Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11081
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
devā vai yajñam atanvata tāṃs tanvānān asurā abhyāyan yajñaveśasam eṣāṃ kariṣyāma iti tān āprīte paśau pura iva paryagner yūpam prati purastād upāyaṃs te devāḥ pratibudhyāgnimayīḥ puras tripuram paryāsyanta yajñasya cātmanaś ca guptyai tā eṣām imā agnimayyaḥ puro dīpyamānā bhrājamānā atiṣṭhaṃs tā asurā anapadhṛṣyaivāpādravaṃs te 'gninaiva purastād asurarakṣāṃsy apāghnatāgninā paścāt // (1) Par.?
deva
n.p.m.
vai
indecl.
yajña
ac.s.m.
tan.
3. pl., Impf.
root
tad
ac.p.m.
tan
Pre. ind., ac.p.m.
asura
n.p.m.
abhī.
3. pl., Impf.
root
idam
g.p.m.
kṛ
1. pl., Fut.
root
iti.
indecl.
tad
ac.p.m.
āprī
PPP, l.s.m.
paśu
l.s.m.
puras
indecl.
iva
indecl.
paryagni
g.s.m.
yūpa
ac.s.m.
prati
indecl.
purastāt
indecl.
upe.
3. pl., Pre. sub.
root
tad
n.p.m.
deva
n.p.m.
pratibudh
Abs., indecl.
∞ agni
comp.
∞ maya
ac.p.f.
pur
ac.p.f.
tripura
ac.s.n.
paryas
3. pl., Impf.
root
yajña
g.s.m.
ca
indecl.
∞ ātman
g.s.m.
ca
indecl.
gupti.
d.s.f.
tad
n.p.f.
idam
g.p.m.
idam
n.p.f.
agni
comp.
∞ maya
n.p.f.
pur
n.p.f.
dīp
Pre. ind., n.p.f.
bhrāj
Pre. ind., n.p.f.
sthā.
3. pl., Impf.
root
tad
ac.p.f.
asura
n.p.m.
an
indecl.
∞ apadhṛṣ
Abs., indecl.
∞ eva
indecl.
∞ apadru.
3. pl., Impf.
root
tad
n.p.m.
agni
i.s.m.
∞ eva
indecl.
purastāt
indecl.
asura
comp.
∞ rakṣas
ac.p.n.
apahan
3. pl., Impf.
root
∞ agni
i.s.m.
paścāt.
indecl.
tathaivaitad yajamānā yat paryagni kurvanty agnimayīr eva tat puras tripuram paryasyante yajñasya cātmanaś ca guptyai tasmāt paryagni kurvanti tasmāt paryagnaye 'nvāha // (2) Par.?
tathā
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ etad
ac.s.n.
yajamāna,
n.p.m.
yat
indecl.
paryagni
indecl.
kṛ,
3. pl., Pre. ind.
agni
comp.
∞ maya
n.p.f.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
pur
n.p.f.
tripura
ac.s.n.
paryas
3. pl., Ind. pass.
root
yajña
g.s.m.
ca
indecl.
∞ ātman
g.s.m.
ca
indecl.
gupti.
d.s.f.
tasmāt
indecl.
paryagni
indecl.
kṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
tasmāt
indecl.
paryagni
d.s.m.
anvah.
3. sg., Perf.
root
taṃ vā etam paśum āprītaṃ santam paryagnikṛtam udañcaṃ nayanti // (3) Par.?
tad
ac.s.m.
vai
indecl.
etad
ac.s.m.
paśu
ac.s.m.
āprī
PPP, ac.s.m.
as
Pre. ind., ac.s.m.
paryagnikṛ
PPP, ac.s.m.
udañc
ac.s.m.
.
3. pl., Pre. ind.
root
tasyolmukam purastād dharanti // (4) Par.?
tad
g.s.m.
∞ ulmuka
ac.s.n.
purastāt
indecl.
dhṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
yajamāno vā eṣa nidānena yat paśur anena jyotiṣā yajamānaḥ purojyotiḥ svargaṃ lokam eṣyatīti tena jyotiṣā yajamānaḥ purojyotiḥ svargaṃ lokam eti // (5) Par.?
yaj
Pre. ind., n.s.m.
root
vai
indecl.
etad
n.s.m.
nidāna,
i.s.n.
yad
n.s.n.
paśu.
n.s.m.
idam
i.s.n.
jyotis
i.s.n.
yaj
Pre. ind., n.s.m.
puras
indecl.
∞ jyotis
ac.s.n.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
i
3. sg., Fut.
∞ iti.
indecl.
tad
i.s.n.
jyotis
i.s.n.
yaj
Pre. ind., n.s.m.
puras
indecl.
