Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Śrī, Lakṣmī

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12507
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
hiraṇyavarṇāṃ hariṇīṃ suvarṇarajatasrajām / (1.1) Par.?
∞ varṇa
ac.s.f.
→ candra (1.2) [conj]
→ hiraṇmaya (1.2) [conj]
← lakṣmī (1.2) [acl]
harita
ac.s.f.
∞ rajata
comp.
∞ srajā
ac.s.f.
candrāṃ hiraṇmayīṃ lakṣmīṃ jātavedo mamā vaha // (1.2) Par.?
candra
ac.s.f.
← varṇa (1.1) [conj]
hiraṇmaya
ac.s.f.
← varṇa (1.1) [conj]
lakṣmī
ac.s.f.
→ varṇa (1.1) [acl]
mad
g.s.a.
∞ ā
indecl.
vah.
2. sg., Pre. imp.
root
tām ma ā vaha jātavedo lakṣmīm anapagāminīm / (2.1) Par.?
tad
ac.s.f.
mad
d.s.a.
ā
indecl.
vah
2. sg., Pre. imp.
root
lakṣmī
ac.s.f.
→ vid (2.2) [acl:rel]
an
indecl.
∞ apagāmin,
ac.s.f.
yasyāṃ hiraṇyaṃ vindeyaṃ gām aśvaṃ puruṣān aham // (2.2) Par.?
yad
l.s.f.
hiraṇya
ac.s.n.
vid
1. sg., Pre. opt.
← lakṣmī (2.1) [acl]
go
ac.s.m.
aśva
ac.s.m.
puruṣa
ac.p.m.
mad.
n.s.a.
aśvapūrvāṃ rathamadhyāṃ hastinādapramodinīm / (3.1) Par.?
aśva
comp.
∞ pūrva
ac.s.f.
← śrī (3.2) [acl]
ratha
comp.
∞ madhya
ac.s.f.
hastin
comp.
∞ nāda
comp.
∞ pramodin
ac.s.f.
śriyaṃ devīm upa hvaye śrīr mā devī juṣatām // (3.2) Par.?
śrī
ac.s.f.
→ pūrva (3.1) [acl]
devī
ac.s.f.
upa
indecl.
hvā.
1. sg., Pre. ind.
root
śrī
n.s.f.
mad
ac.s.a.
devī
n.s.f.
juṣ.
3. sg., Pre. imp.
root
kāṃsy asmi tāṃ hiraṇyaprāvārām ārdrāṃ jvalantīṃ tṛptāṃ tarpayantīm / (4.1) Par.?
kāṃsa
n.s.f.
root
as.
1. sg., Pre. ind.
tad
ac.s.f.
← śrī (4.2) [det]
hiraṇya
comp.
→ sthā (4.2) [conj]
∞ prāvāra
ac.s.f.
→ varṇa (4.2) [conj]
→ varṇa (4.2) [conj]
← śrī (4.2) [acl]
ārdra
ac.s.f.
jval
Pre. ind., ac.s.f.
tṛp
PPP, ac.s.f.
tarpay
Pre. ind., ac.s.f.
padmesthitāṃ padmavarṇāṃ tām ihopa hvaye śriyam // (4.2) Par.?
padma
l.s.m.
∞ sthā
PPP, ac.s.f.
← hiraṇya (4.1) [conj]
padma
comp.
∞ varṇa
ac.s.f.
← prāvāra (4.1) [conj]
tad
ac.s.f.
iha
indecl.
∞ upa
indecl.
hvā
1. sg., Pre. ind.
root
śrī.
ac.s.f.
→ tad (4.1) [det]
→ prāvāra (4.1) [acl]
candrāṃ prabhāsāṃ yaśasā jvalantīṃ śriyaṃ loke devajuṣṭām udārām / (5.1) Par.?
candra
ac.s.f.
→ nemi (5.2) [conj]
prabhāsa
ac.s.f.
yaśas
i.s.n.
jval
Pre. ind., ac.s.f.
