Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): paryagnikaraṇa, vapā, omentum, Netzhaut, āpyāyana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13785
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athedhmāt samidham ādadāna āha agnaye samidhyamānāyānubrūhīti // (1) Par.?
atha
indecl.
∞ idhma
ab.s.m.
samidh
ac.s.f.
ādā
Pre. ind., n.s.m.
ah.
3. sg., Perf.
root
agni
d.s.m.
samindh
Ind. pass., d.s.m.
∞ anubrū
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
abhyādadhātīdhmam // (2) Par.?
abhyādhā
3. sg., Pre. ind.
root
∞ idhma.
ac.s.m.
pari samidhaṃ śinaṣṭi // (3) Par.?
pari
indecl.
samidh
ac.s.f.
śiṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
vedenopavājayati // (4) Par.?
veda
i.s.m.
∞ upavājay.
3. sg., Pre. ind.
root
anūktāsu sāmidhenīṣu sruveṇāghāram āghārayati // (5) Par.?
anuvac
PPP, l.p.f.
sruva
i.s.m.
∞ āghāra
ac.s.m.
āghāray.
3. sg., Pre. ind.
root
→ uttara (6.0) [conj]
saṃmṛṣṭe srugbhyām uttaram // (6) Par.?
sammṛj,
PPP, l.s.n.
sruc
i.d.f.
uttara.
ac.s.m.
← āghāray (5.0) [conj]
athāsaṃsparśayan srucāv udaṅṅ atyākramya juhvā paśuṃ samanakti // (7) Par.?
atha
indecl.
∞ a
indecl.
∞ saṃsparśay
Pre. ind., n.s.m.
sruc,
ac.d.f.
udañc
n.s.m.
atyākram,
Abs., indecl.
juhū
i.s.f.
paśu
ac.s.m.
samañj.
3. sg., Pre. ind.
root
→ lalāṭa (8.0) [conj]
→ kakud (9.0) [conj]
→ śroṇī (10.0) [conj]
saṃ te prāṇo vāyunā gacchatām iti lalāṭe // (8) Par.?
sam
indecl.
tvad
g.s.a.
prāṇa
n.s.m.
vāyu
i.s.m.
gam.
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
lalāṭa.
l.s.n.
← samañj (7.0) [conj]
saṃ yajatrair aṅgānīti kakudi // (9) Par.?
sam
indecl.
yajatra
i.p.m.
aṅga
n.p.n.
∞ iti.
indecl.
kakud.
l.s.f.
← samañj (7.0) [conj]
saṃ yajñapatir āśiṣā iti dakṣiṇasyāṃ śroṇyām // (10) Par.?
sam
indecl.
yajñapati
n.s.m.
āśis.
i.s.f.
iti
indecl.
śroṇī.
l.s.f.
← samañj (7.0) [conj]
choosing the pravara
atha yathāyatanaṃ srucau sādayitvā pravaraṃ pravṛṇīte // (11) Par.?
atha
indecl.
sruc
ac.d.f.
sāday,
Abs., indecl.
pravara
ac.s.m.
pravṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
prasiddhaṃ hotāraṃ vṛṇīte // (12) Par.?
prasidh
PPP, ac.s.m.
hotṛ
ac.s.m.
vṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
athāśrāvayati o śrāvaya astu śrauṣaṭ mitrāvaruṇau praśāstārau praśāstrāt iti asau mānuṣa iti maitrāvaruṇasya nāma gṛhṇāti // (13) Par.?
atha
indecl.
∞ āśrāvay.
3. sg., Pre. ind.
root
o
indecl.
śrāvay.
2. sg., Pre. imp.
as
3. sg., Pre. imp.
śrauṣaṭ.
indecl.
praśāstra
ab.s.n.
iti.
indecl.
adas
n.s.m.
mānuṣa
n.s.m.
iti.
indecl.
nāman
ac.s.n.
grah.
