Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Indra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9800
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
asat su me jaritaḥ sābhivego yat sunvate yajamānāya śikṣam / (1.1) Par.?
as
3. sg., Pre. sub.
su
indecl.
mad
g.s.a.
jaritṛ
v.s.m.
tad
n.s.m.
∞ abhivega,
n.s.m.
root
yat
indecl.
su
Pre. ind., d.s.m.
yajamāna
d.s.m.
śikṣ.
1. sg., Pre. inj.
anāśīrdām aham asmi prahantā satyadhvṛtaṃ vṛjināyantam ābhum // (1.2) Par.?
an
indecl.
∞ āśīrdā
ac.s.m.
mad
n.s.a.
as
1. sg., Pre. ind.
prahan
3. sg., periphr. fut.
root
satyadhvṛt
ac.s.m.
vṛjināy
Pre. ind., ac.s.m.
ābhu.
ac.s.m.
yadīd ahaṃ yudhaye saṃnayāny adevayūn tanvā śūśujānān / (2.1) Par.?
yadi
indecl.
∞ id
indecl.
mad
n.s.a.
yudh
Inf., indecl.
saṃnī
1. sg., Pre. imp.
← pac (2.2) [advcl]
a
indecl.
∞ devayu
ac.p.m.
tanu
i.s.f.
śuj,
Perf., ac.p.m.
amā te tumraṃ vṛṣabham pacāni tīvraṃ sutam pañcadaśaṃ ni ṣiñcam // (2.2) Par.?
amā
indecl.
tvad
d.s.a.
tumra
ac.s.m.
vṛṣabha
ac.s.m.
pac.
1. sg., Pre. imp.
root
→ saṃnī (2.1) [advcl]
tīvra
ac.s.m.
suta
ac.s.m.
ni
indecl.
sic.
1. sg., Pre. inj.
root
nāhaṃ taṃ veda ya iti bravīty adevayūn samaraṇe jaghanvān / (3.1) Par.?
na
indecl.
∞ mad
n.s.a.
tad
ac.s.m.
vid,
1. sg., Perf.
root
yad
n.s.m.
iti
indecl.
brū,
3. sg., Pre. ind.
a
indecl.
∞ devayu
ac.p.m.
han.
Perf., n.s.m.
yadāvākhyat samaraṇam ṛghāvad ād iddha me vṛṣabhā pra bruvanti // (3.2) Par.?
yadā
indecl.
∞ avakhyā
3. sg., them. aor.
samaraṇa
ac.s.n.
ṛghāvat,
ac.s.n.
āt
indecl.
id
indecl.
∞ ha
indecl.
mad
g.s.a.
pra
indecl.
brū.
3. pl., Pre. ind.
root
yad ajñāteṣu vṛjaneṣv āsaṃ viśve sato maghavāno ma āsan / (4.1) Par.?
yat
indecl.
ajñāta
l.p.n.
vṛjana
l.p.n.
as,
1. sg., Impf.
viśva
n.p.m.
satas
indecl.
maghavan
n.p.m.
root
mad
d.s.a.
as.
3. pl., Impf.
jināmi vet kṣema ā santam ābhum pra taṃ kṣiṇām parvate pādagṛhya // (4.2) Par.?
jyā
1. sg., Pre. ind.
root

indecl.
∞ id
indecl.
kṣema
l.s.n.
ā
indecl.
as
Pre. ind., ac.s.m.
ābhu.
ac.s.m.
pra
indecl.
tad
ac.s.m.
kṣi
1. sg., Pre. inj.
root
parvata
l.s.m.
pādagṛhya.
indecl.
na vā u māṃ vṛjane vārayante na parvatāso yad aham manasye / (5.1) Par.?
na
indecl.
vai
indecl.
u
indecl.
mad
ac.s.a.
vṛjana
l.s.n.
vāray
3. pl., Pre. ind.
root
na
indecl.
parvata,
n.p.m.
yat
indecl.
mad
n.s.a.
manasy.
1. sg., Pre. ind.
mama svanāt kṛdhukarṇo bhayāta eved anu dyūn kiraṇaḥ sam ejāt // (5.2) Par.?
mad
g.s.a.
svana
ab.s.m.
bhī
3. sg., Pre. sub.
root
eva
indecl.
