Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha, kāmyeṣṭi

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12625
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saumyaṃ babhruṃ lomaśaṃ piṅgalam ālabheta paśukāmaḥ // (1) Par.?
saumya
ac.s.m.
babhru
ac.s.m.
lomaśa
ac.s.m.
piṅgala
ac.s.m.
ālabh
3. sg., Pre. opt.
root
paśu
comp.
∞ kāma.
n.s.m.
saumīr vā oṣadhayaḥ // (2) Par.?
sauma
n.p.f.
vai
indecl.
oṣadhi.
n.p.f.
root
oṣadhayaḥ paśavaḥ // (3) Par.?
oṣadhi
n.p.f.
paśu.
n.p.m.
root
yat saumyaḥ pratyakṣam evāsmai paśum ālabhate // (4) Par.?
yat
indecl.
saumya,
n.s.m.
pratyakṣa
ac.s.n.
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
paśu
ac.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. ind.
root
lomaśo bhavati // (5) Par.?
lomaśa
n.s.m.
root
bhū.
3. sg., Pre. ind.
etad vai puṣṭyā rūpam // (6) Par.?
etad
n.s.n.
vai
indecl.
puṣṭi
g.s.f.
rūpa.
n.s.n.
root
puṣṭim evāvarunddhe // (7) Par.?
puṣṭi
ac.s.f.
eva
indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
babhruḥ piṅgalo bhavati somasya rūpaṃ samṛddhyai // (8) Par.?
babhru
n.s.m.
root
piṅgala
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
soma
g.s.m.
rūpa.
n.s.n.
root
samṛddhi.
d.s.f.
yas traitānām uttamo jāyeta taṃ saumāpauṣṇam ālabheta paśukāmaḥ // (9) Par.?
yad
n.s.m.
traita
g.p.m.
uttama
n.s.m.
jan.
3. sg., Pre. opt.
tad
ac.s.m.
ālabh
3. sg., Pre. opt.
root
paśu
comp.
∞ kāma.
n.s.m.
somo vai retodhāḥ // (10) Par.?
soma
n.s.m.
vai
indecl.
retas
comp.
∞ dhā.
n.s.m.
root
pūṣā paśūnāṃ prajanayitā // (11) Par.?
pūṣan
n.s.m.
paśu
g.p.m.
prajanayitṛ.
n.s.m.
root
soma evāsmai reto dadhāti // (12) Par.?
soma
n.s.m.
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
retas
ac.s.n.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
pūṣā paśūn prajanayati // (13) Par.?
pūṣan
n.s.m.
paśu
ac.p.m.
prajanay.
3. sg., Pre. ind.
root
stanaṃ vā eteṣām dvā abhijāyete // (14) Par.?
stana
ac.s.m.
vai
indecl.
etad
g.p.m.
dvi
n.d.m.
abhijan,
3. du., Pre. ind.
root
→ tṛtīya (15.0) [conj]
ūrjaṃ tṛtīyaḥ // (15) Par.?
ūrj
ac.s.f.
tṛtīya.
n.s.m.
← abhijan (14.0) [conj]
ūrg vai paśavaḥ // (16) Par.?
ūrj
n.s.f.
vai
indecl.
paśu.
n.p.m.
root
ūrjaivāsmā ūrjaṃ paśūn āptvāvarunddhe // (17) Par.?
ūrj
i.s.f.
∞ eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
ūrj
ac.s.f.
paśu
ac.p.m.
āp
Abs., indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
trir vā eṣā saṃvatsarasyānyān paśūn parivijāyate // (18) Par.?
tris
indecl.
vai
indecl.
etad
n.s.f.
∞ anya
ac.p.m.
paśu
ac.p.m.
parivijan.
3. sg., Pre. ind.
root
etad vai puṣṭyā rūpam // (19) Par.?
etad
n.s.n.
vai
indecl.
puṣṭi
g.s.f.
rūpa.
n.s.n.
root
puṣṭim evāvarunddhe // (20) Par.?
puṣṭi
ac.s.f.
eva
indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
bhāginīr vā anyāḥ prajāḥ // (21) Par.?
bhāgin
n.p.f.
root
→ bhāga (22.0) [conj]
vai
indecl.
anya
n.p.f.
prajā,
n.p.f.
abhāgā anyāḥ // (22) Par.?
a
indecl.
∞ bhāga
n.p.f.
