Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): dīkṣā, rasāyana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10835
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
punar vā etam ṛtvijo garbhaṃ kurvanti yaṃ dīkṣayanti // (1) Par.?
punar
indecl.
vai
indecl.
etad
ac.s.m.
ṛtvij
n.p.m.
garbha
ac.s.m.
kṛ,
3. pl., Pre. ind.
root
yad
ac.s.m.
dīkṣay.
3. pl., Pre. ind.
adbhir abhiṣiñcanti // (2) Par.?
ap
i.p.f.
abhiṣic.
3. pl., Pre. ind.
root
reto vā āpaḥ saretasam evainaṃ tat kṛtvā dīkṣayanti // (3) Par.?
retas
n.s.n.
root
vai
indecl.
ap.
n.p.f.
sa
indecl.
∞ retas
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
kṛ
Abs., indecl.
dīkṣay.
3. pl., Pre. ind.
root
navanītenābhyañjanti // (4) Par.?
navanīta
i.s.n.
∞ abhyañj.
3. pl., Pre. ind.
root
ājyaṃ vai devānāṃ surabhi ghṛtam manuṣyāṇām āyutam pitṝṇāṃ navanītaṃ garbhāṇāṃ tad yan navanītenābhyañjanti svenaivainaṃ tad bhāgadheyena samardhayanti // (5) Par.?
ājya
n.s.n.
vai
indecl.
deva.
g.p.m.
root
surabhi
n.s.n.
ghṛta
n.s.n.
manuṣya.
g.p.m.
root
āyuta
n.s.n.
pitṛ.
g.p.m.
root
navanīta
n.s.n.
garbha.
g.p.m.
root
tad
ac.s.n.
yat
indecl.
navanīta
i.s.n.
∞ abhyañj,
3. pl., Pre. ind.
sva
i.s.n.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
samardhay.
3. pl., Pre. ind.
root
āñjanty enam // (6) Par.?
āñj
3. pl., Pre. ind.
root
enad.
ac.s.m.
tejo vā etad akṣyor yad āñjanaṃ satejasam evainaṃ tat kṛtvā dīkṣayanti // (7) Par.?
tejas
n.s.n.
root
vai
indecl.
etad
n.s.n.
akṣi.
l.d.n.
yad
n.s.n.
āñjana,
n.s.n.
sa
indecl.
∞ tejas
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
kṛ
Abs., indecl.
dīkṣay.
3. pl., Pre. ind.
root
ekaviṃśatyā darbhapiñjūlaiḥ pāvayanti // (8) Par.?
darbha
comp.
∞ piñjūlī
i.p.n.
pāvay.
3. pl., Pre. ind.
root
śuddham evainaṃ tat pūtaṃ dīkṣayanti // (9) Par.?
śudh
PPP, ac.s.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.

PPP, ac.s.m.
dīkṣay.
3. pl., Pre. ind.
root
dīkṣitavimitam prapādayanti // (10) Par.?
dīkṣ
PPP, comp.
∞ vimita
ac.s.n.
prapāday.
3. pl., Pre. ind.
root
yonir vā eṣā dīkṣitasya yad dīkṣitavimitaṃ yonim evainaṃ tat svām prapādayanti // (11) Par.?
yoni
n.s.f.
root
vai
indecl.
etad
n.s.f.
dīkṣay,
PPP, g.s.m.
yad
n.s.n.
dīkṣ
PPP, comp.
∞ vimita.
n.s.n.
yoni
ac.s.f.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
sva
ac.s.f.
prapāday.
3. pl., Pre. ind.
root
tasmād dhruvād yoner āste ca carati ca // (12) Par.?
tasmāt
indecl.
dhruva
ab.s.m.
yoni
ab.s.m.
ās
3. sg., Pre. ind.
root
ca
indecl.
car
3. sg., Pre. ind.
ca.
indecl.
tasmād dhruvād yoner garbhā dhīyante ca pra ca jāyante // (13) Par.?
tasmāt
indecl.
dhruva
ab.s.m.
yoni
ab.s.m.
garbha
n.p.m.
dhā
3. pl., Ind. pass.
root
ca,
indecl.
pra
indecl.
ca
indecl.
jan.
3. pl., Pre. ind.
tasmād dīkṣitaṃ nānyatra dīkṣitavimitād ādityo 'bhyudiyād vābhyastamiyād vāpi vābhyāśrāvayeyuḥ // (14) Par.?
tasmāt
indecl.
dīkṣ
PPP, ac.s.m.
na
indecl.
∞ anyatra
indecl.
dīkṣ
PPP, comp.
∞ vimita
ab.s.n.
āditya
n.s.m.
abhyudi
3. sg., Pre. opt.
root

indecl.
∞ abhyastam
indecl.
∞ i
3. sg., Pre. opt.