∞ id
indecl.
anu
indecl.
div
ac.p.m.
kiraṇa
n.s.m.
sam
indecl.
ej.
3. sg., Pre. sub.
root
darśan nv atra śṛtapāṃ anindrān bāhukṣadaḥ śarave patyamānān / (6.1) Par.?
dṛś
3. pl., Pre. sub.
root
nu
indecl.
atra
indecl.
śṛtapā
ac.p.m.
→ nind (6.2) [obj]
an
indecl.
∞ indra
ac.p.m.
bāhukṣad
ac.p.m.
śaru
d.s.m.
pat,
Ind. pass., ac.p.m.
ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyam adhy ū nv eṣu pavayo vavṛtyuḥ // (6.2) Par.?
ghṛṣu
ac.s.m.

indecl.
yad
n.p.m.
nind
3. pl., Perf.
← śṛtapā (6.1) [obj]
sakhi,
ac.s.m.
adhi
indecl.
ū
indecl.
nu
indecl.
idam
l.p.m.
pavi
n.p.m.
vṛt.
3. pl., Perf. opt.
root
abhūr v aukṣīr vy u āyur ānaḍ darṣan nu pūrvo aparo nu darṣat / (7.1) Par.?
bhū
2. sg., root aor.
root
u.
indecl.
vakṣ
2. sg., s-aor.
vi
indecl.
u.
indecl.
āyus
ac.s.n.
naś.
2. sg., root aor.
dṛ
3. sg., Aor. inj.
root
nu
indecl.
pūrva.
n.s.m.
apara
n.s.m.
nu
indecl.
dṛ.
3. sg., Aor. inj.
root
dve pavaste pari taṃ na bhūto yo asya pāre rajaso viveṣa // (7.2) Par.?
dvi
n.d.n.
pavasta
n.d.n.
pari
indecl.
root
tad
ac.s.m.
na
indecl.
bhū,
2. du., Aor. inj.
yad
n.s.m.
idam
g.s.n.
pāra
l.s.m.
rajas
g.s.n.
viṣ.
3. sg., Perf.
gāvo yavam prayutā aryo akṣan tā apaśyaṃ sahagopāś carantīḥ / (8.1) Par.?
go
n.p.f.
yava
n.s.n.
prayuta
n.p.m.
ari
g.s.m.
ghas.
3. pl., root aor.
root
tad
ac.p.f.
paś
1. sg., Impf.
root
saha
indecl.
∞ gopā
ac.p.f.
car.
Pre. ind., ac.p.f.
havā id aryo abhitaḥ sam āyan kiyad āsu svapatiś chandayāte // (8.2) Par.?
hava
n.p.m.
id
indecl.
ari
g.s.m.
abhitas
indecl.
sam
indecl.
i.
3. pl., Impf.
root
kiyat
ac.s.n.
idam
l.p.f.
sva
comp.
∞ pati
n.s.m.
chanday.
3. sg., Pre. sub.
root
saṃ yad vayaṃ yavasādo janānām ahaṃ yavāda urvajre antaḥ / (9.1) Par.?
sam
indecl.
yat
indecl.

1. sg., Pre. sub.
← iṣ (9.2) [advcl]
yavasād
ac.p.m.
jana
g.p.m.
mad
n.s.a.
yavād
ac.p.m.
urvajra
l.s.m.
antar,
indecl.
atrā yukto 'vasātāram icchād atho ayuktaṃ yunajad vavanvān // (9.2) Par.?
atra
indecl.
yuj
PPP, n.s.m.
avasātṛ
ac.s.m.
iṣ.
3. sg., Pre. sub.
root
→ vī (9.1) [advcl]
atho
indecl.
ayukta
ac.s.m.
yuj
3. sg., Pre. sub.
van.
Perf., n.s.m.
atred u me maṃsase satyam uktaṃ dvipāc ca yac catuṣpāt saṃsṛjāni / (10.1) Par.?
atra
indecl.
∞ id
indecl.
u
indecl.
mad
g.s.a.
man
2. sg., Aor. inj.
root
satya
ac.s.n.
vac,
PPP, ac.s.n.
dvipād
n.s.m.
ca
indecl.
yat
indecl.
saṃsṛj.
