Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Indra, Vasiṣṭha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10850
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śvityañco mā dakṣiṇataskapardā dhiyañjinvāso abhi hi pramanduḥ / (1.1) Par.?
śvityañc
n.p.m.
mad
ac.s.a.
∞ kaparda
n.p.m.
abhi
indecl.
hi
indecl.
pramad.
3. pl., Aor. inj.
← vac (1.2) [advcl]
uttiṣṭhan voce pari barhiṣo nṝn na me dūrād avitave vasiṣṭhāḥ // (1.2) Par.?
utthā
Pre. ind., n.s.m.
vac
1. sg., Aor. inj.
root
→ pramad (1.1) [advcl]
pari
indecl.
barhis
ab.s.n.
nṛ.
ac.p.m.
na
indecl.
mad
g.s.a.
dūrāt
indecl.
av
Inf., indecl.
dūrād indram anayann ā sutena tiro vaiśantam ati pāntam ugram / (2.1) Par.?
dūrāt
indecl.
indra
ac.s.m.

3. pl., Impf.
root
ā
indecl.
suta.
i.s.m.
tiras
indecl.
vaiśanta
ac.s.n.
ati
indecl.
pānta
ac.s.m.
ugra.
ac.s.m.
pāśadyumnasya vāyatasya somāt sutād indro 'vṛṇītā vasiṣṭhān // (2.2) Par.?
vāyata
g.s.m.
soma
ab.s.m.
su
PPP, ab.s.m.
indra
n.s.m.
vṛ
3. sg., Impf.
root
vasiṣṭha.
ac.p.m.
even nu kaṃ sindhum ebhis tatāreven nu kam bhedam ebhir jaghāna / (3.1) Par.?
eva
indecl.
∞ id
indecl.
nu
indecl.
kaṃ
indecl.
sindhu
ac.s.m.
idam
i.p.m.
tṛ
3. sg., Perf.
root
∞ iva
indecl.
∞ id
indecl.
nu
indecl.
kaṃ
indecl.
bheda
ac.s.m.
idam
i.p.m.
han.
3. sg., Perf.
root
even nu kaṃ dāśarājñe sudāsam prāvad indro brahmaṇā vo vasiṣṭhāḥ // (3.2) Par.?
eva
indecl.
∞ id
indecl.
nu
indecl.
kaṃ
indecl.
sudās
ac.s.m.
prāv
3. sg., Impf.
root
indra
n.s.m.
brahman
i.s.n.
tvad
g.p.a.
juṣṭī naro brahmaṇā vaḥ pitṝṇām akṣam avyayaṃ na kilā riṣātha / (4.1) Par.?
juṣṭi
i.s.f.
nṛ
v.p.m.
brahman
i.s.n.
tvad
g.p.a.
pitṛ
g.p.m.
akṣa
ac.s.m.
vye.
1. sg., Impf.
root
na
indecl.
kila
indecl.
riṣ,
2. pl., Aor. inj.
root
→ dhā (4.2) [advcl]
yacchakvarīṣu bṛhatā raveṇendre śuṣmam adadhātā vasiṣṭhāḥ // (4.2) Par.?
yat
indecl.
∞ śakvarī
l.p.f.
bṛhat
i.s.m.
rava
i.s.m.
∞ indra
l.s.m.
śuṣma
ac.s.m.
dhā
2. pl., Impf.
← riṣ (4.1) [advcl]
ud dyām ivet tṛṣṇajo nāthitāso 'dīdhayur dāśarājñe vṛtāsaḥ / (5.1) Par.?
ud
indecl.
div
ac.s.m.
iva
indecl.
∞ id
indecl.
nāth
PPP, n.p.m.
dhī
3. pl., Impf.
root
vṛ.
PPP, n.p.m.
vasiṣṭhasya stuvata indro aśrod uruṃ tṛtsubhyo akṛṇod ulokam // (5.2) Par.?
stu
Pre. ind., g.s.m.
indra
n.s.m.
