Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Agni

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9789
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mainam agne vi daho mābhi śoco māsya tvacaṃ cikṣipo mā śarīram / (1.1) Par.?

indecl.
∞ enad
ac.s.m.
agni
v.s.m.
vi
indecl.
dah.
2. sg., Aor. inj.
root

indecl.
∞ abhi
indecl.
śuc.
2. sg., Aor. inj.
root

indecl.
∞ idam
g.s.m.
tvac
ac.s.f.
kṣip,
2. sg., Aor. inj.
root

indecl.
śarīra.
ac.s.n.
yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'them enam pra hiṇutāt pitṛbhyaḥ // (1.2) Par.?
yadā
indecl.
śrī
PPP, ac.s.m.
kṛ
2. sg., Pre. sub.
jātavedas,
v.s.m.
atha
indecl.
∞ īṃ
indecl.
enad
ac.s.m.
pra
indecl.
hi
2. sg., Pre. imp.
root
pitṛ.
d.p.m.
śṛtaṃ yadā karasi jātavedo 'them enam pari dattāt pitṛbhyaḥ / (2.1) Par.?
śrī
PPP, ac.s.m.
yadā
indecl.
kṛ
2. sg., Aor. inj.
jātavedas,
v.s.m.
atha
indecl.
∞ īṃ
indecl.
enad
ac.s.m.
pari
indecl.

2. sg., Pre. imp.
root
pitṛ.
d.p.m.
yadā gacchāty asunītim etām athā devānāṃ vaśanīr bhavāti // (2.2) Par.?
yadā
indecl.
gam
3. sg., Pre. sub.
asunīti
ac.s.f.
etad,
ac.s.f.
atha
indecl.
deva
g.p.m.
vaśanī
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. sub.
root
sūryaṃ cakṣur gacchatu vātam ātmā dyāṃ ca gaccha pṛthivīṃ ca dharmaṇā / (3.1) Par.?
sūrya
ac.s.m.
cakṣus
n.s.n.
gam,
3. sg., Pre. imp.
root
vāta
ac.s.m.
ātman.
n.s.m.
div
ac.s.m.
ca
indecl.
gam
2. sg., Pre. imp.
root
pṛthivī
ac.s.f.
ca
indecl.
dharman.
i.s.n.
apo vā gaccha yadi tatra te hitam oṣadhīṣu prati tiṣṭhā śarīraiḥ // (3.2) Par.?
ap
ac.p.f.

indecl.
gam,
2. sg., Pre. imp.
root
yadi
indecl.
tatra
indecl.
tvad
d.s.a.
dhā.
PPP, n.s.n.
oṣadhī
l.p.f.
prati
indecl.
sthā
2. sg., Pre. imp.
root
śarīra.
i.p.n.
ajo bhāgas tapasā taṃ tapasva taṃ te śocis tapatu taṃ te arciḥ / (4.1) Par.?
aja
n.s.m.
bhāga.
n.s.m.
root
tapas
i.s.n.
tad
ac.s.m.
tap.
2. sg., Pre. imp.
root
tad
ac.s.m.
tvad
g.s.a.
śocis
n.s.n.
tap,
3. sg., Pre. imp.
root
tad
ac.s.m.
tvad
g.s.a.
arcis.
n.s.n.
yās te śivās tanvo jātavedas tābhir vahainaṃ sukṛtām u lokam // (4.2) Par.?
yad
n.p.f.
tvad
g.s.a.
śiva
n.p.f.
tanu
n.p.f.
jātavedas,
v.s.m.
tad
i.p.f.
vah
2. sg., Pre. imp.
root
∞ enad
ac.s.m.
su
indecl.
∞ kṛt
g.p.m.
u
indecl.
loka.
ac.s.m.
ava sṛja punar agne pitṛbhyo yas ta āhutaś carati svadhābhiḥ / (5.1) Par.?
ava
indecl.
sṛj
2. sg., Pre. imp.
root
punar
indecl.
agni
v.s.m.
pitṛ,
d.p.m.
yad
n.s.m.
tvad
d.s.a.
āhu
PPP, n.s.m.
car
3. sg., Pre. ind.
svadhā.
i.p.f.
āyur vasāna upa vetu śeṣaḥ saṃ gacchatāṃ tanvā jātavedaḥ // (5.2) Par.?
āyus
ac.s.n.
vas
Pre. ind., n.s.m.
upa
indecl.

