Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): against dangers, difficult situations, against enemies, armies, weapons

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11772
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ā rātri pārthivaṁ rajaḥ pitur aprāyi dhāmabhiḥ / (1.1) Par.?
ā
indecl.
rātri
v.s.f.
pārthiva
n.s.n.
rajas
n.s.n.
pitṛ
g.s.m.
prā
3. sg., Aor. pass.
root
dhāman.
i.p.n.
divas sadāṁsi bṛhatī vi tiṣṭhasa ā tveṣaṃ vartate tamaḥ // (1.2) Par.?
div
g.s.m.
sadas
ac.p.n.
bṛhat
n.s.f.
vi
indecl.
sthā.
2. sg., Pre. ind.
root
ā
indecl.
tveṣa
n.s.n.
vṛt
3. sg., Pre. ind.
root
tamas.
n.s.n.
ye te rātri nṛcakṣaso yuktāso navatir nava / (2.1) Par.?
yad
n.p.m.
tvad
g.s.a.
rātri
v.s.f.
nṛ
comp.
∞ cakṣas
n.p.m.
yuj
PPP, n.p.m.
← aśīti (2.2) [csubj]
navati
n.s.f.
navan,
n.s.n.
aśītis santv aṣṭā uto sapta saptatiḥ // (2.2) Par.?
aśīti
n.s.f.
root
→ yuj (2.1) [csubj]
as
3. pl., Pre. imp.
aṣṭan
n.p.m.
uta
indecl.
∞ u
indecl.
saptan
n.s.n.
saptati.
n.s.f.
rātriṃ pra padye jananīṃ sarvabhūtaniveśanīm / (3.1) Par.?
rātri
ac.s.f.
pra
indecl.
pad
1. sg., Pre. ind.
root
janana
ac.s.f.
→ niśā (3.2) [conj]
→ kṛṣṇa (3.2) [conj]
→ bhagavat (3.2) [conj]
→ bhadra (3.2) [conj]
sarva
comp.
∞ bhūta
comp.
∞ niveśana
ac.s.f.
bhadrāṃ bhagavatīṃ kṛṣṇāṃ viśvasya jagato niśām // (3.2) Par.?
bhadra
ac.s.f.
← janana (3.1) [conj]
bhagavat
ac.s.f.
← janana (3.1) [conj]
kṛṣṇa
ac.s.f.
← janana (3.1) [conj]
viśva
g.s.n.
jagant
g.s.n.
niśā.
ac.s.f.
← janana (3.1) [conj]
saṃveśanīṃ saṃyamanīṃ grahanakṣatramālinīm / (4.1) Par.?
saṃveśana
ac.s.f.
← rātri (4.2) [acl]
graha
comp.
∞ nakṣatra
comp.
∞ mālin
ac.s.f.
prapanno 'haṃ śivāṃ rātrīṃ bhadre pāram aśīmahi / (4.2) Par.?
prapad
PPP, n.s.m.
root
mad
n.s.a.
śiva
ac.s.f.
rātri.
ac.s.f.
→ saṃveśana (4.1) [acl]
bhadra
v.s.f.
pāra
ac.s.n.
.
1. pl., Aor. Opt.
root
mamāgne varco vihaveṣv astu // (4.3) Par.?
mad
g.s.a.
∞ agni
v.s.m.
varcas
n.s.n.
vihava
l.p.m.
root
as.
3. sg., Pre. imp.
stoṣyāmi prayato devīṃ śaraṇyām bahvṛcapriyām / (5.1) Par.?
stu
1. sg., Fut.
root
prayam
PPP, n.s.m.
devī
ac.s.f.
śaraṇya
ac.s.f.
→ saṃmā (5.2) [conj]
→ durga (5.2) [conj]
∞ priya
ac.s.f.
sahasrasaṃmitāṃ durgāṃ jātavedase sunavāma somam // (5.2) Par.?
sahasra
comp.
∞ saṃmā
PPP, ac.s.f.
← śaraṇya (5.1) [conj]
durga.
ac.s.f.
← śaraṇya (5.1) [conj]
su
1. pl., Pre. sub.
root
→ artha (6.1) [advcl:fin]
→ tad (6.1) [advmod]
→ samupāśri (6.1) [advcl]
soma.
ac.s.m.
śāntyarthaṃ taddvijātīnām ṛṣibhiḥ samupāśritāḥ / (6.1) Par.?
śānti
comp.
∞ artha
ac.s.m.
← su (5.2) [advcl]
tad
ac.s.n.
← su (5.2) [advmod]
∞ dvijāti
g.p.m.
ṛṣi
i.p.m.
samupāśri.
PPP, n.p.m.
← su (5.2) [advcl]
ṛgvede tvaṃ samutpannārātīyato ni dahāti vedaḥ // (6.2) Par.?
ṛgveda
l.s.m.
tvad
n.s.a.
samutpad
PPP, n.s.f.
root
∞ arātīy
Pre. ind., ac.p.m.
ni
indecl.
dah
3. sg., Pre. sub.
root
veda.
n.s.m.
ye tvāṃ devi prapadyanti brāhmaṇā havyavāhanīm / (7.1) Par.?
yad
n.p.m.
tvad
ac.s.a.
devī
v.s.f.
prapad
3. pl., Pre. ind.
← tad (7.2) [acl]
brāhmaṇa
n.p.m.
→ avidya (7.2) [acl]
havya
comp.
∞ vāhana
ac.s.f.
avidyā bahuvidyā vā sa naḥ parṣad ati durgāṇi viśvā // (7.2) Par.?
avidya
n.p.m.
← brāhmaṇa (7.1) [acl]
bahu
comp.
∞ vidyā
n.p.m.
,
indecl.
tad
n.s.m.
