Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Sacrifice, yajña, śruti, Veda

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12072
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vicārī ha vai kābandhiḥ kabandhasyātharvaṇasya putro medhāvī mīmāṃsako 'nūcāna āsa // (1.0) Par.?
sa ha svenātimānena mānuṣaṃ vittaṃ neyāya // (2.0) Par.?
taṃ mātovāca // (3.0) Par.?
ta evaitad annam avocaṃs ta ima eṣu kurupañcāleṣv aṅgamagadheṣu kāśikauśaleṣu śālvamatsyeṣu savaśośīnareṣūdīcyeṣv annam adantīti // (4.0) Par.?
atha vayaṃ tavaivātimānenānādyāḥ smaḥ // (5.0) Par.?
vatsa vāhanam anviccheti // (6.0) Par.?
sa māndhātur yauvanāśvasya sārvabhaumasya rājñaḥ somaṃ prasūtam ājagāma // (7.0) Par.?
sa sado 'nupraviśyartvijaś ca yajamānaṃ cāmantrayāmāsa // (8.0) Par.?
tad yāḥ prācyo nadyo vahanti yāś ca dakṣiṇācyo yāś ca pratīcyo yāś codīcyas tāḥ sarvāḥ pṛthaṅnāmadheyā ity ācakṣate // (9.0) Par.?
tāsāṃ samudram abhipadyamānānāṃ chidyate nāmadheyaṃ samudra ity ācakṣate // (10.0) Par.?
evam ime sarve vedā nirmitāḥ sakalpāḥ sarahasyāḥ sabrāhmaṇāḥ sopaniṣatkāḥ setihāsāḥ sānvākhyānāḥ sapurāṇāḥ sasvarāḥ sasaṃskārāḥ saniruktāḥ sānuśāsanāḥ sānumārjanāḥ savākovākyāḥ // (11.0) Par.?
teṣāṃ yajñam abhipadyamānānāṃ chidyate nāmadheyaṃ yajña ity evācakṣate // (12.0) Par.?
Duration=0.032581090927124 secs.