← bhāgin (21.0) [conj]
anya.
n.p.f.
yad audumbaro yūpo bhavaty ubhayīr evainā bhāginīḥ karoti // (23) Par.?
yat
indecl.
audumbara
n.s.m.
yūpa
n.s.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
ubhaya
ac.p.f.
eva
indecl.
∞ enad
ac.p.f.
bhāgin
ac.p.f.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
māsi māsi vā eṣo 'vāntaram anyebhyo vanaspatibhyaḥ pacyate // (24) Par.?
mās
l.s.m.
mās
l.s.m.
vai
indecl.
etad
n.s.m.
avāntara
ac.s.n.
anya
ab.p.m.
vanaspati
ab.p.m.
pac.
3. sg., Ind. pass.
root
etad vai puṣṭyā rūpam // (25) Par.?
etad
n.s.n.
vai
indecl.
puṣṭi
g.s.f.
rūpa.
n.s.n.
root
puṣṭim evāvarunddhe // (26) Par.?
puṣṭi
ac.s.f.
eva
indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
II 5,1(3)
prājāpatyaṃ tūparam ālabheta paśukāmaḥ // (27) Par.?
tūpara
ac.s.m.
ālabh
3. sg., Pre. opt.
root
paśu
comp.
∞ kāma.
n.s.m.
prājāpatyā vai paśavaḥ // (28) Par.?
prājāpatya
n.p.m.
root
vai
indecl.
paśu.
n.p.m.
prajāpatiḥ paśūnāṃ prajanayitā // (29) Par.?
paśu
g.p.m.
prajanayitṛ.
n.s.m.
root
tam eva bhāgadheyenopāsarat // (30) Par.?
tad
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ upasṛ.
3. sg., them. aor.
root
so 'smai paśūn prajanayati // (31) Par.?
tad
n.s.m.
idam
d.s.m.
paśu
ac.p.m.
prajanay.
3. sg., Pre. ind.
root
yonir vai prajāpatiḥ // (32) Par.?
yoni
n.s.f.
root
vai
indecl.
prajāpati.
n.s.m.
yoner eva prajāyate // (33) Par.?
yoni
ab.s.f.
eva
indecl.
prajan.
3. sg., Pre. ind.
root
sarveṣāṃ vā eṣa paśūnāṃ rūpāṇi prati // (34) Par.?
sarva
g.p.m.
vai
indecl.
etad
n.s.m.
paśu
g.p.m.
rūpa
ac.p.n.
prati.
indecl.
root
puruṣasyeva śmaśrūṇi // (35) Par.?
puruṣa
g.s.m.
root
∞ iva
indecl.
śmaśru.
n.p.n.
aśvasyeva śiraḥ // (36) Par.?
aśva
g.s.m.
root
∞ iva
indecl.
śiras.
n.s.n.
gardabhasyeva karṇau // (37) Par.?
gardabha
g.s.m.
root
∞ iva
indecl.
karṇa.
n.d.m.
śuna iva lomāni // (38) Par.?
śvan
g.s.m.
root
iva
indecl.
loman.
n.p.n.
gor iva pūrvau pādau // (39) Par.?
go
g.s.m.
root
→ avi (40.0) [conj]
iva
indecl.
pūrva
n.d.m.
pāda.
n.d.m.
aver ivāparau // (40) Par.?
avi
g.s.m.
← go (39.0) [conj]
iva
indecl.
∞ apara.
n.d.m.
ajaḥ khalu vai sarvāṇy eva paśūnāṃ rūpāṇy āptvāvarunddhe // (41) Par.?
aja
n.s.m.
root
khalu
indecl.
vai
indecl.
sarva
ac.p.n.
eva
indecl.
paśu
g.p.m.
rūpa
ac.p.n.
āp
Abs., indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
sarvāṇy enaṃ paśūnāṃ rūpāṇy upatiṣṭhante // (42) Par.?
sarva
n.p.n.
enad
ac.s.m.
paśu
g.p.m.
rūpa
n.p.n.
upasthā.
3. pl., Pre. ind.
root
hiraṇyagarbhavatyāghāraḥ // (43) Par.?
∞ āghāra.
n.s.m.
root
yāḥ prajāpateḥ sāmidhenīs tāḥ sāmidhenīḥ // (44) Par.?
yad
n.p.f.
sāmidhenī,
n.s.f.
tad
n.p.f.
sāmidhenī.
n.s.f.
root
yāḥ prajāpater āpriyas tā āpriyaḥ // (45) Par.?
yad
n.p.f.
āprī,
n.p.f.
tad
n.p.f.