3. sg., Pre. ind.
root
athāśrāvayati // (14) Par.?
atha
indecl.
∞ āśrāvay.
3. sg., Pre. ind.
root
yady atrātyāśrāvayati o śrāvaya astu śrauṣaṭ agnir ha daivīnāṃ viśāṃ puraetāyaṃ yajamāno manuṣyāṇām tayor asthūri gārhapatyaṃ dīdayac chataṃ himā dvā yū rādhāṃsīt saṃpṛñcānāv asaṃpṛñcānau tanva iti // (15) Par.?
yadi
indecl.
atra
indecl.
∞ ati
indecl.
∞ āśrāvay.
3. sg., Pre. ind.
o
indecl.
śrāvay.
2. sg., Pre. imp.
root
as
3. sg., Pre. imp.
śrauṣaṭ.
indecl.
agni
n.s.m.
root
ha
indecl.
daiva
g.p.f.
viś
g.p.f.
puraetṛ
n.s.m.
∞ idam
n.s.m.
yaj
Pre. ind., n.s.m.
manuṣya.
g.p.m.
tad
g.d.m.
a
indecl.
∞ sthūri
n.s.n.
dīdī
3. sg., Perf. sub.
śata
ac.s.n.
himā.
ac.p.f.
dvi
n.d.m.
rādhas
ac.p.n.
∞ id
indecl.
sampṛc
Pre. ind., n.d.m.
a
indecl.
∞ sampṛc
Pre. ind., n.d.m.
tanū
ac.p.f.
iti.
indecl.
sīdati hotā // (16) Par.?
sad
3. sg., Pre. ind.
root
hotṛ.
n.s.m.
prasavam ākāṅkṣati // (17) Par.?
prasava
ac.s.m.
ākāṅkṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
prasūtaḥ srucāv ādāyātyākramyāśrāvyāha samidbhyaḥ preṣya iti // (18) Par.?
prasū
PPP, n.s.m.
sruc
ac.d.f.
ādā
Abs., indecl.
∞ atyākram
Abs., indecl.
∞ āśrāvay
Abs., indecl.
∞ ah.
3. sg., Perf.
root
samidh
d.d.f.
preṣ
2. sg., Pre. imp.
iti.
indecl.
vaṣaṭkṛte juhoti preṣya preṣya iti // (19) Par.?
vaṣaṭkṛ,
PPP, l.s.m.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
preṣ
2. sg., Pre. imp.
preṣ
2. sg., Pre. imp.
iti.
indecl.
caturthāṣṭamayoḥ samānayamāno 'ṣṭame sarvaṃ samānayate // (20) Par.?
∞ aṣṭama
l.d.m.
samānī
Pre. ind., n.s.m.
sarva
ac.s.n.
samānī.
3. sg., Pre. ind.
root
pari svāhākṛtībhyaḥ saṃsrāvaṃ śinaṣṭi // (21) Par.?
pari
indecl.
śiṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
daśa prayājān iṣṭvodaṅṅ atyākramya svaruṃ ca śāsaṃ ca yācati // (22) Par.?
daśan
ac.s.n.
prayāja
ac.p.m.
yaj
Abs., indecl.
∞ udañc
n.s.m.
atyākram,
Abs., indecl.
svaru
ac.s.m.
ca
indecl.
śāsa
ac.s.m.
ca
indecl.
yāc.
3. sg., Pre. ind.
root
tau juhvām aṅktvā tābhyāṃ paśuṃ samanakti ghṛtenāktau paśuṃ trāyethām iti // (23) Par.?
tad
ac.d.m.
juhū
l.s.f.
añj,
Abs., indecl.
tad
i.d.m.
paśu
ac.s.m.
samañj.
3. sg., Pre. ind.
root
ghṛta
i.s.n.
