Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14092
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ayaṃ puro bhūḥ // (1) Par.?
tasya prāṇo bhauvāyanaḥ // (2) Par.?
vasantaḥ prāṇāyanaḥ // (3) Par.?
gāyatrī vāsantī // (4) Par.?
gāyatryā gāyatram // (5) Par.?
gāyatrād upāṃśuḥ // (6) Par.?
upāṃśos trivṛt // (7) Par.?
trivṛto rathantaram // (8) Par.?
vasiṣṭhā ṛṣiḥ // (9) Par.?
prajāpatigṛhītayā tvayā prāṇaṃ gṛhṇāmi prajābhyaḥ // (10) Par.?
ayaṃ dakṣiṇā viśvakarmā // (11) Par.?
tasya mano vaiśvakarmaṇam // (12) Par.?
grīṣmo mānasaḥ // (13) Par.?
triṣṭub graiṣmī // (14) Par.?
triṣṭubhaḥ svāram // (15) Par.?
svārād antaryāmaḥ // (16) Par.?
antaryāmāt pañcadaśaḥ // (17) Par.?
pañcadaśād bṛhat // (18) Par.?
bharadvājā ṛṣiḥ // (19) Par.?
prajāpatigṛhītayā tvayā mano gṛhṇāmi prajābhyaḥ // (20) Par.?
ayaṃ paścā viśvavyacāḥ // (21) Par.?
tasya cakṣur vaiśvavyacasam // (22) Par.?
varṣāṇi cākṣuṣāṇi // (23) Par.?
jagatī vārṣī // (24) Par.?
jagatyā ṛksamam // (25) Par.?
ṛksamāñ śukraḥ // (26) Par.?
śukrāt saptadaśaḥ // (27) Par.?
saptadaśād vairūpam // (28) Par.?
jamadagnir ṛṣiḥ // (29) Par.?
prajāpatigṛhītayā tvayā cakṣur gṛhṇāmi prajābhyaḥ // (30) Par.?
idam uttarāt svaḥ // (31) Par.?
tasya śrotraṃ sauvam // (32) Par.?
śarañ śrautrī // (33) Par.?
anuṣṭup śāradī // (34) Par.?
anuṣṭubha aiḍam // (35) Par.?
aiḍān manthī // (36) Par.?
manthina ekaviṃśaḥ // (37) Par.?
ekaviṃśād vairājam // (38) Par.?
viśvāmitrā ṛṣiḥ // (39) Par.?
prajāpatigṛhītayā tvayā śrotraṃ gṛhṇāmi prajābhyaḥ // (40) Par.?
iyam upari matiḥ // (41) Par.?
tasyā vāṅ mātyā // (42) Par.?
hemanto vācyaḥ // (43) Par.?
paṅktir haimantī // (44) Par.?
paṅktyā nidhanavat // (45) Par.?
nidhanavata āgrāyaṇaḥ // (46) Par.?
āgrāyaṇāt triṇavatrayastriṃśau // (47) Par.?
triṇavatrayastriṃśābhyāṃ śākvararaivate // (48) Par.?
viśvakarmā ṛṣiḥ // (49) Par.?
prajāpatigṛhītayā tvayā vācaṃ gṛhṇāmi prajābhyaḥ // (50) Par.?
Duration=0.26479196548462 secs.