Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): atirātra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16133
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vayam u tvā tadidarthā iti kāṇvam // (1) Par.?
kaṇvo vai nārṣado jyog apratiṣṭhitaś caran so 'kāmayata pratitiṣṭheyam iti // (2) Par.?
sa etat sāmāpaśyat // (3) Par.?
tenāstuta // (4) Par.?
sa rantāyā ity eva nidhanam upait // (5) Par.?
arata iva vā eṣa bhavati yo na pratitiṣṭhati // (6) Par.?
leleva vai rātriḥ // (7) Par.?
ratir vā eṣā // (8) Par.?
tato vai sa pratyatiṣṭhat // (9) Par.?
tad etat pratiṣṭhā sāma // (10) Par.?
pratitiṣṭhati ya evaṃ veda // (11) Par.?
yad u kaṇvo nārṣado 'paśyat tasmāt kāṇvam ity ākhyāyate // (12) Par.?
indrāya madvane sutam iti madvatīr bhavanti // (13) Par.?
raso vai madaḥ // (14) Par.?
dhītevaiṣā yad rātriḥ pīḍiteva // (15) Par.?
nābhiṣunvanti // (16) Par.?
yad evādas tṛtīyasavanād ṛjīṣam atirecayanti tenāsyāṃ caranti // (17) Par.?
tad yad etā madvatīr bhavanti rasam evāsyām etad dadhaty aivainām etena pyāyayanti // (18) Par.?
Duration=0.028824090957642 secs.