śru.
3. sg., root aor.
root
uru
ac.s.m.
tṛtsu
d.p.m.
kṛ
3. sg., Impf.
root
uloka
ac.s.m.
daṇḍā ived goajanāsa āsan paricchinnā bharatā arbhakāsaḥ / (6.1) Par.?
daṇḍa
n.p.m.
iva
indecl.
∞ id
indecl.
go
comp.
∞ ajana
n.p.m.
as
3. pl., Impf.
paricchid
PPP, n.p.m.
root
bharata
n.p.m.
arbhaka.
n.p.m.
abhavac ca puraetā vasiṣṭha ād it tṛtsūnāṃ viśo aprathanta // (6.2) Par.?
bhū
3. sg., Impf.
ca
indecl.
puraetṛ
n.s.m.
āt
indecl.
id
indecl.
tṛtsu
g.p.m.
viś
n.p.f.
prath.
3. pl., Impf.
root
trayaḥ kṛṇvanti bhuvaneṣu retas tisraḥ prajā āryā jyotiragrāḥ / (7.1) Par.?
tri
n.p.m.
kṛ
3. pl., Pre. ind.
root
bhuvana
l.p.n.
retas.
ac.s.n.
tri
n.p.f.
prajā
n.p.f.
ārya
n.p.f.
jyotis
comp.
∞ agra.
n.p.f.
root
trayo gharmāsa uṣasaṃ sacante sarvāṁ it tāṁ anu vidur vasiṣṭhāḥ // (7.2) Par.?
tri
n.p.m.
gharma
n.p.m.
uṣas
ac.s.f.
sac.
3. pl., Pre. ind.
root
sarva
ac.p.m.
id
indecl.
tad
ac.p.m.
anu
indecl.
vid
3. pl., Perf.
root
sūryasyeva vakṣatho jyotir eṣāṃ samudrasyeva mahimā gabhīraḥ / (8.1) Par.?
sūrya
g.s.m.
∞ iva
indecl.
vakṣatha
n.s.m.
root
jyotis
n.s.n.
idam.
g.p.m.
samudra
g.s.m.
∞ iva
indecl.
mahiman
n.s.m.
gabhīra.
n.s.m.
root
vātasyeva prajavo nānyena stomo vasiṣṭhā anvetave vaḥ // (8.2) Par.?
vāta
g.s.m.
∞ iva
indecl.
prajava
n.s.m.
na
indecl.
∞ anya
i.s.m.
stoma
n.s.m.
anvi
Inf., indecl.
root
tvad.
g.p.a.
ta in niṇyaṃ hṛdayasya praketaiḥ sahasravalśam abhi saṃ caranti / (9.1) Par.?
tad
n.p.m.
id
indecl.
niṇya
ac.s.n.
hṛdaya
g.s.n.
praketa
i.p.m.
sahasra
comp.
∞ valśa
ac.s.n.
abhi
indecl.
sam
indecl.
car.
3. pl., Pre. ind.
root
yamena tatam paridhiṃ vayanto 'psarasa upa sedur vasiṣṭhāḥ // (9.2) Par.?
yama
i.s.m.
tan
PPP, ac.s.m.
paridhi
ac.s.m.
ve
Pre. ind., n.p.m.
apsaras
ac.p.f.
upa
indecl.
sad
3. pl., Perf.
root
vasiṣṭha.
n.p.m.
vidyuto jyotiḥ pari saṃjihānam mitrāvaruṇā yad apaśyatāṃ tvā / (10.1) Par.?
vidyut
ab.s.f.
jyotis
ac.s.n.
pari
indecl.
saṃhā
Pre. ind., ac.s.m.
yat
indecl.
paś
3. du., Impf.
← tad (10.2) [acl]
tvad,
ac.s.a.
tat te janmotaikaṃ vasiṣṭhāgastyo yat tvā viśa ājabhāra // (10.2) Par.?
tad
n.s.n.