āprī.
n.p.f.
root
hiraṇyaṃ deyaṃ saśukratvāya // (46) Par.?
hiraṇya
n.s.n.

Ger., n.s.n.
root
sa
indecl.
∞ śukra
comp.
∞ tva.
d.s.n.
tārpyaṃ deyaṃ sayonitvāya // (47) Par.?
tārpya
n.s.n.

Ger., n.s.n.
root
sa
indecl.
∞ yoni
comp.
∞ tva.
d.s.n.
adhīvāso deyo yajñasya tena rūpāṇy āptvāvarunddhe // (48) Par.?
.
Ger., n.s.m.
root
yajña
g.s.m.
tad
i.s.m.
rūpa
ac.p.n.
āp
Abs., indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
etena vā upakerū rarādhe // (49) Par.?
etad
i.s.m.
vai
indecl.
upakeru
n.s.m.
rādh.
3. sg., Perf.
root
ṛdhnoti ya etena yajate // (50) Par.?
ṛdh,
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.m.
etad
i.s.m.
yaj.
3. sg., Pre. ind.
dvādaśadhā ha tvai sa prāśitraṃ parijahāra // (51) Par.?
ha
indecl.
tvai
indecl.
tad
n.s.m.
prāśitra
ac.s.n.
parihṛ.
3. sg., Perf.
root
tatra dvādaśa dvādaśa varān dadau // (52) Par.?
tatra
indecl.
dvādaśan
ac.s.n.
dvādaśan
ac.s.n.
vara
ac.p.m.
.
3. sg., Perf.
root
yad dvādaśa dīyante tasyaiṣā pratimā // (53) Par.?
yat
indecl.
,
3. pl., Ind. pass.
tad
g.s.n.
∞ etad
n.s.f.
pratimā.
n.s.f.
root
II 5,1(4)
śvetaṃ vāyavā ālabheta // (54) Par.?
śveta
ac.s.m.
vāyu
d.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
bhūtikāmaṃ yājayet // (55) Par.?
bhūti
comp.
∞ kāma
ac.s.m.
yājay.
3. sg., Pre. opt.
root
vāyur vai devānām ojiṣṭhaḥ kṣepiṣṭhaḥ // (56) Par.?
vāyu
n.s.m.
vai
indecl.
deva
g.p.m.
ojiṣṭha
n.s.m.
root
sa enaṃ bhūtyai ninayati // (57) Par.?
tad
n.s.m.
enad
ac.s.m.
bhūti
d.s.f.
ninī.
3. sg., Pre. ind.
root
tad āhur adhṛtā devateśvarā nirmṛja īśvarainam ārtiṃ ninetor iti // (58) Par.?
tad
ac.s.n.
ah.
3. pl., Perf.
root
a
indecl.
∞ dhṛ
PPP, n.s.f.
devatā
n.s.f.
∞ īśvara
n.s.f.
nirmṛj,
Inf., indecl.
īśvara
n.s.f.
∞ enad
ac.s.m.
ārti
ac.s.f.
ninī
Inf., indecl.
iti.
indecl.
tad ati saivainaṃ bhūtyai ninayati // (59) Par.?
tad
ac.s.n.
ati
indecl.
tad
n.s.f.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
bhūti
d.s.f.
ninī.
3. sg., Pre. ind.
root
śvetaṃ vāyave niyutvatā ālabheta // (60) Par.?
śveta
ac.s.m.
vāyu
d.s.m.
niyutvat
d.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
grāmakāmaṃ yājayet // (61) Par.?
grāma
comp.
∞ kāma
ac.s.m.
yājay.
3. sg., Pre. opt.
root
vāyur vā imāḥ prajā nasyotā itthaṃ cetthaṃ ca nenīyate // (62) Par.?
vāyu
n.s.m.
vai
indecl.
idam
ac.p.f.
prajā
ac.p.f.
nasyota
ac.p.f.
ittham
indecl.
ca
indecl.
∞ ittham
indecl.
ca
indecl.
nenīy.
3. sg., Pre. ind.
root
yad vāyave vāyur evāsmai nasyotāṃ viśaṃ ninayati // (63) Par.?
yat
indecl.
vāyu,
d.s.m.
vāyu
n.s.m.
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
nasyota
ac.s.f.
viś
ac.s.f.
ninī.
3. sg., Pre. ind.
root
niyutvatī yājyānuvākye bhavataḥ // (64) Par.?
niyutvat
n.d.f.
yājyā
comp.
∞ anuvākyā
n.d.f.
bhū.
