Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agniṣṭoma, penance, prāyaścitta, prāyaścitta

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16315
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śuklāś śādo 'bhiṣuṇuyuḥ // (1) Par.?
somo vai rājā yad imaṃ lokam ājagāma sa śātsv eva tad uvāsa // (2) Par.?
sa evāsya sa nyaṅgaḥ // (3) Par.?
tam eva tad abhiṣuṇvanti // (4) Par.?
yadi taṃ na vindeyuḥ parṇam abhiṣuṇuyuḥ // (5) Par.?
somaṃ vai rājānaṃ yat suparṇa ājahāra tasya yat parṇam apatat sa eva parṇo 'bhavat // (6) Par.?
sa evāsya sa nyaṅgaḥ // (7) Par.?
tam eva tad abhiṣuṇvanti // (8) Par.?
yadi taṃ na vindeyur yā eva kāś cauṣadhīr abhiṣuṇuyuḥ // (9) Par.?
somaṃ vai rājānaṃ yat suparṇa āharan samabhinat tasya yā vipruṣo 'pataṃs tā evemā oṣadhayo 'bhavan // (10) Par.?
sarvā u ha vai saumyā oṣadhayaḥ // (11) Par.?
sa evāsya sa nyaṅgaḥ // (12) Par.?
tam eva tad abhiṣuṇvanti // (13) Par.?
pratidhuk prātassavane 'vanayec chṛtaṃ mādhyaṃdine savane dadhi tṛtīyasavane // (14) Par.?
tam u taṃ somam eva pratyakṣaṃ bhakṣayanti yat payaḥ // (15) Par.?
oṣadhīnāṃ hi sa rasaḥ // (16) Par.?
pañca dakṣiṇā dadyāt // (17) Par.?
pāṅkto yajñaḥ // (18) Par.?
yāvatī yajñasya mātrā tasyām evaitat pratitiṣṭhanti // (19) Par.?
avabhṛthād udetya punar dīkṣeta // (20) Par.?
sa yāvad dāsyan syāt tad dadyāt // (21) Par.?
saiva tatra prāyaścittiḥ // (22) Par.?
Duration=0.041476964950562 secs.