Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agniṣṭoma

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16254
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athaitāṃ svareṇa triṣṭubham abhyārohati // (1) Par.?
prāṇaḥ svaraḥ // (2) Par.?
puruṣasaṃmita eṣa yat pavamānaḥ // (3) Par.?
svāraṃ purastād bhavati svāram upariṣṭāt // (4) Par.?
tāv imau puruṣasya prāṇāpānau viparyūḍhau // (5) Par.?
tābhyāṃ viṣvañci svarati // (6) Par.?
atha rathantaram // (7) Par.?
retassiktir eva sā // (8) Par.?
atha vāmadevyaṃ svāram // (9) Par.?
prāṇo vai svaraḥ // (10) Par.?
asminn evaitad retasi sikte prāṇaṃ pratidadhāti // (11) Par.?
atha naudhasaṃ nidhanam // (12) Par.?
janmaiva tat // (13) Par.?
praiva tena janayati // (14) Par.?
atha kāleyam aiḍam // (15) Par.?
paśavo vā iḍā // (16) Par.?
annaṃ paśavaḥ // (17) Par.?
yad eva jātābhyo 'nnādyaṃ pratidhīyate tad evaitat // (18) Par.?
athārbhavasya pavamānasya gāyatry uktabrāhmaṇā // (19) Par.?
athaitāṃ svareṇa kakubham abhyārohati // (20) Par.?
prāṇaḥ svaraḥ // (21) Par.?
vivṛha eva kakup // (22) Par.?
vivṛha eva tat prāṇaṃ dadhāti // (23) Par.?
sa yan nidhanenābhyārohed vajro vai nidhanaṃ yathopatāpinaṃ daṇḍena hanyāt tādṛk tat // (24) Par.?
atha yat svareṇābhyārohati prāṇam evāsyām etad dadhāti // (25) Par.?
bhiṣajyaty evainām etena // (26) Par.?
athaitāṃ nidhanenoṣṇiham abhyārohati // (27) Par.?
vajro vai nidhanam // (28) Par.?
paśava uṣṇik // (29) Par.?
jīrṇā ivaitarhi tṛtīyasavane paśavo bhavanti // (30) Par.?
tasmāj jīrṇaṃ paśum āhur artham enena kurvīteti // (31) Par.?
atho vajreṇābhipatya śāsena vikāraṃ bhuñjate // (32) Par.?
atha yan nidhanena bṛhatīṃ paricakṣate yuvāna ivaitarhi paśavo bhavanty ajīrṇā iva // (33) Par.?
tasmād yuvānaṃ paśum āhur jīvacaraṇī na iti // (34) Par.?
Duration=0.05324387550354 secs.