Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Varuṇa

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10536
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bṛhann eṣām adhiṣṭhātā antikād iva paśyati / (1.1) Par.?
ya stāyan manyate carant sarvaṃ devā idaṃ viduḥ // (1.2) Par.?
yas tiṣṭhati carati yaś ca vañcati yo nilāyaṃ carati yaḥ prataṅkam / (2.1) Par.?
dvau saṃniṣadya yan mantrayete rājā tad veda varuṇas tṛtīyaḥ // (2.2) Par.?
uteyaṃ bhūmir varuṇasya rājña utāsau dyaur bṛhatī dūreantā / (3.1) Par.?
uto samudrau varuṇasya kukṣī utāsminn alpa udake nilīnaḥ // (3.2) Par.?
uta yo dyām atisarpāt parastān na sa mucyātai varuṇasya rājñaḥ / (4.1) Par.?
divaspaśaḥ pra carantīdam asya sahasrākṣā ati paśyanti bhūmim // (4.2) Par.?
sarvaṃ tad rājā varuṇo vi caṣṭe yad antarā rodasī yat parastāt / (5.1) Par.?
saṃkhyātā asya nimiṣo janānām akṣān iva śvaghnī ni minoti tāni // (5.2) Par.?
ye te pāśā varuṇa saptasapta tredhā tiṣṭhanti viṣitā ruṣantaḥ / (6.1) Par.?
sinantu sarve anṛtaṃ vadantaṃ yaḥ satyavādy ati taṃ sṛjantu // (6.2) Par.?
śatena pāśair abhi dhehi varuṇainaṃ mā te mocy anṛtavāṅ nṛcakṣaḥ / (7.1) Par.?
āstāṃ jālma udaraṃ śraṃśayitvā kośa ivābandhaḥ parikṛtyamānaḥ // (7.2) Par.?
yaḥ samāmyo varuṇo yo vyāmyo yaḥ saṃdeśyo varuṇo yo videśyo / (8.1) Par.?
yo daivo varuṇo yaś ca mānuṣaḥ // (8.2) Par.?
tais tvā sarvair abhi ṣyāmi pāśair asāv āmuṣyāyaṇāmuṣyāḥ putra / (9.1) Par.?
tān u te sarvān anusaṃdiśāmi // (9.2) Par.?
Duration=0.073698043823242 secs.