indecl.
∞ api
indecl.

indecl.
∞ abhyāśrāvay.
3. pl., Pre. opt.
vāsasā prorṇuvanti // (15) Par.?
vāsas
i.s.n.
pravṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
ulbaṃ vā etad dīkṣitasya yad vāsa ulbenaivainaṃ tat prorṇuvanti // (16) Par.?
ulba
n.s.n.
root
vai
indecl.
etad
n.s.n.
dīkṣ.
PPP, g.s.m.
yad
n.s.n.
vāsas,
n.s.n.
ulba
i.s.n.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
pravṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
kṛṣṇājinam uttaram bhavati // (17) Par.?
uttara
n.s.n.
root
bhū.
3. sg., Pre. ind.
uttaraṃ vā ulbāj jarāyu jarāyuṇaivainaṃ tat prorṇuvanti // (18) Par.?
uttara
n.s.n.
root
vai
indecl.
ulba
ab.s.n.
jarāyu.
n.s.n.
jarāyu
i.s.n.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
pravṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
muṣṭī kurute // (19) Par.?
muṣṭi
ac.d.m.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
muṣṭī vai kṛtvā garbho 'ntaḥ śete muṣṭī kṛtvā kumāro jāyate tadyan muṣṭī kurute yajñaṃ caiva tat sarvāś ca devatā muṣṭyoḥ kurute // (20) Par.?
muṣṭi
ac.d.m.
vai
indecl.
kṛ,
Abs., indecl.
garbha
n.s.m.
antar
indecl.
śī.
3. sg., Pre. ind.
root
muṣṭi
ac.d.m.
kṛ,
Abs., indecl.
kumāra
n.s.m.
jan.
3. sg., Pre. ind.
root
tad
ac.s.n.
∞ yat
indecl.
muṣṭi
ac.d.m.
kṛ,
3. sg., Pre. ind.
yajña
ac.s.m.
ca
indecl.
∞ eva
indecl.
tad
ac.s.n.
sarva
ac.p.f.
ca
indecl.
devatā
ac.p.f.
muṣṭi
l.d.m.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
tad āhur na pūrvadīkṣiṇaḥ saṃsavo 'sti parigṛhīto vā etasya yajñaḥ parigṛhītā devatā naitasyārtir asty aparadīkṣiṇa eva yathā tatheti // (21) Par.?
tad
ac.s.n.
ah.
3. pl., Perf.
root
na
indecl.
pūrva
comp.
∞ dīkṣin
g.s.m.
saṃsava
n.s.m.
as.
3. sg., Pre. ind.
parigrah
PPP, n.s.m.
vai
indecl.
etad
g.s.m.
yajña,
n.s.m.
parigrah
PPP, n.p.f.
devatā.
n.p.f.
na
indecl.
∞ etad
g.s.m.
∞ ārti
n.s.f.
as
3. sg., Pre. ind.
apara
comp.
∞ dīkṣin
g.s.m.
eva
indecl.
yathā
indecl.
tathā
indecl.
∞ iti.
indecl.
unmucya kṛṣṇājinam avabhṛtham abhyavaiti tasmān muktā garbhā jarāyor jāyante // (22) Par.?
unmuc
Abs., indecl.
abhyave.
3. sg., Pre. ind.
root
tasmāt
indecl.
muc
PPP, n.p.m.
garbha
n.p.m.
jarāyu
ab.s.m.
jan.
3. pl., Pre. ind.
root
sahaiva vāsasābhyavaiti tasmāt sahaivolbena kumāro jāyate // (23) Par.?
saha
indecl.
∞ eva
indecl.
vāsas
i.s.n.
∞ abhyave.
3. sg., Pre. ind.
root
tasmāt
indecl.
saha
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ ulba
i.s.n.
kumāra
n.s.m.
jan.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.040742874145508 secs.