Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnihotra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12791
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bhūr bhuvaḥ svar iti purastāddhotor vadet // (1) Par.?
etad vai brahmaitat satyam // (2) Par.?
etad ṛtam // (3) Par.?
na vā etasmād ṛte yajño 'sti // (4) Par.?
tasmād evaṃ vaditavyam // (5) Par.?
agnir jyotir jyotir agniḥ svāheti garbhiṇyā vācā garbhaṃ dadhāti // (6) Par.?
mithunayā vācā mithunaṃ prajanayati // (7) Par.?
yad vācā ca juhoti yajuṣā ca tan mithunam // (8) Par.?
yat tūṣṇīṃ ca juhoti manasā ca tan mithunam // (9) Par.?
I 8,5(2) Die erste und sp¦tere Darbringung
sthāṇur vai pūrvāhutiḥ // (10) Par.?
atihāya pūrvām āhutim uttarā hotavyā // (11) Par.?
sthāṇum eva chambaṭkaroti // (12) Par.?
uttarāhutir bhūyo hotavyā yajñasyābhikrāntyai // (13) Par.?
paśūn eva pūrvayāhutyā spṛṇoti brahmavarcasam uttarayā / (14.1) Par.?
āgneyī sāyamāhutiḥ // (14.2) Par.?
tayā retaḥ siñcati // (15) Par.?
tad retaḥ siktaṃ rātryai garbhaṃ dadhāti // (16) Par.?
tat sauryā prātaḥ prajanayāmakaḥ // (17) Par.?
iyaṃ hotavyātha parātha punar avastāt prātar // (18) Par.?
avastāddhi prajānāṃ prajātiḥ // (19) Par.?
prajananaṃ hi saurī // (20) Par.?
tan na sūrkṣyaṃ // (21) Par.?
parāparaiva hotavyā yajñasyābhikrāntyai // (22) Par.?
I 8,5(3) Die Beruhigung von Rudra
udaṅṅ uddiśati // (23) Par.?
anābho mṛḍa dhūrte namas te astu rudra mṛḍety etā vai rudrasya tanvaḥ krūrā etāni nāmāni // (24) Par.?
etābhir vā eṣa paśūñ śamāyate // (25) Par.?
tā evāsya bhāgadheyena śamayati // (26) Par.?
I 8,5(4) Das Abwischen der Milch am L￶ffel
avācīnaṃ sāyam avamārṣṭi // (27) Par.?
tasmāt sāyam avācī pruṣvaiti // (28) Par.?
ūrdhvaṃ divonmārṣṭi // (29) Par.?
tasmād ūrdhvā divaiti // (30) Par.?
parācīnam iva vā etad yad agnihotram // (31) Par.?
yat purastād yājuṣaṃ vadati dhṛtyā anirmārgāya // (32) Par.?
I 8,5(5) Die Handlungen fr die G￶tter bei und nach der Opferung
yo vā agnihotrasya vaiśvadevaṃ vedāghātuka enaṃ paśupatir bhavaty aghātuko 'sya paśupatiḥ paśūn // (33) Par.?
prāṅ āsīno juhoti // (34) Par.?
devāṃs tena prīṇāti // (35) Par.?
hutvocchiṃṣati // (36) Par.?
paśūn eva yajamānāyocchiṃṣati // (37) Par.?
udaṅṅ uddiśati // (38) Par.?
rudraṃ tena niravadayate // (39) Par.?
dakṣiṇato nimārṣṭi // (40) Par.?
oṣadhīś ca tena pitṝṃś ca prīṇāti // (41) Par.?
prāśnāti // (42) Par.?
manuṣyāṃs tena prīṇāti // (43) Par.?
aṅgulyā prāśnāty adattvāya // (44) Par.?
na dato gamayet // (45) Par.?
yad dato gamayet sarpā enaṃ ghātukāḥ syuḥ // (46) Par.?
sarpān eva śamayaty ahiṃsāyai // (47) Par.?
pūṣāsīti yajur vadet // (48) Par.?
paśavo vai pūṣā // (49) Par.?
paśūn evāvarunddhe // (50) Par.?
aśānto vā eṣo 'prītaḥ // (51) Par.?
puruṣamedhaṃ vā eṣa pratīkṣate yajamānam eva havyam // (52) Par.?
yad agnihotrahavaṇīṃ niṣṭapaty aśāntas tena / (53.1) Par.?
agnihotrahavaṇīṃ pratapya hasto 'vadheyaḥ // (53.2) Par.?
hasto vā pratapyāgnihotrahavaṇyām avadheyaḥ // (54) Par.?
tenaivainaṃ śamayati // (55) Par.?
tena prīṇāti // (56) Par.?
śānta enaṃ prīto na hinasti // (57) Par.?
I 8,5(6) Das Sich-Umwenden
itthaṃ paryāvartate // (58) Par.?
evaṃ hi yajñaḥ paryāvartate // (59) Par.?
atho amuṣya vā etad ādityasyāvṛtam anu paryāvartate // (60) Par.?
I 8,5(7) Die Opferung ins Gārhapatya-Feuer
hotavyaṃ gārhapatyā3n na hotavyā3m iti mīmāṃsante // (61) Par.?
anudhyāyī vā eṣa rūkṣaḥ // (62) Par.?
hotavyam eva // (63) Par.?
agne gṛhapate pariṣadya juṣasva svāheti juhuyāt // (64) Par.?
tenaivainaṃ śamayati // (65) Par.?
tena prīṇāti // (66) Par.?
atho tenaivainam ananudhyāyinam arūkṣaṃ karoti // (67) Par.?
I 8,5(8) Weitere Handlungen fr das Gārhapatya-Feuer (und den Dakṣiṇāgni)
atha yat pūrvām āhutiṃ hutvottarāṃ hoṣyan pratīkṣate tenaivainaṃ śamayati // (68) Par.?
tena prīṇāti // (69) Par.?
atho tenaivainam ananudhyāyinam arūkṣaṃ karoti // (70) Par.?
atha yat pūrvām āhutiṃ hutvottarāṃ hoṣyan pratīkṣate tenaivainaṃ śamayati // (71) Par.?
tena prīṇāti // (72) Par.?
atho tenaivainam ananudhyāyinam arūkṣaṃ karoti // (73) Par.?
atha yad evāsya gṛha upahriyate yad enam agnim abhitā āsīnā yācanti tenaivainaṃ śamayati // (74) Par.?
tena prīṇāti // (75) Par.?
atho tenaivainam ananudhyāyinam arūkṣaṃ karoti // (76) Par.?
Duration=0.14908218383789 secs.