Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Śunaḥśepa

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12129
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tasya ha viśvāmitro hotāsīj jamadagnir adhvaryur vasiṣṭho brahmāyāsya udgātā tasmā upākṛtāya niyoktāraṃ na vividuḥ sa hovācājīgartaḥ sauyavasir mahyam aparaṃ śataṃ dattāham enaṃ niyokṣyāmīti tasmā aparaṃ śataṃ dadus taṃ sa niyuyoja // (1) Par.?
tad
g.s.m.
ha
indecl.
viśvāmitra
n.s.m.
root
hotṛ
n.s.m.
∞ as,
3. sg., Impf.
jamadagni
n.s.m.
adhvaryu,
n.s.m.
brahman
n.s.m.
∞ ayāsya
n.s.m.
udgātṛ.
n.s.m.
tad
d.s.m.
upākṛ
PPP, d.s.m.
niyoktṛ
ac.s.m.
na
indecl.
vid.
3. pl., Perf.
root
tad
n.s.m.
ha
indecl.
∞ vac
3. sg., Perf.
root
∞ ajīgarta
n.s.m.
sauyavasi.
n.s.m.
mad
d.s.a.
apara
ac.s.n.
śata
ac.s.n.

2. pl., Pre. imp.
∞ mad
n.s.a.
enad
ac.s.m.
niyuj
1. sg., Fut.
∞ iti.
indecl.
tad
d.s.m.
apara
ac.s.n.
śata
ac.s.n.
.
3. pl., Perf.
root
tad
ac.s.m.
tad
n.s.m.
niyuj.
3. sg., Perf.
root
tasmā upākṛtāya niyuktāyāprītāyā paryagnikṛtāya viśasitāraṃ na vividuḥ sa hovācājīgartaḥ sauyavasir mahyam aparaṃ śataṃ dattāham enaṃ viśasiṣyāmīti tasmā aparaṃ śataṃ daduḥ so 'siṃ niḥśyāna eyāya // (2) Par.?
tad
d.s.m.
upākṛ
PPP, d.s.m.
niyuj
PPP, d.s.m.
∞ āprī
PPP, d.s.m.
∞ ā
indecl.
paryagnikṛ
PPP, d.s.m.
na
indecl.
vid.
3. pl., Perf.
root
tad
n.s.m.
ha
indecl.
∞ vac
3. sg., Perf.
root
∞ ajīgarta
n.s.m.
sauyavasi.
n.s.m.
mad
d.s.a.
apara
ac.s.n.
śata
ac.s.n.

2. pl., Pre. imp.
∞ mad
n.s.a.
enad
ac.s.m.
viśas
1. sg., Fut.
∞ iti.
indecl.
tad
d.s.m.
apara
ac.s.n.
śata
ac.s.n.
.
3. pl., Perf.
root
tad
n.s.m.
asi
ac.s.m.
niḥśā
Pre. ind., n.s.m.
e.
3. sg., Perf.
root
atha ha śunaḥśepa īkṣāṃcakre 'mānuṣam iva vai mā viśasiṣyanti hantāhaṃ devatā upadhāvānīti sa prajāpatim eva prathamaṃ devatānām upasasāra kasya nūnaṃ katamasyāmṛtānām ity etayarcā // (3) Par.?
atha
indecl.
ha
indecl.
īkṣ.
3. sg., per. perf.
root
amānuṣa
ac.s.m.
iva
indecl.
vai
indecl.
mad
ac.s.a.
viśas.
3. pl., Fut.
hanta
indecl.
∞ mad
n.s.a.
devatā
ac.p.f.
upadhāv
1. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
tad
n.s.m.
prajāpati
ac.s.m.
eva
indecl.
prathama
ac.s.m.
devatā
g.p.f.
upasṛ,
3. sg., Perf.
root
ka
g.s.m.
nūnam
indecl.
katama
g.s.m.
∞ amṛta,
g.p.m.
iti
indecl.
etad
i.s.f.
