Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): cāturmāsya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13535
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
cāturmāsyas
athātaś cāturmāsyānāṃ prayogaḥ // (1) Par.?
phālgunyāṃ paurṇamāsyāṃ cāturmāsyāni prayuñjīta // (2) Par.?
mukhaṃ vā etat saṃvatsarasya yat phālgunī paurṇamāsī mukham uttare phālgunyau pucchaṃ pūrve // (3) Par.?
tad yathā pravṛttasyāntau sametau syātām evam evaitat saṃvatsarasyāntau sametau bhavataḥ // (4) Par.?
tad yat phālgunyāṃ paurṇamāsyāṃ cāturmāsyair yajate mukhata evaitat saṃvatsaraṃ prayuṅkte // (5) Par.?
atho bhaiṣajyayajñā vā ete yac cāturmāsyāni // (6) Par.?
tasmād ṛtusaṃdhiṣu prayujyante // (7) Par.?
ṛtusaṃdhiṣu vai vyādhir jāyate // (8) Par.?
tāny etāny aṣṭau havīṃṣi bhavanti // (9) Par.?
aṣṭau vai catasṛṇāṃ paurṇamāsīnāṃ havīṃṣi bhavanti // (10) Par.?
catasṛṇāṃ vai paurṇamāsīnāṃ vaiśvadevaṃ samāsaḥ // (11) Par.?
atha yad agniṃ manthanti prajāpatir vai vaiśvadevam // (12) Par.?
prajātyā eva // (13) Par.?
athaitaṃ daivaṃ garbhaṃ prajanayati // (14) Par.?
atha yat saptadaśa sāmidhenyaḥ saptadaśo vai prajāpatiḥ // (15) Par.?
prajāpater āptyai // (16) Par.?
atha yat sadvantāv ājyabhāgāv asi santīti vai sadvantau bhavataḥ // (17) Par.?
atha yad virājau saṃyājye annaṃ vai śrīr virāḍ annādyasya śriyo 'varuddhyai // (18) Par.?
atha yan nava prayājā navānuyājā aṣṭau havīṃṣi vājinaṃ navamaṃ tan nakṣatrīyāṃ virājam āpnoti // (19) Par.?
atho āhur daśinīṃ virājam iti prayājānuyājā havīṃṣy āghārāv ājyabhāgāv iti // (20) Par.?
Duration=0.069583892822266 secs.