śrī
ac.s.f.
→ tad (5.2) [det]
← pad (5.2) [iobj]
loka
l.s.m.
deva
comp.
∞ juṣ
PPP, ac.s.f.
udāra
ac.s.f.
tām padmanemiṃ śaraṇaṃ pra padye alakṣmīr me naśyatāṃ tvāṃ vṛṇomi // (5.2) Par.?
tad
ac.s.f.
← śrī (5.1) [det]
padma
comp.
∞ nemi
ac.s.f.
← candra (5.1) [conj]
śaraṇa
ac.s.n.
pra
indecl.
pad.
1. sg., Pre. ind.
root
→ śrī (5.1) [iobj]
alakṣmī
n.s.f.
mad
g.s.a.
naś.
3. sg., Pre. imp.
root
tvad
ac.s.a.
vṛ.
1. sg., Pre. ind.
root
ādityavarṇe tapaso 'dhi jāto vanaspatis tava vṛkṣo 'tha bilvaḥ / (6.1) Par.?
āditya
comp.
∞ varṇa
v.s.f.
tapas
ab.s.n.
adhi
indecl.
jan
PPP, n.s.m.
root
vanaspati
n.s.m.
tvad
g.s.a.
vṛkṣa
n.s.m.
root
atha
indecl.
bilva.
n.s.m.
root
tasya phalāni tapasā nudantu māyāntarā yāśca bāhyā alakṣmīḥ // (6.2) Par.?
tad
g.s.m.
phala
n.p.n.
tapas
i.s.n.
nud
3. pl., Pre. imp.
root
māyā
comp.
∞ antara
ac.p.f.
yad
n.p.f.
∞ ca
indecl.
bāhya
n.p.f.
alakṣmī.
n.p.f.
upaitu māṃ devasakhaḥ kīrtiś ca maṇinā saha / (7.1) Par.?
upe
3. sg., Pre. imp.
root
mad
ac.s.a.
deva
comp.
∞ sakha
n.s.m.
kīrti
n.s.f.
ca
indecl.
maṇi
i.s.m.
saha.
indecl.
prādurbhūto 'smi rāṣṭre 'smin kīrtiṃ vṛddhiṃ dadātu me // (7.2) Par.?
prādurbhū
PPP, n.s.m.
root
as
1. sg., Pre. ind.
idam.
l.s.n.
kīrti
ac.s.f.
vṛddhi
ac.s.f.

3. sg., Pre. imp.
root
mad.
d.s.a.
kṣutpipāsāmalā jyeṣṭhām alakṣmīṃ nāśayāmy aham / (8.1) Par.?
kṣudh
comp.
∞ pipāsā
comp.
∞ mala
ac.p.n.
→ abhūti (8.2) [conj]
→ asamṛddhi (8.2) [conj]
alakṣmī
ac.s.f.
nāśay
1. sg., Pre. ind.
root
mad
n.s.a.
abhūtim asamṛddhiṃ ca sarvān nir ṇuda me gṛhāt // (8.2) Par.?
abhūti
ac.s.f.
← mala (8.1) [conj]
asamṛddhi
ac.s.f.
← mala (8.1) [conj]
ca.
indecl.
sarva
ac.p.m.
niḥ
indecl.
nud
2. sg., Pre. imp.
root
mad
g.s.a.
gṛha.
ab.s.n.
gandhadvārāṃ durādharṣāṃ nityapuṣṭāṃ karīṣiṇīm / (9.1) Par.?
gandha
comp.
∞ dvāra
ac.s.f.
← śrī (9.2) [acl]
nitya
comp.
∞ puṣ
PPP, ac.s.f.
karīṣin
ac.s.f.
īśvarīṃ sarvabhūtānāṃ tām ihopa hvaye śriyam // (9.2) Par.?
īśvarā
ac.s.f.
sarva
comp.
∞ bhūta
g.p.n.
tad
ac.s.f.
iha
indecl.