∞ añj
PPP, n.d.m.
paśu
ac.s.m.
trā
2. du., Pre. imp.
iti.
indecl.
prayacchati śāsam // (24) Par.?
prayam
3. sg., Pre. ind.
root
śāsa.
ac.s.m.
avagūhati svarum // (25) Par.?
avaguh
3. sg., Pre. ind.
root
svaru.
ac.s.m.
atha yathāyatanaṃ srucau sādayitvāha paryagnaye kriyamāṇāyānubrūhīti // (26) Par.?
atha
indecl.
sruc
ac.d.f.
sāday
Abs., indecl.
∞ ah.
3. sg., Perf.
root
pari
indecl.
∞ agni
d.s.m.
kṛ
Ind. pass., d.s.m.
∞ anubrū
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
paryagnikaraṇa
athaiṣa āgnīdhra āhavanīyād ulmukam ādāyāntareṇa cātvālotkarāv uttareṇa śāmitradeśam agreṇa paśuṃ jaghanena sruca ity evaṃ triḥ pradakṣiṇaṃ paryeti // (27) Par.?
atha
indecl.
∞ etad
n.s.m.
ulmuka
ac.s.n.
ādā
Abs., indecl.
∞ antareṇa
indecl.
∞ utkara
ac.d.m.
uttareṇa
indecl.
∞ deśa
ac.s.m.
agreṇa
indecl.
paśu
ac.s.m.
jaghanena
indecl.
sruc
ac.p.f.
iti
indecl.
evam
indecl.
tris
indecl.
parī.
3. sg., Pre. ind.
root
athānuparisaraṇam apāvyāni juhoti prajānantaḥ pratigṛhṇanti pūrve yeṣām īśe paśupatiḥ paśūnām ye badhyamānam anu badhyamānā ya āraṇyāḥ paśavo viśvarūpāḥ pramuñcamānā bhuvanasya reta iti // (28) Par.?
atha
indecl.
∞ anu
indecl.
∞ parisaraṇa
ac.s.n.
apāvya
ac.p.n.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
prajñā
Pre. ind., n.p.m.
pratigrah
3. pl., Pre. ind.
pūrva.
n.p.m.
yad
g.p.m.
īś
3. sg., Pre. ind.
paśupati
n.s.m.
paśu.
g.p.m.
yad
n.p.m.
bandh
Ind. pass., ac.s.m.
anu
indecl.
bandh.
Ind. pass., n.p.m.
yad
n.p.m.
āraṇya
n.p.m.
paśu
n.p.m.
viśva
comp.
∞ rūpa.
n.p.m.
pramuc
Pre. ind., n.p.m.
bhuvana
g.s.n.
retas
ac.s.n.
iti.
indecl.
nidhāyāgnīdhra ulmukaṃ yathetaṃ triḥ punaḥ pratiparyeti // (29) Par.?
nidhā
Abs., indecl.
∞ āgnīdhra
n.s.m.
ulmuka
ac.s.n.
yathetam
indecl.
tris
indecl.
punar
indecl.
pratiparī.
3. sg., Pre. ind.
root
atholmukaprathamāḥ pratipadyante // (30) Par.?
atha
indecl.
∞ ulmuka
comp.
∞ prathama
n.p.m.
pratipad.
3. pl., Pre. ind.
root
anvak śamitā paśunā // (31) Par.?
anvañc
ac.s.n.
śamitṛ
n.s.m.
root
paśu.
i.s.m.
paśum adhvaryur vapāśrapaṇībhyām anvārabhate // (32) Par.?
paśu
ac.s.m.
adhvaryu
n.s.m.
anvārabh,
3. sg., Pre. ind.
root
vapāśrapaṇī yajamānaḥ // (33) Par.?
yaj.
Pre. ind., n.s.m.
root
athāśrāvya saṃpreṣyati upapreṣya hotar havyā devebhya iti // (34) Par.?
atha
indecl.