3. sg., Pre. imp.
root
śeṣas.
ac.s.n.
sam
indecl.
gam
3. sg., Pre. imp.
root
tanu
i.s.f.
jātavedas.
v.s.m.
yat te kṛṣṇaḥ śakuna ātutoda pipīlaḥ sarpa uta vā śvāpadaḥ / (6.1) Par.?
yad
ac.s.n.
tvad
g.s.a.
śakuna
n.s.m.
ātud
3. sg., Perf.
← tad (6.2) [acl]
pipīla
n.s.m.
sarpa
n.s.m.
uta
indecl.

indecl.
śvāpada,
n.s.m.
agniṣ ṭad viśvād agadaṃ kṛṇotu somaś ca yo brāhmaṇāṁ āviveśa // (6.2) Par.?
agni
n.s.m.
tad
ac.s.n.
→ ātud (6.1) [acl]
viśva
comp.
∞ ad
n.s.m.
agada
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. imp.
root
soma
n.s.m.
ca,
indecl.
yad
n.s.m.
āviś.
3. sg., Perf.
agner varma pari gobhir vyayasva sam prorṇuṣva pīvasā medasā ca / (7.1) Par.?
agni
g.s.m.
varman
ac.s.n.
pari
indecl.
go
i.p.
vye.
2. sg., Pre. imp.
root
sam
indecl.
pra
indecl.
∞ vṛ
2. sg., Pre. imp.
root
→ paryaṅkhay (7.2) [advcl]
pīvas
i.s.n.
medas
i.s.n.
ca,
indecl.
net tvā dhṛṣṇur harasā jarhṛṣāṇo dadhṛg vidhakṣyan paryaṅkhayāte // (7.2) Par.?
na
indecl.
∞ id
indecl.
tvad
ac.s.a.
haras
i.s.n.
jarhṛṣ
Pre. ind., n.s.m.
vidah
Fut., n.s.m.
paryaṅkhay.
3. sg., Pre. sub.
← vṛ (7.1) [advcl]
imam agne camasam mā vi jihvaraḥ priyo devānām uta somyānām / (8.1) Par.?
idam
ac.s.m.
agni
v.s.m.
camasa
ac.s.m.