1. sg., Pre. imp.
strībhir yo atra vṛṣaṇam pṛtanyād ayuddho asya vi bhajāni vedaḥ // (10.2) Par.?
strī
i.p.f.
yad
n.s.m.
atra
indecl.
pṛtany,
3. sg., Pre. sub.
root
a
indecl.
∞ yudh
PPP, n.s.m.
idam
g.s.m.
vi
indecl.
bhaj
1. sg., Pre. imp.
root
vedas.
ac.s.n.
yasyānakṣā duhitā jātv āsa kas tāṃ vidvāṁ abhi manyāte andhām / (11.1) Par.?
yad
g.s.m.
∞ anakṣa
n.s.f.
duhitṛ
n.s.f.
jātu
indecl.
as,
3. sg., Perf.
ka
n.s.m.
tad
ac.s.f.
vid
Perf., n.s.m.
abhi
indecl.
man
3. sg., Pre. sub.
root
andha.
ac.s.f.
kataro menim prati tam mucāte ya īṃ vahāte ya īṃ vā vareyāt // (11.2) Par.?
katara
n.s.m.
meni
ac.s.f.
prati
indecl.
tad
ac.s.m.
muc,
3. sg., Aor. inj.
root
yad
n.s.m.
īṃ
indecl.
vah,
3. sg., Pre. sub.
yad
n.s.m.
īṃ
indecl.

indecl.
varey.
3. sg., Pre. sub.
kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ pariprītā panyasā vāryeṇa / (12.1) Par.?
kiyat
n.s.f.
root
yoṣā
n.s.f.
marya
ab.s.m.
vadhūyu
ab.s.m.
pariprī
PPP, n.d.m.
panyas
i.s.n.
vārya.
i.s.n.
bhadrā vadhūr bhavati yat supeśāḥ svayaṃ sā mitraṃ vanute jane cit // (12.2) Par.?
bhadra
n.s.f.
vadhū
n.s.f.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
root
yat
indecl.
su
indecl.
∞ peśas
n.s.f.
svayam
indecl.
tad
n.s.f.
mitra
ac.s.m.
van
3. sg., Pre. ind.
root
jana
l.s.m.
cit.
indecl.
patto jagāra pratyañcam atti śīrṣṇā śiraḥ prati dadhau varūtham / (13.1) Par.?
pattas
indecl.
gṛ
3. sg., Perf.
root
pratyañc.
ac.s.m.
ad
3. sg., Pre. ind.
root
śīrṣan.
i.s.n.
śiras
ac.s.n.
root
prati
indecl.
varūtha.
ac.s.n.
āsīna ūrdhvām upasi kṣiṇāti nyaṅṅ uttānām anv eti bhūmim // (13.2) Par.?
ās
PPP, n.s.m.
ūrdhva
ac.s.f.
upas
l.s.n.
kṣi.
3. sg., Pre. ind.
root
nyāñc
n.s.m.
uttāna
ac.s.f.
anu
indecl.
i
3. sg., Pre. ind.
root
bhūmi.
ac.s.f.
bṛhann acchāyo apalāśo arvā tasthau mātā viṣito atti garbhaḥ / (14.1) Par.?
bṛhat
n.s.m.
root
acchāya
n.s.m.
a
indecl.
∞ palāśa
n.s.m.
arvan.
n.s.m.
sthā
3. sg., Perf.
root
mātṛ.
n.s.f.
viṣita
n.s.m.
ad
3. sg., Pre. ind.
root
garbha.
n.s.m.
anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā ni dadhe dhenur ūdhaḥ // (14.2) Par.?
anya
g.s.f.
vatsa
ac.s.m.
rih
Pre. ind., n.s.f.
.
3. sg., Perf.
root
ka
i.s.f.
bhū
i.s.f.
ni
indecl.
dhā
3. sg., Perf.
root
dhenu
n.s.f.
ūdhas.
ac.s.n.
sapta vīrāso adharād ud āyann aṣṭottarāttāt sam ajagmiran te / (15.1) Par.?
saptan
n.p.m.
vīra
n.p.m.
adharāt
indecl.
ud
indecl.
i.