∞ āśrāvay,
Abs., indecl.
saṃpreṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
upapreṣ
2. sg., Pre. imp.
hotṛ
v.s.m.
havya
ac.p.n.
deva
d.p.m.
iti.
indecl.
athaitaṃ paśum antareṇa cātvālotkarāv udañcaṃ nīyamānam anumantrayate nānā prāṇo yajamānasya paśunā revatīr yajñapatiṃ priyadhā viśata iti dvābhyām // (35) Par.?
atha
indecl.
∞ etad
ac.s.m.
paśu
ac.s.m.
antareṇa
indecl.
∞ utkara
ac.d.m.
udañc
ac.s.m.

Ind. pass., ac.s.m.
anumantray.
3. sg., Pre. ind.
root
nānā
indecl.
prāṇa
n.s.m.
yaj
Pre. ind., g.s.m.
paśu.
i.s.m.
revat
n.p.f.
yajñapati
ac.s.m.
priyadhā
indecl.
viś.
2. pl., Pre. imp.
iti
indecl.
dvi.
i.d.f.
sa yatraitad āgnīdhra ulmukaṃ nidadhāti tad agreṇa vottareṇa vā paśave nihanyamānāya barhir upāsyati pṛthivyāḥ saṃpṛcaḥ pāhīti // (36) Par.?
tad
n.s.m.
yatra
indecl.
∞ etad
ac.s.n.
ulmuka
ac.s.n.
nidhā,
3. sg., Pre. ind.
tad
ac.s.n.
agreṇa
indecl.

indecl.
∞ uttareṇa
indecl.

indecl.
paśu
d.s.m.
nihan
Ind. pass., d.s.m.
barhis
ac.s.n.
upās.
3. sg., Pre. ind.
root
pṛthivī
g.s.f.
sampṛc
Inf., indecl.

2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
tad etaṃ paśuṃ pratīcīnaśirasam udīcīnapādaṃ nighnanti akṛṇvantaṃ māyuṃ saṃjñapayata ity uktvaitenaiva yathetam etya pṛṣadājyāvakāśa āsate iha prajā viśvarūpā ramantām asmin yajñe viśvavido ghṛtācīḥ / (37.1) Par.?
tad
ac.s.n.
etad
ac.s.m.
paśu
ac.s.m.
∞ śiras
ac.s.m.
∞ pāda
ac.s.m.
nihan.
3. pl., Pre. ind.
root
a
indecl.
∞ kṛ
Pre. ind., ac.s.m.
māyu
ac.s.m.
saṃjñapay.
2. pl., Pre. imp.
iti
indecl.
vac
Abs., indecl.
∞ etad
i.s.m.
∞ eva
indecl.
yathetam
indecl.
e,
Abs., indecl.
∞ avakāśa
l.s.m.
ās.
3. pl., Pre. ind.
root
iha
indecl.
prajā
n.p.f.
viśva
comp.
∞ rūpa
n.p.f.
ram
3. pl., Pre. imp.
idam
l.s.m.
yajña
l.s.m.
viśva
comp.
∞ vid
n.p.f.
agniṃ kulāyam abhisaṃvasānā asmāṁ avantu payasā ghṛtena iti // (37.2) Par.?
agni
ac.s.m.
root
kulāya
ac.s.m.
abhisaṃvas
Pre. ind., n.p.f.
mad
ac.p.a.
av
3. pl., Pre. imp.
payas
i.s.n.
ghṛta
i.s.n.
iti.
indecl.
saṃjñaptaṃ prāhuḥ // (38) Par.?
saṃjñapay
PPP, ac.s.m.
prāh.
3. pl., Perf.
root
juhoti saṃjñaptāhutim yat paśur māyum akṛta iti // (39) Par.?
hu
3. sg., Pre. ind.
root
saṃjñapay
PPP, comp.
∞ āhuti.
ac.s.f.
yat
indecl.
paśu
n.s.m.
māyu
ac.s.m.
kṛ
3. sg., root aor.
iti.
indecl.
athābhyaiti śamitāra upetana iti // (40) Par.?
atha
indecl.
∞ abhye.
