Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Pitṛ worship, pitṛyajña

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12858
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
I 10,17(1) Die zw￶lf Darbringungen und das Opfer fr die V¦ter
prajāḥ sṛṣṭvāṃho 'vayajya vṛtraṃ hatvā te devā amṛtatvam evākāmayanta // (1) Par.?
svargo vai loko 'mṛtatvam // (2) Par.?
saṃvatsaraḥ svargo lokaḥ // (3) Par.?
yad dvādaśāhutayo 'mṛtatvam eva tena spṛṇoti // (4) Par.?
āpad vā etat saṃvatsaram // (5) Par.?
ati vā etat saṃvatsaram akramīt // (6) Par.?
yad dvādaśāhutayaḥ saṃvatsaram eva punar abhiparyāvartate // (7) Par.?
āpad vā etat saṃvatsaram // (8) Par.?
saṃ vā etat saṃvatsaram akṛkṣat // (9) Par.?
yat ṣaṭṣaṭ sampādayati ṣaḍ vā ṛtavaḥ tān vā etat sampādayati // (10) Par.?
tān apipādayati // (11) Par.?
tān apipadyamānān anv apipadyate // (12) Par.?
āpad vā etat saṃvatsaram // (13) Par.?
I 10,17(2) Das Opfer fr die V¦ter
pitaro vā ṛtavaḥ // (14) Par.?
tān vā etat prajanayati // (15) Par.?
tān prajāyamānān anu prajāyate // (16) Par.?
tataḥ prajāyate // (17) Par.?
etad vā asya saṃvatsaro 'bhīṣṭo 'bhūt // (18) Par.?
abhīṣṭā ṛtavaḥ // (19) Par.?
atha vā asya pitaro 'nabhīṣṭāḥ // (20) Par.?
yad eṣa pitṛyajñas tenaivāsya pitaro 'bhīṣṭāḥ prītā bhavanti // (21) Par.?
I 10,17(3) Man streut die Opfergabe von Sden aus
dakṣiṇato nirupyam // (22) Par.?
dakṣiṇā hi pitṝṇām // (23) Par.?
atho āhur ubhayata eva nirupyam iti // (24) Par.?
ubhaye hījyante // (25) Par.?
tan na sūrkṣyam // (26) Par.?
dakṣiṇata eva nirupyam // (27) Par.?
dakṣiṇā hi pitṝṇām // (28) Par.?
I 10,17(4) Der Sechsschalen-Opferkuchen
ṣaṭkapālaḥ puroḍāśo bhavati // (29) Par.?
ṣaḍ vā ṛtavaḥ // (30) Par.?
ta evāsyaitenābhīṣṭāḥ prītā bhavanti // (31) Par.?
na vai dhānābhir na manthena yajñaḥ // (32) Par.?
yad eṣa puroḍāśas tena yajñaḥ // (33) Par.?
I 10,17(5) Die Dhānās
athaitā dhānāḥ // (34) Par.?
svadhā vā etā amuṣmiṃl loke // (35) Par.?
atho aparimitā vai saṃvatsarasya rātrayaḥ // (36) Par.?
tā evāsyaitābhir abhīṣṭāḥ prītā bhavanti // (37) Par.?
na vai dhānābhir na puroḍāśena pitṛyajñaḥ // (38) Par.?
yad eṣa manthas tena pitṛyajñaḥ // (39) Par.?
I 10,17(6) Die Zubereitung des Mantha
abhivānyāyā gor dugdhe syāt // (40) Par.?
sā hi pitṝṇām // (41) Par.?
nediṣṭhaṃ dakṣiṇāsīnā upamanthati // (42) Par.?
dakṣiṇā hi pitṝṇām // (43) Par.?
ekayopamanthati // (44) Par.?
ekā hi pitṝṇām // (45) Par.?
ikṣuśalākayopamanthati // (46) Par.?
sā hi pitṝṇām // (47) Par.?
I 10,17(7) Der Opferplatz
na prācy uddhatyā // (48) Par.?
pitṛyajño hi // (49) Par.?
na dakṣiṇā // (50) Par.?
yajño hi / (51.1) Par.?
ubhe diśā antaroddhanti // (51.2) Par.?
ubhaye hījyante // (52) Par.?
upamūlaṃ barhir dāti // (53) Par.?
tena pitṝṇām // (54) Par.?
yad ṛtemūlaṃ tena devānām // (55) Par.?
ubhaye hījyante // (56) Par.?
pariśrayanti // (57) Par.?
antarhitā vā amuṣmād ādityāt pitaraḥ // (58) Par.?
atho antarhitā hi devebhyaś ca manuṣyebhyaś ca pitaraḥ // (59) Par.?
tasmāt pariśrayanti // (60) Par.?
samantaṃ barhiḥ paristṛṇāti // (61) Par.?
samantaṃ hīma ṛtavaḥ pariviṣṭāḥ // (62) Par.?
atho samantān mā pitaro 'bhisamāgacchān iti // (63) Par.?
amuṣmin vai pūrvasminn itarā devatā ijyante // (64) Par.?
yat tatra juhuyād āhutīḥ saṃsṛjet // (65) Par.?
samadaṃ kuryāt // (66) Par.?
gārhapatye śṛtaṃ kurvanti yajñatāyai // (67) Par.?
odanapacanād agnim āharanti // (68) Par.?
tat svin nānyatā āharanti // (69) Par.?
Duration=0.12426805496216 secs.