Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agniṣṭoma

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16237
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha gāyatry udapatat // (1) Par.?
tām anuṣṭuṃ mātā pretyānvaikṣata // (2) Par.?
tasmān mātā putraṃ janaṃ yantaṃ pretyānvīkṣeta jīvann āharann āgaccheti // (3) Par.?
sā nānaiva hastābhyāṃ dve savane samagṛhṇād imāni cānayor akṣarāṇi mukhenaikaṃ savanam // (4) Par.?
saha sarveṇaiva yajñenāgacchat // (5) Par.?
tad etad āhur dhītam iva vai tṛtīyasavanaṃ mukhena hi tad āharad iti // (6) Par.?
sā somam āhṛtyābravīd ime itare chandasī ā vā aham imaṃ somam ahārṣam etaṃ yajñaṃ tanavā iti // (7) Par.?
te abrūtāṃ vivṛhe vā āvaṃ svo na tasmā alam iti // (8) Par.?
saitad gāyatrī prātassavanam upayuñjānābravīd ahaṃ vā idaṃ vakṣyāmīti // (9) Par.?
tad avahat // (10) Par.?
tat samasthāpayat // (11) Par.?
tasmād gāyatraṃ prātassavanam ity ākhyāyate // (12) Par.?
saitan mādhyaṃdinaṃ savanam upāyuṅkta // (13) Par.?
tasyai tṛcena kṛtam āsīt // (14) Par.?
atha triṣṭub bhīyamānāmanyata // (15) Par.?
sābravīd apy aham ayānīti // (16) Par.?
apīhīty abravīt // (17) Par.?
ahaṃ te vakṣyāmi tvaṃ tu bruvāṇeti // (18) Par.?
tāṃ tribhir akṣarair upaparait // (19) Par.?
saitat triṣṭub ekādaśākṣarā bhūtvā mādhyaṃdinaṃ savanam avahat // (20) Par.?
tat samasthāpayat // (21) Par.?
sā yat triṣṭubham abravīd ahaṃ te vakṣyāmi tvaṃ tu bruvāṇeti tasmāt traiṣṭubhaṃ mādhyaṃdinaṃ savanam ity ākhyāyate // (22) Par.?
saitat tṛtīyasavanam upāyuṅkta // (23) Par.?
tasyai tṛcena kṛtam āsīt // (24) Par.?
atha jagatī hīyamānāmanyata // (25) Par.?
sābravīd apy aham ayānīti // (26) Par.?
apīhīty abravīt // (27) Par.?
ahaṃ te vakṣyāmi tvaṃ tu bruvāṇeti // (28) Par.?
tām ekenākṣareṇopaparait // (29) Par.?
saitaj jagatī dvādaśākṣarā bhūtvā tṛtīyasavanam avahat // (30) Par.?
tat samasthāpayat // (31) Par.?
sā yaj jagatīm abravīd ahaṃ te vakṣyāmi tvaṃ tu bruvāṇeti tasmāj jāgataṃ tṛtīyasavanam ity ākhyāyate // (32) Par.?
Duration=0.057640075683594 secs.