Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13709
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saumāraudraṃ ghṛte caruṃ nirvapeñ śuklānāṃ vrīhīṇāṃ brahmavarcasakāmaḥ // (1) Par.?
svarbhānur vā āsuraḥ sūryaṃ tamasāvidhyat // (2) Par.?
taṃ somārudrā abhiṣajyatām // (3) Par.?
tasya vā etenaiva śamalam apāhatām // (4) Par.?
etenāsmiṃs tejo 'dhattām // (5) Par.?
yo brahmavarcasakāmaḥ syāt tam etayā yājayet // (6) Par.?
śamalam evāsyāpahanti // (7) Par.?
tejo 'smin dadhāti // (8) Par.?
iyāṃś carur bhavati // (9) Par.?
etāvān vā ātmā // (10) Par.?
yāvān evāsyātmā tāvad asmiṃs tejo dadhāti // (11) Par.?
śuklā vrīhayo bhavanti śvetā gā ājyāya duhanti // (12) Par.?
teja evaitat saṃbhriyate // (13) Par.?
ghṛtaṃ prokṣaṇaṃ bhavati // (14) Par.?
ghṛtena mārjayante // (15) Par.?
ghṛte bhavati // (16) Par.?
bhūya evāsmiṃs tejo dadhāti // (17) Par.?
yasyā rātryāḥ prātar yakṣyamāṇaḥ syān nāsya tāṃ rātrīm apo gṛhān prahareyuḥ // (18) Par.?
āpo vai śāntiḥ // (19) Par.?
śamayeyur eva // (20) Par.?
pariśrite yājayanti // (21) Par.?
tejasaḥ parigṛhītyai // (22) Par.?
sākaṃ raśmibhiḥ pracaranti // (23) Par.?
sākam evāsya raśmibhiḥ śamalam apaghnanti // (24) Par.?
tiṣyāpūrṇamāse yājayet // (25) Par.?
somo vai candramāḥ // (26) Par.?
rudras tiṣyaḥ // (27) Par.?
saṃpraty evainā upāsarat // (28) Par.?
prācīnaṃ vai saumīr oṣadhayaḥ // (29) Par.?
pratīcīnaṃ raudrīḥ // (30) Par.?
na hi prācīnaṃ śuṣyanti śuṣyanti pratīcīnam // (31) Par.?
manor ṛco bhavanti // (32) Par.?
manur vai yat kiṃcāvadat tad bheṣajam evāvadat // (33) Par.?
tad bheṣajatvāyaiva // (34) Par.?
etāḥ śakvarīr bhavanti // (35) Par.?
śaktyai // (36) Par.?
nārāśaṃsīr bhavanti // (37) Par.?
śāntyai // (38) Par.?
kilāsatvād vā etasya bhayam // (39) Par.?
ati hy apahanti // (40) Par.?
saumāpauṣṇaṃ caruṃ nirvapen nemapiṣṭaṃ paśukāmaḥ // (41) Par.?
saumyo vai brāhmaṇo devatayā // (42) Par.?
paśavaḥ pūṣā // (43) Par.?
svāṃ vā etad devatāṃ paśubhir baṃhayate // (44) Par.?
tvacam evākṛta // (45) Par.?
Duration=0.29640483856201 secs.