3. pl., Impf.
root
aṣṭan
n.p.m.
∞ uttarāttāt
indecl.
sam
indecl.
gam
3. pl., Pluper.
root
tad.
n.p.m.
nava paścātāt sthivimanta āyan daśa prāk sānu vi tiranty aśnaḥ // (15.2) Par.?
navan
n.s.n.
sthivimat
n.p.m.
i.
3. pl., Impf.
root
daśan
n.s.n.
prāk
indecl.
sānu
ac.p.n.
vi
indecl.
tṛ
3. pl., Pre. ind.
aśan.
g.s.m.
daśānām ekaṃ kapilaṃ samānaṃ taṃ hinvanti kratave pāryāya / (16.1) Par.?
daśan
g.p.m.
eka
ac.s.m.
kapila
ac.s.m.
samāna
ac.s.m.
tad
ac.s.m.
hi
3. pl., Pre. ind.
root
kratu
d.s.m.
pārya.
d.s.m.
garbham mātā sudhitaṃ vakṣaṇāsv avenantaṃ tuṣayantī bibharti // (16.2) Par.?
garbha
ac.s.m.
mātṛ
n.s.f.
su
indecl.
∞ dhita
ac.s.m.
a
indecl.
∞ ven
Pre. ind., ac.s.m.
tuṣay
Pre. ind., n.s.f.
bhṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
pīvānam meṣam apacanta vīrā nyuptā akṣā anu dīva āsan / (17.1) Par.?
pīvan
ac.s.m.
meṣa
ac.s.m.
pac
3. pl., Impf.
root
vīra.
n.p.m.
nivap
PPP, n.p.m.
akṣa
n.p.m.
anu
indecl.
dīv
d.s.f.
as.
3. pl., Impf.
root
dvā dhanum bṛhatīm apsv antaḥ pavitravantā carataḥ punantā // (17.2) Par.?
dvi
n.d.m.
dhanū
ac.s.f.
bṛhat
ac.s.f.
ap
l.p.f.
antar
indecl.
car
3. du., Pre. ind.
root
.
Pre. ind., n.d.m.
vi krośanāso viṣvañca āyan pacāti nemo nahi pakṣad ardhaḥ / (18.1) Par.?
vi
indecl.
krośana
n.p.m.
i.
3. pl., Impf.
root
pac
3. sg., Pre. sub.
root
nema.
n.s.m.
na
indecl.
∞ hi
indecl.
pac
3. sg., Aor. inj.
ardha.
n.s.m.
ayam me devaḥ savitā tad āha drvanna id vanavat sarpirannaḥ // (18.2) Par.?
idam
n.s.m.
mad
d.s.a.
deva
n.s.m.
savitṛ
n.s.m.
tad
ac.s.n.
ah.
3. sg., Perf.
root
dru
comp.
∞ anna
n.s.m.
id
indecl.
van
3. sg., Pre. sub.
sarpis
comp.
∞ anna.
n.s.m.
apaśyaṃ grāmaṃ vahamānam ārād acakrayā svadhayā vartamānam / (19.1) Par.?
paś
1. sg., Impf.
root
grāma
ac.s.m.
vah
Pre. ind., ac.s.m.
ārāt
indecl.
a
indecl.
∞ cakra
i.s.f.
svadhā
i.s.f.
vṛt.
Pre. ind., ac.s.m.
siṣakty aryaḥ pra yugā janānāṃ sadyaḥ śiśnā pramināno navīyān // (19.2) Par.?
sac
3. sg., Pre. ind.
root
ari
g.s.m.
pra
indecl.
yuga
ac.p.n.
jana
g.p.m.
sadyas
indecl.
śiśna
ac.p.n.
pramī
Pre. ind., n.s.m.
navīyas.
n.s.m.
etau me gāvau pramarasya yuktau mo ṣu pra sedhīr muhur in mamandhi / (20.1) Par.?
etad
n.d.m.
mad
d.s.a.
go
n.d.m.
pramara
g.s.m.
yuj.
PPP, n.d.m.
root

indecl.
∞ u
indecl.
su
indecl.
pra
indecl.
sidh.
