Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Keśin Dārbhya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13389
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sa hovāca yad vai te purā rūpam āsīt tat te rūpam / (1.1) Par.?
na tu tvā pariṣvaṅgāyopalabha iti // (1.2) Par.?
om iti hovāca brāhmaṇo vai me sāma vidvān sāmnodagāyat / (2.1) Par.?
sa me 'śarīreṇa sāmnā śarīrāṇy adhūnot / (2.2) Par.?
tad yasya vai kila sāma vidvān sāmnodgāyati devatānām eva salokatāṃ gamayatīti // (2.3) Par.?
pataṅgaḥ prājāpatya iti hovāca prajāpateḥ priyaḥ putra āsa / (3.1) Par.?
sa tasmā etat sāmābravīt / (3.2) Par.?
tena sa ṛṣīṇām udagāyat / (3.3) Par.?
ta eta ṛṣayo dhūtaśarīrā iti // (3.4) Par.?
eteno eva sāmneti hovāca prajāpatir devānām udagāyat / (4.1) Par.?
ta eta upari devā dhūtaśarīrā iti // (4.2) Par.?
tasmin hainam anuśaśāsa / (5.1) Par.?
taṃ hānuśiṣyovāca yaḥ smaivaitat sāma vidyāt sa smaiva ta udgāyatv iti // (5.2) Par.?
sa hānuśiṣṭa ājagāma / (6.1) Par.?
sa ha sma kurupañcālānām brāhmaṇān upapṛcchamānaś carati // (6.2) Par.?
Duration=0.071253061294556 secs.