Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): om, oṃ, oṃkāra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11943
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vasor dhārāṇām aindraṃ nagaram // (1) Par.?
tad asurāḥ paryavārayanta // (2) Par.?
te devā bhītā āsan // (3) Par.?
ka imān asurān apahaniṣyatīti // (4) Par.?
p. 16
ta oṃkāraṃ brahmaṇaḥ putraṃ jyeṣṭhaṃ dadṛśuḥ // (5) Par.?
te tam abruvan // (6) Par.?
bhavatā mukhenemān asurāñ jayemeti // (7) Par.?
sa hovāca // (8) Par.?
kiṃ me pratīvāho bhaviṣyatīti // (9) Par.?
varaṃ vṛṇīṣveti // (10) Par.?
vṛṇā iti // (11) Par.?
sa varam avṛṇīta // (12) Par.?
na mām anīrayitvā brāhmaṇā brahma vadeyuḥ // (13) Par.?
yadi vadeyur abrahma tat syād iti // (14) Par.?
tatheti // (15) Par.?
te devā devayajanasyottarārdhe 'suraiḥ saṃyattā āsan // (16) Par.?
tān oṃkāreṇāgnīdhrīyād devā asurān parābhāvayanta // (17) Par.?
tad yat parābhāvayanta tasmād oṃkāraḥ pūrvam ucyate // (18) Par.?
yo ha vā etam oṃkāraṃ na vedāvaśī syād ity atha ya evaṃ veda brahmavaśī syād iti // (19) Par.?
tasmād oṃkāra ṛcy ṛg bhavati // (20) Par.?
yajuṣi yajuḥ // (21) Par.?
sāmni sāma // (22) Par.?
sūtre sūtram // (23) Par.?
brāhmaṇe brāhmaṇam // (24) Par.?
śloke ślokaḥ // (25) Par.?
praṇave praṇava iti brāhmaṇam // (26) Par.?
Duration=0.22238683700562 secs.