Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14172
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
raśminā kṣayāya kṣayaṃ jinva // (1) Par.?
pretyā dharmaṇe dharma jinva // (2) Par.?
anvityā dive divaṃ jinva // (3) Par.?
saṃdhināntarikṣāyāntarikṣaṃ jinva // (4) Par.?
pratidhinā pṛthivyai pṛthivīṃ jinva // (5) Par.?
viṣṭambhena vṛṣṭyai vṛṣṭiṃ jinva // (6) Par.?
pravāyāhne 'har jinva // (7) Par.?
anuvāya rātryai rātrīṃ jinva // (8) Par.?
uśijā vasubhyo vasūn jinva // (9) Par.?
praketena rudrebhyo rudrān jinva // (10) Par.?
suditinādityebhya ādityān jinva // (11) Par.?
tantunā prajābhyaḥ prajā jinva // (12) Par.?
ojasā pitṛbhyaḥ pitṝn jinva // (13) Par.?
pṛtanāṣāhā paśubhyaḥ paśūn jinva // (14) Par.?
revatauṣadhībhyā oṣadhīr jinva // (15) Par.?
abhijitā yuktagrāvṇendrāyendraṃ jinva // (16) Par.?
adhipatinā prāṇāya prāṇaṃ jinva // (17) Par.?
dharuṇenāpānāyāpānaṃ jinva // (18) Par.?
saṃsarpeṇa cakṣuṣe cakṣur jinva // (19) Par.?
vayodhasādhītāyādhītaṃ jinva // (20) Par.?
trivṛtā trivṛte trivṛj jinva // (21) Par.?
pravṛtā pravṛte pravṛj jinva // (22) Par.?
savṛtā savṛte savṛj jinva // (23) Par.?
anūvṛtānuvṛte 'nūvṛj jinva // (24) Par.?
viroheṇa virohāya virohaṃ jinva // (25) Par.?
praroheṇa prarohāya prarohaṃ jinva // (26) Par.?
saṃroheṇa saṃrohāya saṃrohaṃ jinva // (27) Par.?
anūroheṇānūrohāyānūrohaṃ jinva // (28) Par.?
vasukena vasukāya vasukaṃ jinva // (29) Par.?
veṣaśriyā veṣaśriyai veṣaśrīṃ jinva // (30) Par.?
vasyaṣṭyā vasyaṣṭyai vasyaṣṭiṃ jinva // (31) Par.?
ākrāntyākrāntyā utkrāntiṃ jinva // (32) Par.?
utkrāntyotkrāntyā ākrāntiṃ jinva // (33) Par.?
Duration=0.064515829086304 secs.