3. sg., Pre. ind.
root
śamitṛ
v.p.m.
upe
2. pl., Pre. imp.
iti.
indecl.
pāśāt paśuṃ pramucyamānam anumantrayate aditiḥ pāśaṃ pramumoktv etam iti // (41) Par.?
pāśa
ab.s.m.
paśu
ac.s.m.
pramuc
Ind. pass., ac.s.m.
anumantray.
3. sg., Pre. ind.
root
aditi
n.s.f.
pāśa
ac.s.m.
pramuc
3. sg., Perf. imp.
etad
ac.s.m.
iti.
indecl.
aviśākhayopasajyemāṃ diśaṃ nirasyati arātīyantam adharaṃ kṛṇomi yaṃ dviṣmas tasmin pratimuñcāmi pāśam iti // (42) Par.?
a
indecl.
∞ viśākha
i.s.f.
∞ upasañj
Abs., indecl.
∞ idam
ac.s.f.
diś
ac.s.f.
niras.
3. sg., Pre. ind.
root
arātīy
Pre. ind., ac.s.m.
adhara
ac.s.m.
kṛ.
1. sg., Pre. ind.
yad
ac.s.m.
dviṣ,
1. pl., Pre. ind.
tad
l.s.m.
pratimuc
1. sg., Pre. ind.
pāśa
ac.s.m.
iti.
indecl.
āpyāyana
atha pratiprasthātā patnīm udānayaty udakamaṇḍalum utthāpya // (43) Par.?
atha
indecl.
patnī
ac.s.f.
udānī,
3. sg., Pre. ind.
root
uda
comp.
∞ kamaṇḍalu
ac.s.m.
utthāpay.
Abs., indecl.
athainām ādityam udīkṣayati namas ta ātāna iti // (44) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.f.
āditya
ac.s.m.
udīkṣay.
3. sg., Pre. ind.
root
namas
n.s.n.
tvad
d.s.a.
ātāna
v.s.m.
iti.
indecl.
athainām antareṇa cātvālotkarāv udaṅṅ upaniṣkramya prācīm udānayan vācayati anarvā prehi ghṛtasya kulyām anu saha prajayā saha rāyaspoṣeṇa iti // (45) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.f.
antareṇa
indecl.
∞ utkara
ac.d.m.
udañc
n.s.m.
upaniṣkram,
Abs., indecl.
prācī
ac.s.f.
udānī
Pre. ind., n.s.m.
vācay.
3. sg., Pre. ind.
root
anarvan
n.s.m.
pre,
2. sg., Pre. imp.
ghṛta
g.s.n.
kulyā
ac.s.f.
anu
indecl.
saha
indecl.
prajā
i.s.f.
saha
indecl.
iti.
indecl.
āgatām adhvaryur apsu vācayati āpo devīḥ śuddhāyuvaḥ śuddhā yūyaṃ devāṁ ūḍhvam śuddhā vayaṃ pariviṣṭāḥ pariveṣṭāro vo bhūyāsma iti // (46) Par.?
āgam
PPP, ac.s.f.
adhvaryu
n.s.m.
ap
l.p.f.
vācay.
3. sg., Pre. ind.
root
ap
v.p.f.
devī
v.p.f.
śuddhāyu
n.p.f.
śudh
PPP, n.p.f.
tvad
n.p.a.
deva
ac.p.m.
vah.
2. pl., Pre. imp.
śudh
PPP, n.p.m.
mad
n.p.a.
pariviṣ
PPP, n.p.m.
tvad
g.p.a.
bhū
1. pl., Prec.
iti.
indecl.
sānupūrvaṃ paśoḥ prāṇān āpyāyayati // (47) Par.?
tad
n.s.f.
∞ anupūrva
ac.s.n.
paśu
g.s.m.
prāṇa
ac.p.m.
āpyāyay.
3. sg., Pre. ind.
root
vāk ta āpyāyatām iti vācam // (48) Par.?
vāc
n.s.f.
tvad
g.s.a.
