Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Sarasvatī, Vāc, speech, sāman

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12642
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ / (1.1) Par.?
guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadantīti // (1.2) Par.?
vāg eva sāma / (2.1) Par.?
vācā hi sāma gāyati / (2.2) Par.?
vāg evoktham / (2.3) Par.?
vācā hy ukthaṃ śaṃsati / (2.4) Par.?
vāg eva yajuḥ / (2.5) Par.?
vācā hi yajur anuvartate // (2.6) Par.?
tad yat kiṃ cārvācīnam brahmaṇas tad vāg eva sarvam / (3.1) Par.?
atha yad anyatra brahmopadiśyate / (3.2) Par.?
naiva hi tenārtvijyaṃ karoti / (3.3) Par.?
parokṣeṇaiva tu kṛtam bhavati // (3.4) Par.?
tasyā etasyai vāco manaḥ pādaś cakṣuḥ pādaḥ śrotram pādo vāg eva caturthaḥ pādaḥ // (4.1) Par.?
tad yad vai manasā dhyāyati tad vācā vadati / (5.1) Par.?
yac cakṣuṣā paśyati tad vācā vadati / (5.2) Par.?
yac chrotreṇa śṛṇoti tad vācā vadati // (5.3) Par.?
tad yad etat sarvaṃ vācam evābhisamayati tasmād vāg eva sāma / (6.1) Par.?
sa ha vai sāmavit sa sāma veda ya evaṃ veda // (6.2) Par.?
tasyā etasyai vācaḥ prāṇā evāsuḥ / (7.1) Par.?
eṣu hīdaṃ sarvam asūteti // (7.2) Par.?
Duration=0.089272975921631 secs.