Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnihotra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12786
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
I 8,2(1) Das Schaffen der Jahreszeiten
aṣṭamīm ajuhot // (1) Par.?
tato vasanto 'sṛjyata // (2) Par.?
navamīm ajuhot // (3) Par.?
tato grīṣmo 'sṛjyata // (4) Par.?
daśamīm ajuhot // (5) Par.?
tato varṣā asṛjyanta // (6) Par.?
ekādaśīm ajuhot // (7) Par.?
tataḥ śarad asṛjyata // (8) Par.?
dvādaśīm ajuhot // (9) Par.?
tato hemanto 'sṛjyata // (10) Par.?
udyatā trayodaśy āhutir āsīt // (11) Par.?
atha śiśiram asṛjyata // (12) Par.?
tasmād etad ṛtūnām aśāntaṃ krūram // (13) Par.?
ahutāddhi samabhavat // (14) Par.?
ahutād asṛjyata // (15) Par.?
tad āhur brahmavādina ṛtavaḥ pūrve 'sṛjyantā3 paśavā3 iti // (16) Par.?
uta ṛtava uta paśavā iti brūyāt // (17) Par.?
ubhaye hy ete sahāsṛjyanta // (18) Par.?
I 8,2(2) Agni im K￶rper und in den Haustieren
sa vā enam ita eva punaḥ prāviśat // (19) Par.?
etad vā agnidhānaṃ hastasya yat pāṇiḥ // (20) Par.?
tasmād ato hastasyāgnir natamāṃ vidahati // (21) Par.?
yaddhanyamāno hastau pratiprasārayati agnau vā etan nyañcanam icchate // (22) Par.?
agniṃ vai paśavaḥ praviśanty agniḥ paśūn // (23) Par.?
pra ha vā enaṃ paśavo viśanti pra sa paśūn ya evaṃ veda // (24) Par.?
etaddha sma vā āha nārado yatra gāṃ śayānāṃ nirjānāti mṛtām enām avidvān manyatā iti // (25) Par.?
agniṃ hy evaite praviśanty agnir etān // (26) Par.?
tasmāt sarvān ṛtūn paśavo 'gnim abhisarpanti // (27) Par.?
na hy eta ṛte 'gneḥ // (28) Par.?
yajjātaḥ paśūn avindata taj jātavedaso jātavedastvam // (29) Par.?
I 8,2(3) Der Opferguss im Wasser und in den Pflanzen
tām apsu prāsiñcat // (30) Par.?
sāpo 'nvadahat // (31) Par.?
tā agnaye vajro 'bhavan // (32) Par.?
tasmāddhavīṃṣi prokṣatāgnir abhi na prokṣyaḥ // (33) Par.?
yad abhiprokṣeddhatena yajñena yajeta // (34) Par.?
tāṃ vai prajāpatir anvaicchat // (35) Par.?
tām apsvanvavindat // (36) Par.?
tām oṣadhīṣu nyamārṭ // (37) Par.?
tasmād oṣadhayo 'nabhyaktā rebhante // (38) Par.?
oṣadhībhyaḥ paśavaḥ // (39) Par.?
paśubhyo manuṣyāḥ // (40) Par.?
anabhyakto ha rebhate ya evaṃ veda // (41) Par.?
tad yo vasantāśiśire kakṣaḥ sa upādheyaḥ // (42) Par.?
etad vai tad agneḥ priyaṃ dhāma // (43) Par.?
eṣā vāva sāhutiḥ śrāyati // (44) Par.?
agner evaitayā priyaṃ dhāmopaiti // (45) Par.?
atho paśumān bhavati // (46) Par.?
atho ātmānam evaitayā yajamānaḥ punīte // (47) Par.?
I 8,2(4) Die Agnihotra-Milch als Same der Sonne
saha vā etā āstām agniś ca sūryaś ca samāne yonā ayasi lohite // (48) Par.?
sa āditya ūrdhva udadravat // (49) Par.?
tasya retaḥ parāpatat // (50) Par.?
tad agnir yoninopāgṛhṇāt // (51) Par.?
tad enaṃ vyadahat // (52) Par.?
tasmād ayo 'trapu pratidhuk kṣīraṃ vidahati // (53) Par.?
tasmād etajjuhvati // (54) Par.?
paśūnāṃ vā etat payo yad vrīhiyavau // (55) Par.?
tasmād etajjuhvati // (56) Par.?
nātiśṛtaṃ kāryam // (57) Par.?
retaḥ śoṣayet // (58) Par.?
yad viṣyandetonmāduko 'sya prajāyām ājāyeta // (59) Par.?
amuṣya vā etad ādityasya reto hūyate // (60) Par.?
amedhyam aśṛtam // (61) Par.?
samudantaṃ hotavyam // (62) Par.?
taddhi śṛtaṃ medhyaṃ mithunaṃ prajaniṣṇu // (63) Par.?
Duration=0.84561991691589 secs.