āpyā.
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
vāc.
ac.s.f.
root
prāṇas ta āpyāyatām iti prāṇam // (49) Par.?
prāṇa
n.s.m.
tvad
g.s.a.
āpyā.
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
prāṇa.
ac.s.m.
root
cakṣus ta āpyāyatām iti cakṣuḥ // (50) Par.?
cakṣus
n.s.n.
tvad
g.s.a.
āpyā.
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
cakṣus.
ac.s.n.
root
śrotraṃ ta āpyāyatām iti śrotram // (51) Par.?
śrotra
n.s.n.
tvad
g.s.a.
āpyā.
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
śrotra.
ac.s.n.
root
etān eva punaḥ saṃmṛśati yā te prāṇāñchug jagāma yā cakṣur yā śrotram yat te krūraṃ yad āsthitaṃ tat ta āpyāyatāṃ tat ta etena śundhatām iti // (52) Par.?
etad
ac.p.m.
eva
indecl.
punar
indecl.
sammṛś.
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.f.
tvad
g.s.a.
prāṇa
ac.p.m.
∞ śuc
n.s.f.
gam,
3. sg., Perf.
yad
n.s.f.
cakṣus,
ac.s.n.
yad
n.s.f.
śrotra,
ac.s.n.
yad
n.s.n.
tvad
g.s.a.
krūra
n.s.n.
yad
n.s.n.
āsthā,
PPP, n.s.n.
tad
n.s.n.
tvad
d.s.a.
āpyā,
3. sg., Pre. imp.
tad
n.s.n.
tvad
d.s.a.
etad
i.s.n.
śudh
3. sg., Pre. imp.
iti.
indecl.
nābhis ta āpyāyatām iti nābhim // (53) Par.?
nābhi
n.s.f.
tvad
g.s.a.
āpyā.
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
nābhi.
ac.s.f.
root
pāyus ta āpyāyatām iti pāyum // (54) Par.?
pāyu
n.s.m.
tvad
g.s.a.
āpyā.
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
pāyu.
ac.s.m.
root
sampragṛhya padaḥ prakṣālayati śuddhāś caritrāḥ śam adbhyaḥ śam oṣadhībhyaḥ śaṃ pṛthivyā iti // (55) Par.?
sampragrah
Abs., indecl.
pad,
ac.p.m.
prakṣālay.
3. sg., Pre. ind.
root
śudh
PPP, n.p.m.
caritra.
n.p.m.
śam
n.s.n.
ap.
d.p.f.
śam
n.s.n.
oṣadhī.
d.p.f.
śam
n.s.n.
pṛthivī
d.s.f.
iti.
indecl.
śam ahobhyām ity atiśiṣṭā dakṣiṇato 'nupṛṣṭhaṃ ninayati // (56) Par.?
śam
n.s.n.
ahar.
d.d.n.
iti
indecl.
atiśiṣ
PPP, ac.p.f.
anu
indecl.
∞ pṛṣṭha
ac.s.n.
ninī.
3. sg., Pre. ind.
root
nayanti patnīm // (57) Par.?

3. pl., Pre. ind.
root
patnī.
ac.s.f.
extracting the omentum
uttānaṃ paśuṃ paryasyanti // (58) Par.?
uttāna
ac.s.m.
paśu
ac.s.m.
paryas.
3. pl., Pre. ind.
root
tasya dakṣiṇasya pārśvasya vivṛttam anu prācīnāgraṃ barhir nidadhāti oṣadhe trāyasvainam iti // (59) Par.?
tad
g.s.m.
pārśva
g.s.n.
vivṛt
PPP, ac.s.n.
anu
indecl.
∞ agra
ac.s.n.
barhis
ac.s.n.
nidhā.
3. sg., Pre. ind.
root
oṣadhi
v.s.f.
trā
2. sg., Pre. imp.