→ paś (10.1) [acl]
tvad
g.s.a.
janman
n.s.n.
root
∞ uta
indecl.
∞ eka
n.s.n.
∞ agastya,
n.s.m.
yat
indecl.
tvad
ac.s.a.
viś
d.s.f.
ābhṛ.
3. sg., Perf.
utāsi maitrāvaruṇo vasiṣṭhorvaśyā brahman manaso 'dhi jātaḥ / (11.1) Par.?
uta
indecl.
∞ as
2. sg., Pre. ind.
maitrāvaruṇa
n.s.m.
root
∞ urvaśī
ab.s.f.
brahman
v.s.m.
manas
ab.s.n.
adhi
indecl.
jan.
PPP, n.s.m.
drapsaṃ skannam brahmaṇā daivyena viśve devāḥ puṣkare tvādadanta // (11.2) Par.?
drapsa
ac.s.m.
skand
PPP, ac.s.m.
brahman
i.s.n.
daivya
i.s.n.
viśva
n.p.m.
deva
n.p.m.
puṣkara
l.s.n.
tvad
ac.s.a.
∞ .
3. pl., red. aor.
root
sa praketa ubhayasya pravidvān sahasradāna uta vā sadānaḥ / (12.1) Par.?
tad
n.s.m.
→ ve (12.2) [acl]
→ vasiṣṭha (12.2) [appos]
← jan (12.2) [nsubj]
praketa
l.s.m.
ubhaya
g.s.n.
pravid
Perf., n.s.m.
sahasra
comp.
∞ dāna
n.s.m.
uta
indecl.

indecl.
sa
indecl.
∞ dāna
n.s.m.
yamena tatam paridhiṃ vayiṣyann apsarasaḥ pari jajñe vasiṣṭhaḥ // (12.2) Par.?
yama
i.s.m.
tan
PPP, ac.s.m.
paridhi
ac.s.m.
ve
Fut., n.s.m.
← tad (12.1) [acl]
apsaras
ab.s.f.
pari
indecl.
jan
3. sg., Perf.
root
→ tad (12.1) [nsubj]
vasiṣṭha.
n.s.m.
← tad (12.1) [appos]
satre ha jātāv iṣitā namobhiḥ kumbhe retaḥ siṣicatuḥ samānam / (13.1) Par.?
sattra
l.s.n.
ha
indecl.
jan
PPP, n.d.m.
iṣay
PPP, n.p.m.
namas
i.p.n.
kumbha
l.s.m.
retas
ac.s.n.
sic
3. du., Perf.
root
samāna.
ac.s.n.
tato ha māna ud iyāya madhyāt tato jātam ṛṣim āhur vasiṣṭham // (13.2) Par.?
tatas
indecl.
ha
indecl.
māna
n.s.m.
ud
indecl.
i
3. sg., Perf.
root
madhya.
ab.s.n.
tatas
indecl.
jan
PPP, ac.s.m.
ṛṣi
ac.s.m.
ah
3. pl., Perf.
root
vasiṣṭha.
ac.s.m.
ukthabhṛtaṃ sāmabhṛtam bibharti grāvāṇam bibhrat pra vadāty agre / (14.1) Par.?
uktha
comp.
∞ bhṛt
ac.s.m.
sāman
comp.
∞ bhṛt
ac.s.m.
bhṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
grāvan
ac.s.m.
bhṛ
Pre. ind., n.s.m.
pra
indecl.
vad
3. sg., Pre. sub.
root
agra.
l.s.n.
upainam ādhvaṃ sumanasyamānā ā vo gacchāti pratṛdo vasiṣṭhaḥ // (14.2) Par.?
upa
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
ās
2. pl., Pre. imp.
root
ā
indecl.
tvad
ac.p.a.
gam
3. sg., Pre. sub.
root
pratṛd
ac.p.m.
Duration=0.080425024032593 secs.