∞ ṛc.
i.s.f.
tam prajāpatir uvācāgnir vai devānāṃ nediṣṭhas tam evopadhāveti so 'gnim upasasārāgner vayam prathamasyāmṛtānām iti etayarcā // (4) Par.?
tad
ac.s.m.
vac
3. sg., Perf.
root
∞ agni
n.s.m.
vai
indecl.
deva
g.p.m.
nediṣṭha.
n.s.m.
tad
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ upadhāv
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
tad
n.s.m.
agni
ac.s.m.
upasṛ
3. sg., Perf.
root
∞ agni
g.s.m.
mad
n.p.a.
prathama
g.s.m.
∞ amṛta,
g.p.m.
iti
indecl.
etad
i.s.f.
∞ ṛc.
i.s.f.
tam agnir uvāca savitā vai prasavānām īśe tam evopadhāveti sa savitāram upasasārābhi tvā deva savitar ity etena tṛcena // (5) Par.?
tad
ac.s.m.
agni
n.s.m.
vac.
3. sg., Perf.
root
savitṛ
n.s.m.
vai
indecl.
prasava
g.p.m.
īś.
3. sg., Pre. ind.
root
tad
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ upadhāv
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
tad
n.s.m.
savitṛ
ac.s.m.
upasṛ
3. sg., Perf.
root
∞ abhi
indecl.
tvad
ac.s.a.
deva
v.s.m.
savitṛ,
v.s.m.
iti
indecl.
etad
i.s.n.
tṛca.
i.s.n.
taṃ savitovāca varuṇāya vai rājñe niyukto 'si tam evopadhāveti sa varuṇaṃ rājānam upasasārāta uttarābhir ekatriṃśatā // (6) Par.?
tad
ac.s.m.
savitṛ
n.s.m.
∞ vac.
3. sg., Perf.
root
varuṇa
d.s.m.
vai
indecl.
rājan
d.s.m.
niyuj
PPP, n.s.m.
as.
2. sg., Pre. ind.
tad
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ upadhāv
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
tad
n.s.m.
varuṇa
ac.s.m.
rājan
ac.s.m.
upasṛ
3. sg., Perf.
root
∞ atas
indecl.
uttara
i.p.f.
taṃ varuṇa uvācāgnir vai devānām mukhaṃ suhṛdayatamas taṃ nu stuhy atha tvotsrakṣyāma iti so 'gniṃ tuṣṭāvāta uttarābhir dvāviṃśatyā // (7) Par.?
tad
ac.s.m.
varuṇa
n.s.m.
vac
3. sg., Perf.
root
∞ agni
n.s.m.
vai
indecl.
deva
g.p.m.
mukha
n.s.n.
tad
ac.s.m.
nu
indecl.
stu.
2. sg., Pre. imp.
atha
indecl.
tvad
ac.s.a.
∞ utsṛj
1. pl., Fut.
iti.
indecl.
tad
n.s.m.
agni
ac.s.m.
stu
3. sg., Perf.
root
∞ atas
indecl.
uttara
i.p.f.
tam agnir uvāca viśvān nu devān stuhy atha tvotsrakṣyāma iti sa viśvān devāṃs tuṣṭāva namo mahadbhyo namo arbhakebhya ity etayarcā // (8) Par.?
tad
ac.s.m.
agni
n.s.m.
vac.
3. sg., Perf.
root
viśva
ac.p.m.
nu
indecl.
deva
ac.p.m.
stu.
2. sg., Pre. imp.
atha
indecl.
tvad
ac.s.a.
∞ utsṛj
1. pl., Fut.
iti.
indecl.
tad
n.s.m.
viśva
ac.p.m.
deva
ac.p.m.
stu,
3. sg., Perf.
root
namas
n.s.n.
mahat
d.p.m.
namas
n.s.n.
arbhaka,
d.p.m.
iti
indecl.
etad
i.s.f.
