Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): vājapeya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12878
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
I 11,8(1) Das Ersteigen des Opferpfostens 1: Gespr¦ch mit der Frau
svo rohāvehi svo rohāvehi svo rohāveti svar vā etad rokṣyan patnyā saṃvadate // (1) Par.?
atho anvārambho vā eṣa yajñasya // (2) Par.?
patnyā saha svarge loke bhavataḥ // (3) Par.?
āyur yajñena kalpate // (4) Par.?
prāṇo yajñena kalpate // (5) Par.?
ity etāvān vai puruṣaḥ // (6) Par.?
yāvān eva puruṣas tam āpnoti // (7) Par.?
sa sarvo bhūtvā svargaṃ lokam eti // (8) Par.?
darbhamayaṃ vāso bhavati pavitratvāya // (9) Par.?
I 11,8(2) Das Ersteigen des Opferpfostens 2
gaudhūmaṃ caṣālam // (10) Par.?
prājāpatyā vai godhūmāḥ // (11) Par.?
ardhaṃ praty āsām oṣadhīnām // (12) Par.?
sahaivānnādyenāmuṃ lokam eti // (13) Par.?
vājāya svāhā prasavāya svāheti trayodaśa vā etā āhutayaḥ // (14) Par.?
trayodaśa māsāḥ saṃvatsaraḥ // (15) Par.?
saṃvatsaraṃ vāvāsmā etad upadadhāti svarge loke // (16) Par.?
tasminn eva pratitiṣṭhati // (17) Par.?
annāya tvā vājāya tvā vājajityāyai tvety ūṣapuṭair arpayanti // (18) Par.?
prājāpatyā vā ūṣāḥ // (19) Par.?
śvaḥ śvo bhūyāṃso bhavanti // (20) Par.?
annādyenaivainam arpayanti // (21) Par.?
annādya
i.s.n.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
arpay.
3. pl., Pre. ind.
root
eti vā eṣo 'smāl lokād yo 'muṃ lokam eti // (22) Par.?
i
3. sg., Pre. ind.
root
vai
indecl.
etad
n.s.m.
idam
ab.s.m.
loka,
ab.s.m.
yad
n.s.m.
adas
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
i.
3. sg., Pre. ind.
yad ūṣapuṭair arpayanti tenāsmāllokānnaiti // (23) Par.?
tenāsmiṃlloke dhṛtaḥ // (24) Par.?
I 11,8(3) Das Ersteigen des Opferpfostens 3: das Absteigen
hiraṇyam abhyavarohati // (25) Par.?
tejo vai hiraṇyam // (26) Par.?
tejasy eva pratitiṣṭhati // (27) Par.?
bastājinam abhyavarohati // (28) Par.?
paśavo vai bastājinam // (29) Par.?
paśuṣv eva pratitiṣṭhati // (30) Par.?
I 11,8(4) Die Speiseopferung
annasyānnasya juhoti vājaprasavyābhiḥ // (31) Par.?
annaṃ vai vājo 'nnādyasyāvaruddhyai // (32) Par.?
ubhayaṃ grāmyaṃ cāraṇyaṃ ca juhoty ubhayasyānnādyasyāvaruddhyai // (33) Par.?
audumbareṇa sruveṇa juhoti // (34) Par.?
ūrg vā udumbara ūrjo 'varuddhyai // (35) Par.?
saptabhir juhoti // (36) Par.?
sapta vai chandāṃsi // (37) Par.?
chandobhir evāsmā annādyam avarunddhe // (38) Par.?
atho vāg vai chandāṃsi // (39) Par.?
vācaivāsmā annādyaṃ prayacchati // (40) Par.?
Duration=0.093575954437256 secs.