Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): vaiśvadeva

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12841
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mithunaṃ vai dadhi ca śṛtaṃ ca // (1) Par.?
atha yat saṃsṛṣṭam āṇḍam iva mastv iva parīva dadṛśe garbha eva sa // (2) Par.?
tapaso vai prajāḥ prājāyanta // (3) Par.?
tapastvaṃ vā etad gacchati yañ śṛtatvaṃ gacchati // (4) Par.?
tataḥ prajāyate // (5) Par.?
I 10,6(2) Der Quark fr die Viśve Devās
athaiṣā vaiśvadevy āmikṣā // (6) Par.?
prajāpatiḥ prajā asṛjata // (7) Par.?
tā vaiśvadevenaivāsṛjata // (8) Par.?
tasmād imā vaiśvadevīḥ prajāḥ // (9) Par.?
viśvān devān yajati // (10) Par.?
stokā vai viśve devāḥ // (11) Par.?
tān vā etad yajati // (12) Par.?
atho amutaḥpradānāddhi manuṣyā yajñam upajīvanti // (13) Par.?
I 10,6(3) Der Siebenschalen-Opferkuchen fr die Maruts Svatavas
yonir vā eṣa prajānām // (14) Par.?
taṃ maruto 'bhyakāmayanta // (15) Par.?
tato 'ṃhogṛhītā asṛjyanta // (16) Par.?
yat svatavadbhyaḥ svatvāyaiva niṣkṛtyai // (17) Par.?
prajanano vā eṣa paśūnām // (18) Par.?
yan mārutaḥ saptakapālo bhavati // (19) Par.?
sapta hi marutaḥ // (20) Par.?
viṇ marutaḥ // (21) Par.?
atho niravattyā eva mārutaḥ // (22) Par.?
atho grāmyam evaitenānnādyam avarunddhe // (23) Par.?
Duration=0.11047005653381 secs.