2. sg., Aor. inj.
root
muhur
indecl.
id
indecl.
man.
2. sg., Perf. imp.
root
āpaś cid asya vi naśanty arthaṃ sūraś ca marka uparo babhūvān // (20.2) Par.?
ap
n.p.f.
cit
n.s.f.
idam
g.s.m.
vi
indecl.
naś
3. pl., Pre. ind.
root
artha.
ac.s.m.
svar
g.s.n.
ca
indecl.
marka
n.s.m.
upara
n.s.m.
bhū.
Perf., n.s.m.
ayaṃ yo vajraḥ purudhā vivṛtto 'vaḥ sūryasya bṛhataḥ purīṣāt / (21.1) Par.?
idam
n.s.m.
yad
n.s.m.
vajra
n.s.m.
purudhā
indecl.
vivṛt
PPP, n.s.m.
root
avas
indecl.
sūrya
g.s.m.
bṛhat
g.s.m.
purīṣa.
ab.s.n.
śrava id enā paro anyad asti tad avyathī jarimāṇas taranti // (21.2) Par.?
śravas
n.s.n.
id
indecl.
enā
indecl.
paras
indecl.
anya
n.s.n.
as.
3. sg., Pre. ind.
root
tad
ac.s.n.
avyathi
i.s.f.
jariman
n.p.m.
tṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
vṛkṣe vṛkṣe niyatā mīmayad gaus tato vayaḥ pra patān pūruṣādaḥ / (22.1) Par.?
vṛkṣa
l.s.m.
vṛkṣa
l.s.m.
niyam
PPP, n.s.f.

3. sg., Perf. sub.
root
go.
n.s.f.
tatas
indecl.
vi
n.p.m.
pra
indecl.
pat
3. pl., Pre. sub.
root
∞ ad.
n.p.m.
athedaṃ viśvam bhuvanam bhayāta indrāya sunvad ṛṣaye ca śikṣat // (22.2) Par.?
atha
indecl.
∞ idam
n.s.n.
viśva
n.s.n.
bhuvana
n.s.n.
bhī
3. sg., Pre. sub.
root
indra
d.s.m.
su
Pre. ind., n.s.n.
ṛṣi
d.s.m.
ca
indecl.
śikṣ.
Pre. ind., n.s.n.
devānām māne prathamā atiṣṭhan kṛntatrād eṣām uparā ud āyan / (23.1) Par.?
deva
g.p.m.
māna
l.s.n.
prathama
n.p.m.
sthā.
3. pl., Impf.
root
kṛntatra
ab.s.n.
idam
g.p.m.
upara
n.p.m.
ud
indecl.
i.
3. pl., Impf.
root
trayas tapanti pṛthivīm anūpā dvā bṛbūkaṃ vahataḥ purīṣam // (23.2) Par.?
tri
n.p.m.
tap
3. pl., Pre. ind.
root
pṛthivī
ac.s.f.
anūpa.
n.p.m.
dvi
n.d.m.
bṛbūka
ac.s.n.
vah
3. du., Pre. ind.
root
purīṣa.
ac.s.n.
sā te jīvātur uta tasya viddhi mā smaitādṛg apa gūhaḥ samarye / (24.1) Par.?
tad
n.s.f.
tvad
g.s.a.
jīvātu.
n.s.f.
root
uta
indecl.
tad
g.s.n.
vid.
2. sg., Pre. imp.
root

indecl.
sma
indecl.
∞ etādṛś
ac.s.n.
apa
indecl.
guh
2. sg., Pre. inj.
root
→ guh (24.2) [advcl]
samarya.
l.s.n.
āviḥ svaḥ kṛṇute gūhate busaṃ sa pādur asya nirṇijo na mucyate // (24.2) Par.?
āvis
indecl.
svar
n.s.n.
kṛ,
3. sg., Pre. ind.
guh
3. sg., Pre. ind.
← guh (24.1) [advcl]
busa.
ac.s.n.
tad
n.s.m.
pādu
n.s.m.
idam
g.s.n.
nirṇij
ab.s.f.
na
indecl.
muc.
3. sg., Ind. pass.
root
Duration=0.10277199745178 secs.