∞ enad
ac.s.m.
iti.
indecl.
svadhitiṃ tiryañcaṃ nidadhāti svadhite mainaṃ hiṃsīr iti // (60) Par.?
svadhiti
ac.s.m.
tiryañc
ac.s.m.
nidhā.
3. sg., Pre. ind.
root
svadhiti
v.s.m.

indecl.
∞ enad
ac.s.m.
hiṃs
2. sg., Aor. inj.
iti.
indecl.
chinatti barhiḥ // (61) Par.?
chid
3. sg., Pre. ind.
root
barhis.
ac.s.n.
vi tvacaṃ kṛṇatti // (62) Par.?
vi
indecl.
tvac
ac.s.f.
kṛt.
3. sg., Pre. ind.
root
athaitasyaiva barhiṣo 'ṇimat sacate // (63) Par.?
atha
indecl.
∞ etad
g.s.n.
∞ eva
indecl.
barhis
g.s.n.
aṇimant
ac.s.n.
sac.
3. sg., Pre. ind.
root
sthavimad ubhayato lohitenāṅktvemāṃ diśaṃ nirasyati rakṣasāṃ bhāgo 'sīdam ahaṃ rakṣo 'dhamaṃ tamo nayāmi yo 'smān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣma idam enam adhamaṃ tamo nayāmīti // (64) Par.?
sthavimant
ac.s.n.
ubhayatas
indecl.
lohita
i.s.n.
∞ añj
Abs., indecl.
∞ idam
ac.s.f.
diś
ac.s.f.
niras.
3. sg., Pre. ind.
root
rakṣas
g.p.n.
bhāga
n.s.m.
as
2. sg., Pre. ind.
∞ idam
ac.s.n.
mad
n.s.a.
rakṣas
ac.s.n.
adhama
ac.s.n.
tamas
ac.s.n.
.
1. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
mad
ac.p.a.
dviṣ,
3. sg., Pre. ind.
yad
ac.s.m.
ca
indecl.
mad
n.p.a.
dviṣ,
1. pl., Pre. ind.
idam
ac.s.n.
enad
ac.s.m.
adhama
ac.s.n.
tamas
ac.s.n.

1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
athāpa upaspṛśya varīya ācchāya iṣe tvā iti vapām utkhidati // (65) Par.?
atha
indecl.
∞ ap
ac.p.f.
upaspṛś,
Abs., indecl.
varīyas
ac.s.n.
āccho,
Abs., indecl.
iṣ
d.s.f.
tvad,
ac.s.a.
iti
indecl.
vapā
ac.s.f.
utkhid.
3. sg., Pre. ind.
root
tayā vapāśrapaṇī prorṇoti ghṛtena dyāvāpṛthivī prorṇvāthām iti // (66) Par.?
tad
i.s.f.
pravṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
ghṛta
i.s.n.
pravṛ
2. du., Pre. imp.
iti.
indecl.
aviśākhayopatṛdyādhastāt parivāsayati acchinno rāyaḥ suvīra iti // (67) Par.?
a
indecl.
∞ viśākha
i.s.f.
∞ upatṛd
Abs., indecl.
∞ adhastāt
indecl.
parivāsay.
3. sg., Pre. ind.
root
a
indecl.
∞ chid
PPP, n.s.m.
rai
ab.s.m.
su
indecl.
∞ vīra
n.s.m.
iti.
indecl.
athaināṃ pradakṣiṇam āvṛtyādbhir abhyukṣya śāmitre pratitapati // (68) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.f.
āvṛt
Abs., indecl.
∞ ap
i.p.f.
abhyukṣ,
Abs., indecl.
śāmitra
l.s.m.
pratitap.
3. sg., Pre. ind.
root
atholmukaprathamāḥ pratipadyante // (69) Par.?
atha
indecl.
∞ ulmuka
comp.
∞ prathama
n.p.m.
pratipad.
3. pl., Pre. ind.
root
Duration=0.15521192550659 secs.