Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Sacrifice, yajña

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12824
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
brahmavādino vadanti yad eko yajñaś caturhotātha kasmāt sarve caturhotāra ucyantā iti // (1) Par.?
catvāro vā ete yajñāḥ // (2) Par.?
teṣāṃ catvāro hotāraḥ // (3) Par.?
taccaturhotṝṇāṃ caturhotṛtvam // (4) Par.?
caturṇām ekaḥ saṃvatsaraṃ nāśnīyāt // (5) Par.?
tad vratam // (6) Par.?
annaṃ vai caturhotāraḥ // (7) Par.?
annavān bhavati ya evaṃ veda // (8) Par.?
I 9,7(2)
atha yam anūcānaṃ santaṃ nopanamet so 'raṇyaṃ paretya brāhmaṇam upadraṣṭāraṃ kṛtvā caturhotṝn vyācakṣīta // (9) Par.?
brahmaṇo vā etad udaraṇaṃ yac caturhotāraḥ // (10) Par.?
brāhmaṇa upadraṣṭā // (11) Par.?
upadraṣṭur evānte brahmāvir akaḥ // (12) Par.?
tad enam āvirbhūtam āvidaṃ gamayati // (13) Par.?
atha yau viśapeyātām ahaṃ bhūyo vedāhaṃ bhūyo veda ity eṣa vāva bhūyo veda yaś caturhotṝn veda // (14) Par.?
caturhotāro vai yajñasya yoniḥ // (15) Par.?
caturhotṛbhyo 'dhi yajño nirmitaḥ // (16) Par.?
nainaṃ viśaptaṃ hinasti // (17) Par.?
I 9,7(3)
caturhotāraṃ vaded daśame 'hann annakāmaḥ // (18) Par.?
annaṃ vai caturhotāraḥ // (19) Par.?
anto daśamam ahaḥ // (20) Par.?
antam eva gatvānnādyam avarunddhe // (21) Par.?
etad vā asyaitarhy aprayuktam // (22) Par.?
etad anavaruddham // (23) Par.?
tad eva prayuṅkte // (24) Par.?
tad avarunddhe // (25) Par.?
iyaṃ vai sarparājñī // (26) Par.?
tasyā vā etad ukthaṃ yac caturhotāraḥ // (27) Par.?
hotā vadati // (28) Par.?
stutaṃ vā etad anuśaṃsati // (29) Par.?
na hi stutam ananuśastam asti // (30) Par.?
Duration=0.076220989227295 secs.