∞ upa
indecl.
hvā
1. sg., Pre. ind.
root
śrī.
ac.s.f.
→ dvāra (9.1) [acl]
manasaḥ kāmam ākūtiṃ vācaḥ satyam aśīmahi / (10.1) Par.?
manas
g.s.n.
kāma
ac.s.m.
ākūti
ac.s.f.
vāc
g.s.f.
satya
ac.s.n.

1. pl., Aor. Opt.
root
paśūnāṃ rūpam annasya mayi śrīḥ śrayatāṃ yaśaḥ // (10.2) Par.?
paśu
g.p.m.
rūpa
ac.s.n.
root
anna.
g.s.n.
mad
l.s.a.
śrī
n.s.f.
śri
3. sg., Pre. imp.
root
yaśas.
n.s.n.
kardamena prajā bhūtā mayi sam bhava kardama / (11.1) Par.?
kardama
i.s.n.
prajā
n.p.f.
bhū.
PPP, n.p.f.
root
mad
l.s.a.
sam
indecl.
bhū
2. sg., Pre. imp.
root
kardama.
v.s.m.
śriyaṃ vāsaya me kule mātaraṃ padmamālinīm // (11.2) Par.?
śrī
ac.s.f.
vāsay
2. sg., Pre. imp.
root
mad
g.s.a.
kula
l.s.n.
mātṛ
ac.s.f.
padma
comp.
∞ mālin.
ac.s.f.
āpa sravantu snigdhāni ciklīta vasa me gṛhe / (12.1) Par.?
ap
n.p.f.
sru
3. pl., Pre. imp.
root
snigdha.
ac.p.n.
ciklīta
v.s.m.
vas
2. sg., Pre. imp.
root
→ vāsay (12.2) [conj]
→ vāsay (12.2) [conj]
mad
g.s.a.
gṛha.
l.s.n.
ni ca devīm mātaraṃ śriyaṃ vāsaya me kule // (12.2) Par.?
ni
indecl.
ca
indecl.
devī
ac.s.f.
mātṛ
ac.s.f.
śrī
ac.s.f.
vāsay
2. sg., Pre. imp.
← vas (12.1) [conj]
mad
g.s.a.
kula.
l.s.n.
pakvāṃ puṣkariṇīṃ puṣṭāṃ piṅgalāṃ padmamālinīm / (13.1) Par.?
pakva
ac.s.f.
→ sūryā (13.2) [conj]
→ hiraṇmaya (13.2) [conj]
← lakṣmī (13.2) [acl]
puṣkarin
ac.s.f.
puṣ
PPP, ac.s.f.
piṅgala
ac.s.f.
padma
comp.
∞ mālin
ac.s.f.
sūryāṃ hiraṇmayīṃ lakṣmīṃ jātavedo mamā vaha // (13.2) Par.?
sūryā
ac.s.f.
← pakva (13.1) [conj]
hiraṇmaya
ac.s.f.
← pakva (13.1) [conj]
lakṣmī
ac.s.f.
→ pakva (13.1) [acl]
mad
g.s.a.
∞ ā
indecl.
vah.
2. sg., Pre. imp.
root
ārdrāṃ puṣkariṇīṃ yaṣṭīṃ suvarṇāṃ hemamālinīm / (14.1) Par.?
ārdra
ac.s.f.
→ candra (14.2) [conj]
→ hiraṇmaya (14.2) [conj]
← lakṣmī (14.2) [acl]
puṣkarin
ac.s.f.
yaṣṭī
ac.s.f.
su
indecl.
∞ varṇa
ac.s.f.
heman
comp.
∞ mālin
ac.s.f.
candrāṃ hiraṇmayīṃ lakṣmīṃ jātavedo mamā vaha // (14.2) Par.?
candra
ac.s.f.
← ārdra (14.1) [conj]
hiraṇmaya
ac.s.f.
← ārdra (14.1) [conj]
lakṣmī
ac.s.f.
