Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnihotra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12782
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
I 8,1(1) Die Herkunft von agnir jyotir jyotir agniḥ
prajāpatiḥ prajā asṛjata // (1) Par.?
sa vā agnim evāgre mūrdhato 'sṛjata // (2) Par.?
sa yato 'gnim asṛjata tat paryamārṭ // (3) Par.?
tato lohitam avāharat // (4) Par.?
tan nyamārṭ // (5) Par.?
tata udumbaraḥ samabhavat // (6) Par.?
tasmād udumbaraḥ prājāpatyaḥ // (7) Par.?
tasmāllohitaṃ phalaṃ pacyate // (8) Par.?
so 'smāt sṛṣṭaḥ parāṅ aid bhāgadheyam icchamānaḥ // (9) Par.?
sa tad eva nāvindat prajāpatir yad ahoṣyat // (10) Par.?
sa svaṃ cakṣur ādāyājuhot // (11) Par.?
agnir jyotir jyotir agniḥ svāhā // (12) Par.?
iti tad vā adaś cakṣur manyante yad asā ādityaḥ // (13) Par.?
amuṃ vā etad asmin juhvato manyante // (14) Par.?
satyaṃ vai cakṣuḥ // (15) Par.?
satyenāgnihotraṃ juhoti ya evaṃ vidvān juhoti // (16) Par.?
bhaviṣṇuḥ satyaṃ bhavati ya evaṃ veda // (17) Par.?
I 8,1(2) Der Zweck und die Herkunft des Agnihotra
kasmai kam agnihotraṃ hūyatā iti brahmavādino vadanti // (18) Par.?
agnaye vā etad dhṛtyai guptyai hūyate // (19) Par.?
yat sāyaṃ juhoti rātryai tena dādhāra // (20) Par.?
yat prātar ahne tena // (21) Par.?
agnau sarvān yajñānt saṃsthāpayanti // (22) Par.?
atha kasmād etad evāgnihotram ucyatā iti brahmavādino vadanti // (23) Par.?
hotrā vai devebhyo 'pākrāmann agnihotre bhāgadheyam icchamānāḥ // (24) Par.?
yat agnihotram ity āha tena hotrā ābhajati // (25) Par.?
tenainā bhāginīḥ karoti // (26) Par.?
eṣā vā agre 'gnā āhutir ahūyata // (27) Par.?
tad agnihotrasyāgnihotratvam // (28) Par.?
I 8,1(3) Die Herkunft von svāhā und des Opferl￶ffels
so 'smāt sṛṣṭaḥ parāṅ aid bhāgadheyam icchamānaḥ // (29) Par.?
sa tad eva nāvindat prajāpatir yad ahoṣyat // (30) Par.?
taṃ svā vāg abhyavadaj juhudhīti // (31) Par.?
sa ita evonmṛjyājuhot svāhā // (32) Par.?
iti svā hy enaṃ vāg abhyavadat // (33) Par.?
tat svāhākārasya janma // (34) Par.?
tasmād agnihotre svāhākāraḥ // (35) Par.?
tasmāllalāṭe ca pāṇau ca loma nāsti // (36) Par.?
ato hi sa tad ādāyājuhot // (37) Par.?
tasmād yasya dakṣiṇataḥ keśā unmṛṣṭās tam āhur jyeṣṭhalakṣmīti // (38) Par.?
prajāpatir hy etad agre jyeṣṭha udamṛṣṭa // (39) Par.?
anena saṃmitā sruk kāryā // (40) Par.?
anena vā agre 'gnā āhutir ahūyata // (41) Par.?
I 8,1(4) Das Agnihotra und die Haustiere
tasyā āhutyāḥ puruṣo 'sṛjyata // (42) Par.?
tad
ab.s.f.
āhuti
ab.s.f.
puruṣa
n.s.m.
sṛj.
3. sg., Impf. pass.
root
dvitīyām ajuhot // (43) Par.?
tato 'śvo 'sṛjyata // (44) Par.?
tasmād aśva ubhayādan // (45) Par.?
anantarhito hi puruṣād asṛjyata // (46) Par.?
tasmād enaṃ pratyañcaṃ tiṣṭhantaṃ manyante aśvo nū puruṣā iti / (47) Par.?
tṛtīyām ajuhot // (47.2) Par.?
tato gaur asṛjyata // (48) Par.?
caturthīm ajuhot // (49) Par.?
tato 'vir asṛjyata // (50) Par.?
tatas
indecl.
avi
n.s.m.
sṛj.
3. sg., Impf. pass.
root
pañcamīm ajuhot // (51) Par.?
tato 'jāsṛjyata // (52) Par.?
ṣaṣṭhīm ajuhot // (53) Par.?
tato yavo 'sṛjyata // (54) Par.?
tatas
indecl.
yava
n.s.m.
sṛj.
3. sg., Impf. pass.
root
saptamīm ajuhot // (55) Par.?
tato vrīhir asṛjyata // (56) Par.?
ete sapta grāmyāḥ paśavo 'sṛjyanta // (57) Par.?
tān evāvarunddhe ya evaṃ vidvān agnihotraṃ juhoti // (58) Par.?
Duration=0.12926888465881 secs.