Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): weapons, arms

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10793
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
jīmūtasyeva bhavati pratīkaṃ yad varmī yāti samadām upasthe / (1.1) Par.?
jīmūta
g.s.m.
∞ iva
indecl.
bhū
3. sg., Pre. ind.
pratīka,
n.s.n.
root
yat
indecl.
varmin
n.s.m.

3. sg., Pre. ind.
samad
g.p.f.
upastha.
l.s.n.
anāviddhayā tanvā jaya tvaṃ sa tvā varmaṇo mahimā pipartu // (1.2) Par.?
an
indecl.
∞ āvyadh
PPP, i.s.f.
tanū
i.s.f.
ji
2. sg., Pre. imp.
root
tvad.
n.s.a.
tad
n.s.m.
tvad
ac.s.a.
varman
g.s.m.
mahiman
n.s.m.
pṛ.
3. sg., Pre. imp.
root
dhanvanā gā dhanvanājiṃ jayema dhanvanā tīvrāḥ samado jayema / (2.1) Par.?
dhanvan
i.s.n.
go
ac.p.m.
root
dhanvan
i.s.n.
∞ āji
ac.s.m.
ji.
1. pl., Pre. opt.
dhanvan
i.s.n.
tīvra
ac.p.f.
samad
ac.p.f.
ji.
1. pl., Pre. opt.
root
dhanuḥ śatror apakāmaṃ kṛṇoti dhanvanā sarvāḥ pradiśo jayema // (2.2) Par.?
dhanus
n.s.n.
śatru
g.s.m.
apakāma
ac.s.m.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
dhanvan
i.s.n.
sarva
ac.p.f.
pradiś
ac.p.f.
ji.
1. pl., Pre. opt.
root
vakṣyantīved ā ganīganti karṇam priyaṃ sakhāyam pariṣasvajānā / (3.1) Par.?
vac
Fut., n.s.f.
∞ iva
indecl.
∞ id
indecl.
ā
indecl.
ganīgam
3. sg., Pre. ind.
root
karṇa
ac.s.m.
priya
ac.s.m.
sakhi
ac.s.m.
pariṣvaj.
Perf., n.s.f.
yoṣeva śiṅkte vitatādhi dhanvañ jyā iyaṃ samane pārayantī // (3.2) Par.?
te ācarantī samaneva yoṣā māteva putram bibhṛtām upasthe / (4.1) Par.?
tad
n.d.f.
ācar
Pre. ind., n.d.f.
samana
i.s.n.
∞ iva
indecl.
yoṣā
n.s.f.
mātṛ
n.s.f.
∞ iva
indecl.
putra
ac.s.m.
bhṛ
3. du., Pre. imp.
root
upastha.
l.s.n.
apa śatrūn vidhyatāṃ saṃvidāne ārtnī ime viṣphurantī amitrān // (4.2) Par.?
bahvīnām pitā bahur asya putraś ciścā kṛṇoti samanāvagatya / (5.1) Par.?
iṣudhiḥ saṅkāḥ pṛtanāś ca sarvāḥ pṛṣṭhe ninaddho jayati prasūtaḥ // (5.2) Par.?
rathe tiṣṭhan nayati vājinaḥ puro yatra yatra kāmayate suṣārathiḥ / (6.1) Par.?
abhīśūnām mahimānam panāyata manaḥ paścād anu yacchanti raśmayaḥ // (6.2) Par.?
tīvrān ghoṣān kṛṇvate vṛṣapāṇayo 'śvā rathebhiḥ saha vājayantaḥ / (7.1) Par.?
avakrāmantaḥ prapadair amitrān kṣiṇanti śatrūṃr anapavyayantaḥ // (7.2) Par.?
rathavāhanaṃ havir asya nāma yatrāyudhaṃ nihitam asya varma / (8.1) Par.?
tatrā ratham upa śagmaṃ sadema viśvāhā vayaṃ sumanasyamānāḥ // (8.2) Par.?
svāduṣaṃsadaḥ pitaro vayodhāḥ kṛcchreśritaḥ śaktīvanto gabhīrāḥ / (9.1) Par.?
citrasenā iṣubalā amṛdhrāḥ satovīrā uravo vrātasāhāḥ // (9.2) Par.?
brāhmaṇāsaḥ pitaraḥ somyāsaḥ śive no dyāvāpṛthivī anehasā / (10.1) Par.?
pūṣā naḥ pātu duritād ṛtāvṛdho rakṣā mākir no aghaśaṃsa īśata // (10.2) Par.?
suparṇaṃ vaste mṛgo asyā danto gobhiḥ saṃnaddhā patati prasūtā / (11.1) Par.?
yatrā naraḥ saṃ ca vi ca dravanti tatrāsmabhyam iṣavaḥ śarma yaṃsan // (11.2) Par.?
ṛjīte pari vṛṅdhi no 'śmā bhavatu nas tanūḥ / (12.1) Par.?
ṛjīti
v.s.m.
pari
indecl.
vṛj
2. sg., Pre. imp.
root
mad.
ac.p.a.
aśman
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. imp.
root
mad
g.p.a.
tanū.
n.s.f.
somo adhi bravītu no 'ditiḥ śarma yacchatu // (12.2) Par.?
soma
n.s.m.
adhi
indecl.
brū
3. sg., Pre. imp.
root
mad.
ac.p.a.
aditi
n.s.f.
śarman
ac.s.n.
yam.
3. sg., Pre. imp.
root
ā jaṅghanti sānv eṣāṃ jaghanāṁ upa jighnate / (13.1) Par.?
aśvājani pracetaso 'śvān samatsu codaya // (13.2) Par.?
ahir iva bhogaiḥ pary eti bāhuṃ jyāyā hetim paribādhamānaḥ / (14.1) Par.?
hastaghno viśvā vayunāni vidvān pumān pumāṃsam pari pātu viśvataḥ // (14.2) Par.?
ālāktā yā ruruśīrṣṇy atho yasyā ayo mukham / (15.1) Par.?
idam parjanyaretasa iṣvai devyai bṛhan namaḥ // (15.2) Par.?
avasṛṣṭā parā pata śaravye brahmasaṃśite / (16.1) Par.?
gacchāmitrān pra padyasva māmīṣāṃ kaṃ canoc chiṣaḥ // (16.2) Par.?
yatra bāṇāḥ saṃpatanti kumārā viśikhā iva / (17.1) Par.?
tatrā no brahmaṇas patir aditiḥ śarma yacchatu viśvāhā śarma yacchatu // (17.2) Par.?
marmāṇi te varmaṇā chādayāmi somas tvā rājāmṛtenānu vastām / (18.1) Par.?
marman
ac.p.n.
tvad
g.s.a.
varman
i.s.n.
chāday.
1. sg., Pre. ind.
root
soma
n.s.m.
tvad
ac.s.a.
rājan
n.s.m.
∞ amṛta
i.s.n.
∞ anu
indecl.
vas.
3. sg., Pre. imp.
root
uror varīyo varuṇas te kṛṇotu jayantaṃ tvānu devā madantu // (18.2) Par.?
uru
ab.s.n.
varīyas
ac.s.n.
varuṇa
n.s.m.
tvad
d.s.a.
kṛ.
3. sg., Pre. imp.
root
ji
Pre. ind., ac.s.m.
tvad
ac.s.a.
∞ anu
indecl.
deva
n.p.m.
mad.
3. pl., Pre. imp.
root
yo naḥ svo araṇo yaś ca niṣṭyo jighāṃsati / (19.1) Par.?
devās taṃ sarve dhūrvantu brahma varma mamāntaram // (19.2) Par.?
Duration=0.085836887359619 secs.