Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Varuṇa

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10536
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bṛhann eṣām adhiṣṭhātā antikād iva paśyati / (1.1) Par.?
bṛhat
n.s.m.
idam
g.p.m.
antika
ab.s.n.
iva
indecl.
paś.
3. sg., Pre. ind.
root
ya stāyan manyate carant sarvaṃ devā idaṃ viduḥ // (1.2) Par.?
yad
n.s.m.
stāyat
n.s.m.
man
3. sg., Pre. ind.
car,
Pre. ind., n.s.m.
sarva
ac.s.n.
deva
n.p.m.
idam
ac.s.n.
vid.
3. pl., Perf.
root
yas tiṣṭhati carati yaś ca vañcati yo nilāyaṃ carati yaḥ prataṅkam / (2.1) Par.?
yad
n.s.m.
sthā,
3. sg., Pre. ind.
→ mantray (2.2) [conj]
← vid (2.2) [advcl]
car
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
ca,
indecl.
vañc
3. sg., Pre. ind.
yad,
n.s.m.
nilāya
ac.s.m.
car
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
prataṅkam,
indecl.
dvau saṃniṣadya yan mantrayete rājā tad veda varuṇas tṛtīyaḥ // (2.2) Par.?
dvi
n.d.m.
saṃniṣad
Abs., indecl.
yat
indecl.
mantray,
3. du., Pre. ind.
← sthā (2.1) [conj]
rājan
n.s.m.
tad
ac.s.n.
vid
3. sg., Perf.
root
→ sthā (2.1) [advcl]
varuṇa
n.s.m.
tṛtīya.
n.s.m.
uteyaṃ bhūmir varuṇasya rājña utāsau dyaur bṛhatī dūreantā / (3.1) Par.?
uta
indecl.
∞ idam
n.s.f.
bhūmi
n.s.f.
varuṇa
g.s.m.
root
rājan
g.s.m.
uta
indecl.
∞ adas
n.s.f.
div
n.s.f.
bṛhat
n.s.f.
dūreanta.
n.s.f.
uto samudrau varuṇasya kukṣī utāsminn alpa udake nilīnaḥ // (3.2) Par.?
uta
indecl.
∞ u
indecl.
samudra
n.d.m.
varuṇa
g.s.m.
kukṣi.
n.d.m.
root
uta
indecl.
∞ idam
l.s.n.
alpa
l.s.n.
udaka
l.s.n.
nilī.
PPP, n.s.m.
root
uta yo dyām atisarpāt parastān na sa mucyātai varuṇasya rājñaḥ / (4.1) Par.?
uta
indecl.
yad
n.s.m.
div
ac.s.m.
atisṛp
3. sg., Pre. sub.
parastāt,
indecl.
na
indecl.
tad
n.s.m.
muc
3. sg., Pre. sub.
root
varuṇa
g.s.m.
rājan.
g.s.m.
divaspaśaḥ pra carantīdam asya sahasrākṣā ati paśyanti bhūmim // (4.2) Par.?
divaspaś
n.p.m.
pra
indecl.
car
3. pl., Pre. ind.
root
∞ idam
ac.s.n.
idam.
g.s.m.
sahasra
comp.
∞ akṣa
n.p.m.
ati
indecl.
paś
3. pl., Pre. ind.
root
bhūmi.
ac.s.f.
sarvaṃ tad rājā varuṇo vi caṣṭe yad antarā rodasī yat parastāt / (5.1) Par.?
sarva
ac.s.n.
tad
ac.s.n.
rājan
n.s.m.
varuṇa
n.s.m.
vi
indecl.
cakṣ,
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.n.
antarā
indecl.
rodas,
ac.d.n.
yad
n.s.n.
parastāt.
indecl.
saṃkhyātā asya nimiṣo janānām akṣān iva śvaghnī ni minoti tāni // (5.2) Par.?
saṃkhyā
PPP, n.p.f.
root
idam
g.s.m.
nimiṣ
n.p.f.
jana.
g.p.m.
akṣa
ac.p.m.
iva
indecl.
śvaghnin
n.s.m.
ni
indecl.
mi
3. sg., Pre. ind.
root
tad.
ac.p.n.
ye te pāśā varuṇa saptasapta tredhā tiṣṭhanti viṣitā ruṣantaḥ / (6.1) Par.?
yad
n.p.m.
tvad
g.s.a.
pāśa
n.p.m.
varuṇa
v.s.m.
saptan
n.p.m.
∞ saptan
n.p.m.
tredhā
indecl.
sthā
3. pl., Pre. ind.
← sarva (6.2) [acl]
viṣā
PPP, n.p.m.
ruṣ,
Pre. ind., n.p.m.
sinantu sarve anṛtaṃ vadantaṃ yaḥ satyavādy ati taṃ sṛjantu // (6.2) Par.?
si
3. pl., Pre. imp.
root
sarva
n.p.m.
→ sthā (6.1) [acl:rel]
anṛta
ac.s.n.
vad.
Pre. ind., ac.s.m.
yad
n.s.m.
satya
comp.
∞ vādin,
n.s.m.
ati
indecl.
tad
ac.s.m.
sṛj.
3. pl., Pre. imp.
root
śatena pāśair abhi dhehi varuṇainaṃ mā te mocy anṛtavāṅ nṛcakṣaḥ / (7.1) Par.?
śata
i.s.n.
pāśa
i.p.m.
abhi
indecl.
dhā
2. sg., Pre. imp.
root
varuṇa
v.s.m.
∞ enad.
ac.s.m.

indecl.
tvad
g.s.a.
muc
3. sg., Aor. pass.
root
anṛta
comp.
∞ vāc
n.s.m.
nṛ
comp.
∞ cakṣas.
v.s.m.
āstāṃ jālma udaraṃ śraṃśayitvā kośa ivābandhaḥ parikṛtyamānaḥ // (7.2) Par.?
ās
3. sg., Pre. imp.
root
jālma
n.s.m.
udara
ac.s.n.
sraṃsay
Abs., indecl.
kośa
n.s.m.
iva
indecl.
∞ a
indecl.
∞ bandha
n.s.m.
parikṛt.
Ind. pass., n.s.m.
yaḥ samāmyo varuṇo yo vyāmyo yaḥ saṃdeśyo varuṇo yo videśyo / (8.1) Par.?
yad
n.s.m.
samāmya
n.s.m.
→ daiva (8.2) [conj]
← pāśa (9.1) [acl]
varuṇa,
n.s.m.
yad
n.s.m.
vyāmya,
n.s.m.
yad
n.s.m.
varuṇa,
n.s.m.
yad
n.s.m.
videśya,
n.s.m.
yo daivo varuṇo yaś ca mānuṣaḥ // (8.2) Par.?
yad
n.s.m.
daiva
n.s.m.
← samāmya (8.1) [conj]
varuṇa,
n.s.m.
yad
n.s.m.
ca
indecl.
mānuṣa,
n.s.m.
tais tvā sarvair abhi ṣyāmi pāśair asāv āmuṣyāyaṇāmuṣyāḥ putra / (9.1) Par.?
tad
i.p.m.
tvad
ac.s.a.
sarva
i.p.m.
abhi
indecl.

1. sg., Pre. ind.
root
pāśa
i.p.m.
→ samāmya (8.1) [acl:rel]
adas
v.s.m.
∞ adas
g.s.f.
putra.
v.s.m.
tān u te sarvān anusaṃdiśāmi // (9.2) Par.?
tad
ac.p.m.
u
indecl.
tvad
d.s.a.
sarva
ac.p.m.
anusaṃdiś.
1. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.03707480430603 secs.