→ ārdra (14.1) [acl]
mad
g.s.a.
∞ ā
indecl.
vah.
2. sg., Pre. imp.
root
tām ma ā vaha jātavedo lakṣmīm anapagāminīm / (15.1) Par.?
tad
ac.s.f.
mad
d.s.a.
ā
indecl.
vah
2. sg., Pre. imp.
root
lakṣmī
ac.s.f.
→ vid (15.2) [acl:rel]
an
indecl.
∞ apagāmin,
ac.s.f.
yasyāṃ hiraṇyaṃ prabhūtaṃ gāvo dāsyo vindeyaṃ puruṣān aham // (15.2) Par.?
yad
l.s.f.
hiraṇya
ac.s.n.
prabhūta
ac.s.n.
go
ac.p.m.
dāsī
ac.p.f.
vid
1. sg., Pre. opt.
← lakṣmī (15.1) [acl]
puruṣa
ac.p.m.
mad.
n.s.a.
ya ānandaṃ samāviśad upādhāvan vibhāvasum / (16.1) Par.?
yad
n.s.m.
ānanda
ac.s.m.
samāviś
3. sg., Impf.
← upāś (16.2) [csubj]
upādhāv
Pre. ind., n.s.m.
vibhāvasu,
ac.s.m.
śriyaḥ sarvā upāśiṣva ciklīta vasa me gṛhe // (16.2) Par.?
śrī
ac.p.f.
sarva
ac.p.f.
upāś.
1. du., is-aor.
root
→ samāviś (16.1) [csubj]
ciklīta
v.s.m.
vas
2. sg., Pre. imp.
root
mad
g.s.a.
gṛha.
l.s.n.
kardamena prajā sraṣṭā sambhūtiṃ gamayāmasi / (17.1) Par.?
kardama
i.s.m.
prajā
n.s.f.
root
sṛj.
PPP, n.s.f.
sambhūti
ac.s.f.
gamay.
1. pl., Pre. sub.
root
adadhād upāgād yeṣāṃ kāmaṃ sasṛjmahe // (17.2) Par.?
dhā
3. sg., Impf.
root
upagā
3. sg., root aor.
yad
g.p.m.
kāma
ac.s.m.
sṛj.
1. pl., Perf.
jātavedaḥ punīhi mā rāyaspoṣaṃ ca dhāraya / (18.1) Par.?

2. sg., Pre. imp.
root
mad.
ac.s.a.
ca
indecl.
dhāray.
2. sg., Pre. imp.
agnir mā tasmād enaso viśvān muñcatv aṃhasaḥ // (18.2) Par.?
agni
n.s.m.
mad
ac.s.a.
tad
ab.s.n.
enas
ab.s.n.
viśva
ab.s.n.
muc
3. sg., Pre. imp.
root
aṃhas.
ab.s.n.
acchā no mitramaho deva devān agne vocaḥ sumatiṃ rodasyoḥ / (19.1) Par.?
acchā
indecl.
mad
ac.p.a.
mitra
comp.
∞ mahat
v.s.m.
deva
v.s.m.
deva
ac.p.m.
agni
v.s.m.
vac
2. sg., Aor. inj.
root
sumati
ac.s.f.
rodasī.
g.d.f.
vīhi svastiṃ sukṣitiṃ divo nṝn dviṣo aṃhāṃsi duritā tarema tā tarema tavāvasā tarema // (19.2) Par.?

2. sg., Pre. imp.
root
svasti
ac.s.f.
su
indecl.
∞ kṣiti.
ac.s.f.
div
ac.p.m.
nṛ
ac.p.m.
dviṣ
ac.p.f.
aṃhas
ac.p.n.
durita
ac.p.n.
tṛ.
1. pl., Pre. opt.
root
tad
ac.p.n.
tṛ.
1. pl., Pre. opt.
root
tvad
g.s.a.
∞ avas
i.s.n.
tṛ.
1. pl., Pre. opt.
root
Duration=0.073184967041016 secs.