s.m.
su
indecl.
∞ hava
ac.s.m.
adhvara
comp.
∞ śrī.
ac.s.f.
suraśmiṃ somam indriyaṃ yamīmahi tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (8.2) Par.?
su
indecl.
∞ raśmi
ac.s.m.
soma
ac.s.m.
indriya
ac.s.m.
yam.
1. pl., Aor. Opt.
root
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
sanema tat susanitā sanitvabhir vayaṃ jīvā jīvaputrā anāgasaḥ / (9.1) Par.?
san
1. pl., Aor. Opt.
root
tad
ac.s.n.
susanitā
i.s.f.
sanitvan
i.p.m.
mad
n.p.a.
jīva
n.p.m.
jīva
comp.
∞ putra
n.p.m.
anāgas.
n.p.m.
brahmadviṣo viṣvag eno bharerata tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (9.2) Par.?
brahman
comp.
∞ dviṣ
n.p.m.
viṣvañc
ac.s.n.
enas
ac.s.n.
bhṛ.
3. pl., Pre. opt.
root
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
ye sthā manor yajñiyās te śṛṇotana yad vo devā īmahe tad dadātana / (10.1) Par.?
yad
n.p.m.
as
2. pl., Pre. ind.
manu
g.s.m.
yajñiya,
n.p.m.
tad
n.p.m.
śru.
2. pl., Pre. imp.
root
yad
ac.s.n.
tvad
g.p.a.
deva
v.p.m.
ī,
1. pl., Pre. ind.
tad
ac.s.n.

2. pl., Pre. imp.
root
→ kratu (10.2) [dislocated]
jaitraṃ kratuṃ rayimad vīravad yaśas tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (10.2) Par.?
jaitra
ac.s.m.
kratu
ac.s.m.
← dā (10.1) [dislocated]
rayimat
ac.s.n.
vīravat
ac.s.n.
yaśas.
ac.s.n.
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
mahad adya mahatām ā vṛṇīmahe 'vo devānām bṛhatām anarvaṇām / (11.1) Par.?
mahat
ac.s.n.
adya
indecl.
mahat
g.p.m.
ā
indecl.
vṛ
1. pl., Pre. ind.
root
→ naś (11.2) [advcl]
avas
ac.s.n.
deva
g.p.m.
bṛhat
g.p.m.
an
indecl.
∞ arvan,
g.p.m.
yathā vasu vīrajātaṃ naśāmahai tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (11.2) Par.?
yathā
indecl.
vasu
ac.s.n.
vīra
comp.
∞ jan
PPP, ac.s.n.
naś.
1. pl., Pre. imp.
← vṛ (11.1) [advcl]
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
maho agneḥ sam idhānasya śarmaṇy anāgā mitre varuṇe svastaye / (12.1) Par.?
mah
g.s.m.
agni
g.s.m.
sam
indecl.
indh
them. aor., g.s.m.
śarman
l.s.n.
anāga
n.p.m.
root
→ savīman (12.2) [conj]
mitra
l.s.m.
varuṇa
l.s.m.
svasti
d.s.f.
śreṣṭhe syāma savituḥ savīmani tad devānām avo adyā vṛṇīmahe // (12.2) Par.?
as
1. pl., Pre. opt.
savitṛ
g.s.m.
savīman.
l.s.n.
← anāga (12.1) [conj]
tad
ac.s.n.
deva
g.p.m.
avas
ac.s.n.
adya
indecl.
vṛ.
1. pl., Pre. ind.
root
ye savituḥ satyasavasya viśve mitrasya vrate varuṇasya devāḥ / (13.1) Par.?
yad
n.p.m.
savitṛ
g.s.m.
satya
comp.
∞ sava
g.s.m.
viśva
n.p.m.
mitra
g.s.m.
vrata
l.s.n.
← tad (13.2) [acl]
varuṇa
g.s.m.
deva,
n.p.m.
te saubhagaṃ vīravad gomad apno dadhātana draviṇaṃ citram asme // (13.2) Par.?
tad
n.p.m.
→ vrata (13.1) [acl]
saubhaga
ac.s.n.
vīravat
ac.s.n.
gomat
ac.s.n.
apnas
ac.s.n.
dhā
2. pl., Pre. imp.
root
draviṇa
ac.s.n.
citra
ac.s.n.
mad.
d.p.a.
savitā paścātāt savitā purastāt savitottarāttāt savitādharāttāt / (14.1) Par.?
savitṛ
n.s.m.
← sū (14.2) [conj]
paścātāt.
indecl.
savitṛ
n.s.m.
purastāt.
indecl.
savitṛ
n.s.m.
∞ uttarāttāt.
indecl.
savitṛ
n.s.m.
∞ adharāttāt.
indecl.
savitā naḥ suvatu sarvatātiṃ savitā no rāsatāṃ dīrgham āyuḥ // (14.2) Par.?
savitṛ
n.s.m.
mad
d.p.a.

3. sg., Pre. imp.
root
→ savitṛ (14.1) [conj]
sarvatāti.
ac.s.f.
savitṛ
n.s.m.
mad
d.p.a.

3. sg., Aor. imp.
root
dīrgha
ac.s.n.
āyus.
ac.s.n.
Duration=0.1336350440979 secs.