∞ ṛc.
i.s.f.
taṃ viśve devā ūcur indro vai devānām ojiṣṭho baliṣṭhaḥ sahiṣṭhaḥ sattamaḥ pārayiṣṇutamas taṃ nu stuhy atha tvotsrakṣyāma iti sa indraṃ tuṣṭāva yacciddhi satya somapā iti caitena sūktenottarasya ca pañcadaśabhiḥ // (9) Par.?
tad
ac.s.m.
viśva
n.p.m.
deva
n.p.m.
vac.
3. pl., Perf.
root
indra
n.s.m.
vai
indecl.
deva
g.p.m.
sattama
n.s.m.
tad
ac.s.m.
nu
indecl.
stu.
2. sg., Pre. imp.
atha
indecl.
tvad
ac.s.a.
∞ utsṛj
1. pl., Fut.
iti.
indecl.
tad
n.s.m.
indra
ac.s.m.
stu,
3. sg., Perf.
root
yat
indecl.
∞ cit
indecl.
∞ hi
indecl.
satya
v.s.m.
soma
comp.
∞ ,
n.p.m.
iti
indecl.
ca
indecl.
∞ etad
i.s.n.
sūkta
i.s.n.
∞ uttara
g.s.n.
ca
indecl.
pañcadaśan.
i.p.f.
tasmā indraḥ stūyamānaḥ prīto manasā hiraṇyarathaṃ dadau tam etayā pratīyāya śaśvad indra iti // (10) Par.?
tad
d.s.m.
indra
n.s.m.
stu
Ind. pass., n.s.m.
prī
PPP, n.s.m.
manas
i.s.n.
∞ ratha
ac.s.m.
.
3. sg., Perf.
root
tad
ac.s.m.
etad
i.s.f.
pratī,
3. sg., Perf.
root
śaśvat
indecl.
indra
n.s.m.
iti.
indecl.
tam indra uvācāśvinau no stuhy atha tvotsrakṣyāma iti so 'śvinau tuṣṭāvāta uttareṇa tṛcena // (11) Par.?
tad
ac.s.m.
indra
n.s.m.
vac
3. sg., Perf.
root
∞ aśvin
ac.d.m.
no
indecl.
stu.
2. sg., Pre. imp.
atha
indecl.
tvad
ac.s.a.
∞ utsṛj
1. pl., Fut.
iti.
indecl.
tad
n.s.m.
aśvin
ac.d.m.
stu
3. sg., Perf.
root
∞ atas
indecl.
uttara
i.s.n.
tṛca.
i.s.n.
tam aśvinā ūcatur uṣasaṃ nu stuhy atha tvotsrakṣyāma iti sa uṣasaṃ tuṣṭāvāta uttarena tṛcena // (12) Par.?
tad
ac.s.m.
aśvin
n.d.m.
vac.
3. du., Perf.
root
uṣas
ac.s.f.
nu
indecl.
stu.
2. sg., Pre. imp.
atha
indecl.
tvad
ac.s.a.
∞ utsṛj
1. pl., Fut.
iti.
indecl.
tad
n.s.m.
uṣas
ac.s.f.
stu
3. sg., Perf.
root
∞ atas
indecl.
uttara
i.s.n.
tṛca.
i.s.n.
tasya ha smarcy ṛcy uktāyāṃ vi pāśo mumuce kanīya aikṣvākasyodaram bhavaty uttamasyām evarcy uktāyāṃ vi pāśo mumuce 'gada aikṣvāka āsa // (13) Par.?
tad
g.s.m.
ha
indecl.
sma
indecl.
∞ ṛc
l.s.f.
ṛc
l.s.f.
vac,
PPP, l.s.f.
vi
indecl.
pāśa
n.s.m.
muc,
3. sg., Perf.
root
kanīyas
n.s.n.
∞ udara
n.s.n.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
uttama
l.s.f.
eva
indecl.
∞ ṛc
l.s.f.
vac,
PPP, l.s.f.
vi
indecl.
pāśa
n.s.m.
muc,
3. sg., Perf.
root
agada
n.s.m.
root
as.
3. sg., Perf.
Duration=0.037878036499023 secs.