∞ jyotis
n.s.m.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
i.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ yatra nihaniṣyanto bhavanti tad adhvaryur barhir adhastād upāsyati // (6) Par.?
tad
ac.s.m.
yatra
indecl.
nihan
Fut., n.p.m.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
tad
ac.s.n.
adhvaryu
n.s.m.
barhis
ac.s.n.
adhastāt
indecl.
upās.
3. sg., Pre. ind.
root
yad evainam ada āprītaṃ santam paryagnikṛtam bahirvedi nayanti barhiṣadam evainaṃ tat kurvanti // (7) Par.?
yat
indecl.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
adas
ac.s.n.
āprī
PPP, ac.s.m.
as
Pre. ind., ac.s.m.
paryagnikṛ
PPP, ac.s.m.
bahirvedi
indecl.
,
3. pl., Pre. ind.
barhiṣad
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
kṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
tasyovadhyagohaṃ khananti // (8) Par.?
tad
g.s.m.
∞ ūvadhya
comp.
∞ goha
ac.s.m.
khan.
3. pl., Pre. ind.
root
auṣadhaṃ vā ūvadhyam iyaṃ vā oṣadhīnām pratiṣṭhā tad enat svāyām eva pratiṣṭhāyām antataḥ pratiṣṭhāpayanti // (9) Par.?
auṣadha
n.s.n.
root
vai
indecl.
ūvadhya.
n.s.n.
idam
n.s.f.
vai
indecl.
oṣadhi
g.p.f.
pratiṣṭhā.
n.s.f.
root
tad
ac.s.n.
enad
ac.s.n.
sva
l.s.f.
eva
indecl.
antatas
indecl.
pratiṣṭhāpay.
3. pl., Pre. ind.
root
tad āhur yad eṣa havir eva yat paśur athāsya bahv apaiti lomāni tvag asṛk kuṣṭhikāḥ śaphā viṣāṇe skandati piśitaṃ kenāsya tad āpūryata iti // (10) Par.?
tad
ac.s.n.
ah.
3. pl., Perf.
root
yad
n.s.n.
etad
n.s.m.
havis
n.s.n.
eva,
indecl.
yad
n.s.n.
paśu,
n.s.m.
atha
indecl.
∞ idam
g.s.m.
bahu
n.s.n.
ape
3. sg., Pre. ind.
loman
n.p.n.
tvac
n.s.f.
asṛj
n.s.n.
śapha
n.p.m.
skand
3. sg., Pre. ind.
piśita.
n.s.n.
ka
i.s.n.
∞ idam
g.s.m.
tad
n.s.n.
āpūray
3. sg., Ind. pass.
iti.
indecl.
yad evaitat paśau puroᄆāśam anunirvapanti tenaivāsya tad āpūryate // (11) Par.?
yat
indecl.
eva
indecl.
∞ etad
ac.s.n.
paśu
l.s.m.
anunirvap,
3. pl., Pre. ind.
tena
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
tad
n.s.n.
āpūray.
3. sg., Ind. pass.
root
paśubhyo vai medhā udakrāmaṃs tau vrīhiś caiva yavaś ca bhūtāv ajāyetāṃ tad yat paśau puroᄆāśam anunirvapanti samedhena naḥ paśuneṣṭam asat kevalena naḥ paśuneṣṭam asad iti // (12) Par.?
paśu
ab.p.m.
vai
indecl.
medha
n.p.m.
utkram.
3. pl., Impf.
root
tad
n.d.m.
vrīhi
n.s.m.
ca
indecl.
∞ eva
indecl.
yava
n.s.m.
ca
indecl.
bhū
PPP, n.d.m.
jan.
3. du., Impf.
root
tad
ac.s.n.
yat
indecl.
paśu
l.s.m.
anunirvap,
3. pl., Pre. ind.
sa
indecl.
∞ medha
i.s.m.
mad
g.p.a.
paśu
i.s.m.
root
∞ iṣṭa
n.s.n.
as.
3. sg., Pre. sub.
kevala
i.s.m.
mad
g.p.a.
paśu
i.s.m.
∞ iṣṭa
n.s.n.
as
3. sg., Pre. sub.
iti.
indecl.
samedhena hāsya paśuneṣṭam bhavati kevalena hāsya paśuneṣṭam bhavati ya evaṃ veda // (13) Par.?
sa
indecl.
∞ medha
i.s.m.
ha
indecl.
∞ idam
g.s.m.
paśu
i.s.m.
root
∞ iṣṭa
n.s.n.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
kevala
i.s.m.
ha
indecl.
∞ idam
g.s.m.
paśu
i.s.m.
∞ iṣṭa
n.s.n.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
Duration=0.046046018600464 secs.