indecl.
vi
indecl.
hvṛ.
2. sg., Aor. inj.
root
priya
n.s.m.
root
deva
g.p.m.
uta
indecl.
somya
g.p.m.
eṣa yaś camaso devapānas tasmin devā amṛtā mādayante // (8.2) Par.?
etad
n.s.m.
yad
n.s.m.
camasa
n.s.m.
deva
comp.
∞ pāna.
n.s.m.
tad
l.s.m.
deva
n.p.m.
amṛta
n.p.m.
māday.
3. pl., Pre. ind.
root
kravyādam agnim pra hiṇomi dūraṃ yamarājño gacchatu ripravāhaḥ / (9.1) Par.?
kravyād
ac.s.m.
agni
ac.s.m.
pra
indecl.
hi
1. sg., Pre. ind.
root
dūram.
indecl.
yama
comp.
∞ rājan
ac.p.m.
gam
3. sg., Pre. imp.
root
ripra
comp.
∞ vāha.
n.s.m.
ihaivāyam itaro jātavedā devebhyo havyaṃ vahatu prajānan // (9.2) Par.?
iha
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ idam
n.s.m.
itara
n.s.m.
jātavedas
n.s.m.
deva
d.p.m.
havya
ac.s.n.
vah
3. sg., Pre. imp.
root
prajñā.
Pre. ind., n.s.m.
yo agniḥ kravyāt praviveśa vo gṛham imam paśyann itaraṃ jātavedasam / (10.1) Par.?
yad
n.s.m.
agni
n.s.m.
kravyād
n.s.m.
praviś
3. sg., Perf.
root
← deva (10.2) [acl]
tvad
g.p.a.
gṛha
ac.s.n.
idam
ac.s.m.
paś
Pre. ind., n.s.m.
itara
ac.s.m.
jātavedas,
ac.s.m.
taṃ harāmi pitṛyajñāya devaṃ sa gharmam invāt parame sadhasthe // (10.2) Par.?
tad
ac.s.m.
→ praviś (10.1) [acl]
hṛ
1. sg., Pre. ind.
root
pitṛ
comp.
∞ yajña
d.s.m.
deva.
ac.s.m.
→ praviś (10.1) [acl]
tad
n.s.m.
gharma
ac.s.m.
inv
3. sg., Pre. sub.
root
parama
l.s.n.
sadhastha.
l.s.n.
yo agniḥ kravyavāhanaḥ pitṝn yakṣad ṛtāvṛdhaḥ / (11.1) Par.?
yad
n.s.m.
agni
n.s.m.
kravya
comp.
∞ vāhana
n.s.m.
pitṛ
ac.p.m.
yaj
3. sg., Aor. inj.
← vac (11.2) [nsubj]
ṛtāvṛdh,
ac.p.m.
pred u havyāni vocati devebhyaś ca pitṛbhya ā // (11.2) Par.?
pra
indecl.
∞ id
indecl.
u
indecl.
havya
ac.p.n.
vac
3. sg., Aor. Opt.
root
→ yaj (11.1) [nsubj]
deva
d.p.m.
ca
indecl.
pitṛ
d.p.m.
ā.
indecl.
uśantas tvā ni dhīmahy uśantaḥ sam idhīmahi / (12.1) Par.?
vaś
Pre. ind., n.p.m.
tvad
ac.s.a.
ni
indecl.
dhā.
1. pl., Aor. inj.
root
vaś
Pre. ind., n.p.m.
sam
indecl.
indh.
1. pl., Pre. opt.
uśann uśata ā vaha pitṝn haviṣe attave // (12.2) Par.?
vaś
Pre. ind., n.s.m.
vaś
Pre. ind., ac.p.m.
ā
indecl.
vah
2. sg., Pre. imp.
root
pitṛ
ac.p.m.
havis
d.s.n.
ad.
Inf., indecl.
yaṃ tvam agne samadahas tam u nir vāpayā punaḥ / (13.1) Par.?
yad
ac.s.m.
tvad
n.s.a.
agni
v.s.m.
saṃdah,
2. sg., Impf.
root
tad
ac.s.m.
u
indecl.
niḥ
indecl.
vāpay
2. sg., Pre. imp.
root
punar.
indecl.
kiyāmbv atra rohatu pākadūrvā vyalkaśā // (13.2) Par.?
kiyāmbu
n.p.n.
atra
indecl.
ruh
3. sg., Pre. imp.
root
vyalkaśā.
n.s.f.
śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati / (14.1) Par.?
śītaka
v.s.f.
← gam (14.2) [vocative]
hlādaka
v.s.f.
← gam (14.2) [obj]
maṇḍūkyā su saṃ gama imaṃ sv agniṃ harṣaya // (14.2) Par.?
su
indecl.
sam
indecl.
gam.
2. sg., Aor. inj.
root
→ śītaka (14.1) [vocative]
→ hlādaka (14.1) [obj]
idam
ac.s.m.
su
indecl.
agni
ac.s.m.
harṣay.
2. sg., Pre. imp.
root
Duration=0.10398602485657 secs.