Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13964
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
āpris
athaitā āpriyaḥ // (1) Par.?
prajāpatiḥ prajāḥ sṛṣṭvā riricāno 'manyata // (2) Par.?
sa etā āprīr apaśyat // (3) Par.?
tābhir ātmānam āprīṇīta // (4) Par.?
yajño vai prajāpatiḥ // (5) Par.?
yad etā āpriyo bhavanti // (6) Par.?
yajñam evaitābhir yajamānā āprīṇīte // (7) Par.?
vapayā vai paśor devāḥ prātaḥsavane svargaṃ lokam āyan // (8) Par.?
yad vapayā prātaḥsavane caranti // (9) Par.?
vapayā vā etat paśor yajamānaḥ prātaḥsavane svargaṃ lokam eti // (10) Par.?
te vai svaryanto 'sthāni śarīrāṇy adhūnvata // (11) Par.?
yad aṅgais tṛtīyasavane caranti // (12) Par.?
asnāṃ śīrīṇāṃ niṣkrītyai // (13) Par.?
snapana
paśuṃ snapayanti // (14) Par.?
yad evāsyābhiniṣaṇṇaṃ śamalam amedhyaṃ tañ śundhanti // (15) Par.?
paśum upākṛtyāgniṃ manthanti // (16) Par.?
paśūnām avaruddhyai // (17) Par.?
dvau vai vajrau // (18) Par.?
ghoro 'nyaḥ // (19) Par.?
śivo 'nyaḥ // (20) Par.?
yaḥ śuṣkaḥ sa ghoraḥ // (21) Par.?
ya ārdraḥ sa śivaḥ // (22) Par.?
vajreṇa khalu vai vīryaṃ kriyate // (23) Par.?
vajraṃ vā etad ādatte // (24) Par.?
vīryāya // (25) Par.?
iṣe tveti // (26) Par.?
iṣa evainam // (27) Par.?
upāvir asīti // (28) Par.?
upa hy eṣo 'vati // (29) Par.?
upo devān daivīr viśaḥ prāgur iti // (30) Par.?
etā vai daivīr viśo yat paśavaḥ // (31) Par.?
vahnaya uśijā iti // (32) Par.?
ete vai vahnaya uśijo yad ṛtvijaś ca dhiṣṇyāś ca // (33) Par.?
bṛhaspate dhārayā vasūnīti // (34) Par.?
brahma vai bṛhaspatiḥ // (35) Par.?
brahmaṇaivaināṃ yacchati // (36) Par.?
havyā te svadann iti // (37) Par.?
svaditam evainam ālabhate // (38) Par.?
deva tvaṣṭar vasu raṇā iti // (39) Par.?
tvaṣṭā hi rūpāṇi vikaroti // (40) Par.?
revatīr amedhyam iti // (41) Par.?
paśavo vai revatīḥ // (42) Par.?
yacchaty evainām // (43) Par.?
devasya tvā savituḥ prasava iti // (44) Par.?
savitṛprasūta evainām ādatte // (45) Par.?
aśvinor bāhubhyām iti // (46) Par.?
aśvinau vai devānām adhvaryuḥ // (47) Par.?
pūṣṇo hastābhyām iti // (48) Par.?
devatābhir eva // (49) Par.?
dvau vai pāśau // (50) Par.?
ghoro 'nyaḥ // (51) Par.?
śivo 'nyaḥ // (52) Par.?
yo yajñiyaḥ sa ghoraḥ // (53) Par.?
yo 'yajñiyaḥ sa śivaḥ // (54) Par.?
ṛtasya tvā devahaviḥ pāśeneti // (55) Par.?
ya eva yajñiyaḥ pāśas tenainam ālabhate // (56) Par.?
pratimuñcāmīti // (57) Par.?
abhi hi manuṣyā dadhati // (58) Par.?
amuṣmai tvā juṣṭam iti // (59) Par.?
yasyā eva devatāyai paśur ālabhyate tasyā enaṃ juṣṭam akaḥ // (60) Par.?
dharṣā mānuṣā iti // (61) Par.?
manuṣyā hi dhārayanti // (62) Par.?
śuṣko vā eṣo 'medhyaḥ // (63) Par.?
yat paśuṃ niyunakti // (64) Par.?
ubhā evainau medhyau karoti // (65) Par.?
pratyañcaṃ niyunakti // (66) Par.?
pratyañco hi paśavo medham upatiṣṭhante // (67) Par.?
prāṇeṣu vā etasya devatā upasthitāḥ // (68) Par.?
yat paśuṃ niyunakti // (69) Par.?
pratīcīr evāsmai devatā niyunakti // (70) Par.?
adbhyas tvauṣadhībhyā iti // (71) Par.?
adbhyo hy eṣa // (72) Par.?
oṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmīti // (73) Par.?
yasyā eva devatāyai paśur ālabhyate tasyā enaṃ juṣṭam akaḥ // (74) Par.?
anu tvā mātā manyatām anu piteti // (75) Par.?
anumata evainaṃ mātrā pitrā bhrātrā sakhyālabhate // (76) Par.?
anumānāvaha devān devāyate yajamānāyeti // (77) Par.?
devatābhya evainaṃ nirdiśati // (78) Par.?
apāṃ perur asīti // (79) Par.?
apāṃ hy eṣa peruḥ // (80) Par.?
svāttaṃ sad dhavir āpo devīḥ svadantv iti // (81) Par.?
svaditam evainam ālabhate // (82) Par.?
atha yad upa gṛhṇāty upa ca siñcati // (83) Par.?
sarvata evainaṃ medhena samardhayati // (84) Par.?
saṃ te vāyur vātena gacchatām iti // (85) Par.?
vātam evāsya prāṇam anvavārchati // (86) Par.?
saṃ yajatrair aṅgānīti // (87) Par.?
yajñiyam evainam akaḥ // (88) Par.?
saṃ yajñapatir āśiṣeti // (89) Par.?
yajamānam eva yajñasyāśiṣā samardhayati // (90) Par.?
śiro vā āghāraḥ // (91) Par.?
ātmā haviḥ // (92) Par.?
yad āghāram āghāryaṃ paśunā samanakti // (93) Par.?
ātman vā etañ śiro yajñasya pratidadhāti // (94) Par.?
vajro vai svaruḥ // (95) Par.?
vajraḥ svadhitiḥ // (96) Par.?
yat svadhitinānakti // (97) Par.?
vajreṇaivainaṃ stṛṇute // (98) Par.?
yāktā tayā śṛtasyāvadyati // (99) Par.?
havirbhūtā vā eṣā // (100) Par.?
haviṣaiva haviṣo 'vadyati // (101) Par.?
Duration=0.6360330581665 secs.