3. du., Pre. ind.
root
grāmam asmin dādhāra // (65) Par.?
grāma
ac.s.m.
idam
l.s.m.
dhṛ.
3. sg., Perf.
root
śveto bhavati // (66) Par.?
śveta
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
→ samṛddhi (67.0) [advcl:fin]
→ rūpa (67.0) [parataxis]
brahmaṇo rūpaṃ samṛddhyai // (67) Par.?
brahman
g.s.n.
rūpa.
n.s.n.
← bhū (66.0) [parataxis]
samṛddhi.
d.s.f.
← bhū (66.0) [advcl (4)]
II 5,1(6)
śvetaṃ vāyave niyutvatā ālabheta // (68) Par.?
śveta
ac.s.m.
vāyu
d.s.m.
niyutvat
d.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
āmayāvinaṃ yājayet // (69) Par.?
āmayāvin
ac.s.m.
yājay.
3. sg., Pre. opt.
root
prāṇo vai vāyuḥ // (70) Par.?
prāṇa
n.s.m.
root
vai
indecl.
vāyu.
n.s.m.
prāṇo hi vā etasyāpakrāntaḥ // (71) Par.?
prāṇa
n.s.m.
hi
indecl.
vai
indecl.
etad
g.s.m.
∞ apakram.
PPP, n.s.m.
root
athaitasyāmayati // (72) Par.?
atha
indecl.
∞ etad
g.s.m.
∞ āmay.
3. sg., Pre. ind.
root
yad vāyave vāyur evāsmai prāṇaṃ ninayati // (73) Par.?
yat
indecl.
vāyu,
d.s.m.
vāyu
n.s.m.
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
prāṇa
ac.s.m.
ninī.
3. sg., Pre. ind.
root
niyutvatī yājyānuvākye bhavataḥ // (74) Par.?
niyutvat
n.d.f.
yājyā
comp.
∞ anuvākyā
n.d.f.
bhū.
3. du., Pre. ind.
root
prāṇam asmin dādhāra // (75) Par.?
prāṇa
ac.s.m.
idam
l.s.m.
dhṛ.
3. sg., Perf.
root
śveto bhavati // (76) Par.?
śveta
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
→ samṛddhi (77.0) [advcl:fin]
→ rūpa (77.0) [parataxis]
brahmaṇo rūpaṃ samṛddhyai // (77) Par.?
brahman
g.s.n.
rūpa.
n.s.n.
← bhū (76.0) [parataxis]
samṛddhi.
d.s.f.
← bhū (76.0) [advcl (4)]
II 5,1(7)
śvetaṃ vāyave niyutvatā ālabheta // (78) Par.?
śveta
ac.s.m.
vāyu
d.s.m.
niyutvat
d.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
paśukāmaṃ yājayet // (79) Par.?
paśu
comp.
∞ kāma
ac.s.m.
yājay.
3. sg., Pre. opt.
root
prāṇo vai vāyuḥ // (80) Par.?
prāṇa
n.s.m.
root
vai
indecl.
vāyu.
n.s.m.
prāṇaṃ vā etat paśavaḥ pratidhāvanti yad varṣeṣu vātaṃ pratijighrati // (81) Par.?
prāṇa
ac.s.m.
vai
indecl.
etad
ac.s.n.
paśu
n.p.m.
pratidhāv,
3. pl., Pre. ind.
root
yat
indecl.
varṣa
l.p.m.
vāta
ac.s.m.
pratighrā.
3. sg., Pre. ind.
yad vāyave vāyur evāsmai paśūn ninayati // (82) Par.?
yat
indecl.
vāyu,
d.s.m.
vāyu
n.s.m.
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
paśu
ac.p.m.
ninī.
3. sg., Pre. ind.
root
niyutvatī yājyānuvākye bhavataḥ // (83) Par.?
niyutvat
n.d.f.
yājyā
comp.
∞ anuvākyā
n.d.f.
bhū.
3. du., Pre. ind.
root
paśūn asmin dādhāra // (84) Par.?
paśu
ac.p.m.
idam
l.s.m.
dhṛ.
3. sg., Perf.
root
śveto bhavati // (85) Par.?
śveta
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
→ samṛddhi (86.0) [advcl:fin]
→ rūpa (86.0) [parataxis]
brahmaṇo rūpaṃ samṛddhyai // (86) Par.?
brahman
g.s.n.
rūpa.
n.s.n.
← bhū (85.0) [parataxis]
samṛddhi.
d.s.f.
← bhū (85.0) [advcl (4)]
Duration=0.18831300735474 secs.