Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Soma sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11155
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
prajāpatau vai svayam hotari prātaranuvākam anuvakṣyati sarvā devatā āśaṃsanta mām abhi pratipatsyati mām abhīti sa prajāpatir aikṣata yady ekāṃ devatām ādiṣṭāmabhi pratipatsyāmītarā me kena devatā upāptā bhaviṣyantīti sa etām ṛcam apaśyad āpo revatīr ity āpo vai sarvā devatā revatyaḥ sarvā devatāḥ sa etayarcā prātaranuvākam pratyapadyata tāḥ sarvā devatāḥ prāmodanta mām abhi pratyapādi mām abhīti // (1) Par.?
prajāpati
l.s.m.
vai
indecl.
svayam
indecl.
hotṛ
l.s.m.
anuvac,
Fut., l.s.m.
sarva
n.p.f.
devatā
n.p.f.
āśaṃs.
3. pl., Impf.
root
mad
ac.s.a.
abhi
indecl.
pratipad,
3. sg., Fut.
mad
ac.s.a.
abhi
indecl.
∞ iti.
indecl.
tad
n.s.m.
prajāpati
n.s.m.
īkṣ.
3. sg., Impf.
root
yadi
indecl.
eka
ac.s.f.
devatā
ac.s.f.
ādiś
PPP, ac.s.f.
∞ abhi
indecl.
pratipad
1. sg., Fut.
∞ itara
n.s.f.
mad
d.s.a.
kena
indecl.
devatā
n.p.f.
upāp
PPP, n.p.f.
bhū
3. pl., Fut.
∞ iti.
indecl.
tad
n.s.m.
etad
ac.s.f.
ṛc
ac.s.f.
paś.
3. sg., Impf.
root
ap
n.p.f.
revat
n.p.f.
iti.
indecl.
ap
n.p.f.
vai
indecl.
sarva
n.p.f.
devatā.
n.p.f.
root
revat
n.p.f.
sarva
n.p.f.
devatā.
n.p.f.
root
tad
n.s.m.
etad
i.s.f.
∞ ṛc
i.s.f.
pratipad.
3. sg., Impf.
root
tad
n.p.f.
sarva
n.p.f.
devatā
n.p.f.
pramud.
3. pl., Impf.
root
mad
ac.s.a.
abhi
indecl.
pratipad
3. sg., Aor. pass.
mad
ac.s.a.
abhi
indecl.
∞ iti.
indecl.
sarvā hāsmin devatāḥ prātaranuvākam anubruvati pramodante // (2) Par.?
sarva
n.p.f.
ha
indecl.
∞ idam
l.s.m.
devatā
n.p.f.
anubrū
Pre. ind., l.s.m.
pramud.
3. pl., Pre. ind.
root
sarvābhir hāsya devatābhiḥ prātaranuvākaḥ pratipanno bhavati ya evaṃ veda // (3) Par.?
sarva
i.p.f.
ha
indecl.
∞ idam
g.s.m.
devatā
i.p.f.
pratipad
PPP, n.s.m.
root
bhū,
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
te devā abibhayur ādātāro vai na imam prātaryajñam asurā yathaujīyāṃso balīyāṃsa evam iti tān abravīd indro mā bibhīta triṣamṛddham ebhyo 'ham prātar vajram prahartāsmīty etāṃ vāva tad ṛcam abravīd vajras tena yad aponaptrīyā vajras tena yat triṣṭub vajras tena yad vāk tam ebhyaḥ prāharat tenainān ahaṃs tato vai devā abhavan parā asurāḥ // (4) Par.?
tad
n.p.m.
deva
n.p.m.
bhī.
3. pl., Perf.
root
ādā
3. pl., periphr. fut.
vai
indecl.
mad
d.p.a.
idam
ac.s.m.
prātar
indecl.
∞ yajña
ac.s.m.
asura
n.p.m.
yathā
indecl.
∞ ojīyas
n.p.m.
balīyas
n.p.m.
evam
indecl.
iti.
indecl.
tad
ac.p.m.
brū
3. sg., Impf.
root
indra.
n.s.m.

indecl.
bhī.
2. pl., Pre. imp.
tri
comp.
∞ samṛdh
PPP, ac.s.m.
idam
d.p.m.
mad
n.s.a.
prātar
indecl.
vajra
ac.s.m.
prahṛ
1. sg., periphr. fut.
∞ iti.
indecl.
etad
ac.s.f.
vāva
indecl.
tad
ac.s.n.
ṛc
ac.s.f.
brū.
3. sg., Impf.
root
vajra
n.s.m.
tena
indecl.
root
yat
indecl.
aponaptrīya.
n.s.f.
vajra
n.s.m.
tena
indecl.
root
yat
indecl.
triṣṭubh.
n.s.f.
vajra
n.s.m.
tena
indecl.
root
yat
indecl.
vāc.
n.s.f.
tad
ac.s.m.
idam
d.p.m.
prahṛ.
3. sg., Impf.
root
tad
i.s.n.
∞ enad
ac.p.m.
han.
3. sg., root aor.
root
tatas
indecl.
vai
indecl.
deva
n.p.m.
bhū,
3. pl., Impf.
root
parā
indecl.
asura.
n.p.m.
bhavaty ātmanā parāsya dviṣan pāpmā bhrātṛvyo bhavati ya evaṃ veda // (5) Par.?
bhū
3. sg., Pre. ind.
root
ātman
i.s.m.
parā
indecl.
∞ idam
g.s.m.
dviṣ
Pre. ind., n.s.m.
pāpman
n.s.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
tad āhuḥ sa vai hotā syād ya etasyām ṛci sarvāṇi chandāṃsi prajanayed ity eṣā vāva trir anūktā sarvāṇi chandāṃsi bhavaty eṣā chandasām prajātiḥ // (6) Par.?
tad
ac.s.n.
ah.
3. pl., Perf.
root
tad
n.s.m.
vai
indecl.
hotṛ
n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
yad
n.s.m.
etad
l.s.f.
ṛc
l.s.f.
sarva
ac.p.n.
chandas
ac.p.n.
prajanay
3. sg., Pre. opt.
iti.
indecl.
etad
n.s.f.
vāva
indecl.
tris
indecl.
anuvac
PPP, n.s.f.
sarva
n.p.n.
chandas
n.p.n.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
etad
n.s.f.
chandas
g.p.n.
prajāti.
n.s.f.
root
Duration=0.043784856796265 secs.