→ prapad (7.1) [acl:rel]
mad
ac.p.a.
pṛ
3. sg., Aor. inj.
root
ati
indecl.
durga
ac.p.n.
viśva.
ac.p.n.
ye agnivarṇāṃ śubhāṃ saumyāṃ kīrtayiṣyanti ye dvijāḥ / (8.1) Par.?
yad
n.p.m.
← tad (8.2) [acl]
agni
comp.
∞ varṇa
ac.s.f.
śubha
ac.s.f.
saumya
ac.s.f.
kīrtay
3. pl., Fut.
yad
n.p.m.
dvija,
n.p.m.
tāṃ tārayati durgāni naveva siṃdhuṃ duritāty agniḥ // (8.2) Par.?
tad
ac.s.f.
→ yad (8.1) [acl:rel]
tāray
3. sg., Pre. ind.
root
durga
ac.p.n.
nau
i.s.f.
∞ iva
indecl.
sindhu
ac.s.f.
durita
ac.p.n.
∞ ati
indecl.
agni.
n.s.m.
durgeṣu viṣame ghore saṃgrāme ripusaṃkaṭe / (9.1) Par.?
durga
l.p.n.
→ nipāta (9.2) [conj]
→ nivāraṇa (9.2) [conj]
← oṃ (9.2) [obl]
viṣama
l.s.m.
ghora
l.s.m.
ripu
comp.
∞ saṃkaṭa
l.s.n.
agnicoranipāteṣu duṣṭagrahanivāraṇe duṣṭagrahanivāraṇy oṃ namaḥ // (9.2) Par.?
agni
comp.
∞ cora
comp.
∞ nipāta
l.p.m.
← durga (9.1) [conj]
∞ graha
comp.
∞ nivāraṇa
l.s.n.
← durga (9.1) [conj]
∞ graha
comp.
∞ nivāraṇa
v.s.f.
oṃ
indecl.
root
→ durga (9.1) [obl:temp]
namas.
n.s.n.
durgeṣu viṣameṣu tvaṃ saṃgrāmeṣu vaneṣu ca / (10.1) Par.?
durga
l.p.n.
root
viṣama
l.p.n.
tvad
n.s.a.
vana
l.p.n.
ca
indecl.
mohayitvā prapadyante teṣāṃ me abhayaṃ kuru teṣāṃ me abhayaṃ kurv oṃ namaḥ // (10.2) Par.?
mohay
Abs., indecl.
prapad,
3. pl., Pre. ind.
root
tad
g.p.m.
mad
d.s.a.
abhaya
ac.s.n.
kṛ.
2. sg., Pre. imp.
root
tad
g.p.m.
mad
d.s.a.
abhaya
ac.s.n.
kṛ
2. sg., Pre. imp.
root
oṃ
indecl.
namas.
n.s.n.
keśinīṃ sarvabhūtānāṃ pañcamīti ca nāma ca / (11.1) Par.?
keśin
ac.s.f.
root
sarva
comp.
∞ bhūta
g.p.n.
pañcama
n.s.f.
∞ iti
indecl.
ca
indecl.
nāma
indecl.
ca
indecl.
sā māṃ samāṃ diśāṃ devī sarvataḥ parirakṣatu sarvataḥ parirakṣatu oṃ namaḥ // (11.2) Par.?
tad
n.s.f.
mad
ac.s.a.
sama
ac.s.f.
diśā
ac.s.f.
devī
n.s.f.
sarvatas
indecl.
parirakṣ.
3. sg., Pre. imp.
root
sarvatas
indecl.
parirakṣ
3. sg., Pre. imp.
root
oṃ
indecl.
namas.
n.s.n.
tām agnivarṇāṃ tapasā jvalantīṃ vairocanīṃ karmaphaleṣu juṣṭām / (12.1) Par.?
tad
ac.s.f.
← durga (12.2) [det]
agni
comp.
∞ varṇa
ac.s.f.
← durga (12.2) [acl]
tapas
i.s.n.
jval
Pre. ind., ac.s.f.
vairocana
ac.s.f.
karman
comp.
∞ phala
l.p.n.
juṣ
PPP, ac.s.f.
durgāṃ devīṃ śaraṇam ahaṃ pra padye sutarasi tarase namaḥ sutarasi tarase namaḥ // (12.2) Par.?
durga
ac.s.f.
→ varṇa (12.1) [acl]
→ tad (12.1) [det]
devī
ac.s.f.
śaraṇa
ac.s.n.
mad
n.s.a.
pra
indecl.
pad.
1. sg., Pre. ind.
root
su
indecl.
∞ tṛ.
2. sg., Pre. ind.
root
tṛ,
2. sg., Pre. ind.
root
namas.
n.s.n.
su
indecl.
∞ tṛ.
2. sg., Pre. ind.
root
tṛ,
2. sg., Pre. ind.
root
namas.
n.s.n.
durgā durgeṣu sthāneṣu śaṃ no devīr abhiṣṭaye / (13.1) Par.?
durgā
n.s.f.
durga
l.p.n.
sthāna
l.p.n.
śam
ac.s.n.
mad
g.p.a.
devī
n.p.f.
ya imaṃ durgāstavaṃ puṇyaṃ rātrau rātrau sadā paṭhet // (13.2) Par.?
yad
n.s.m.
idam
ac.s.m.
durgā
comp.
∞ stava
ac.s.m.
puṇya
ac.s.m.
rātri
l.s.f.
rātri
l.s.f.
sadā
indecl.
paṭh.
3. sg., Pre. opt.
rātriḥ kuśikaḥ saubharo rātrir vā bhāradvājī rātristavaṃ gāyatram / (14.1) Par.?
rātrisūktaṃ japen nityaṃ tatkāla upapadyate // (14.2) Par.?
Duration=0.19647312164307 secs.