Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13911
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
agnaye rakṣoghne 'ṣṭākapālaṃ nirvaped yo rakṣobhyo bibhīyāt // (1) Par.?
indraṃ vai rakṣāṃsy asacanta // (2) Par.?
so 'gniṃ prāviśat // (3) Par.?
tāni vā enam abhisamamṛśan // (4) Par.?
sa etā vipruṣo 'janayata yā imāḥ skūyamānasya vipravante // (5) Par.?
tāni vā agninaivāpāhata // (6) Par.?
agnir vai devānāṃ rakṣohā // (7) Par.?
tenaiva rakṣāṃsy apahate // (8) Par.?
naktaṃ yājayet // (9) Par.?
naktaṃ vai rakṣāṃsi prerate // (10) Par.?
yarhy eva prerate tarhy enāny apahate // (11) Par.?
vāmadevasya pañcadaśa sāmidhenīś ca syur yājyānuvākyāś ca // (12) Par.?
vāmadevaś ca vai kusitāyī cājīm ayātām ātmanoḥ // (13) Par.?
sā kusitāyī vāmadevarathasya kūbaram achinat // (14) Par.?
sāparaṃ nyāplavata // (15) Par.?
yugaṃ vā chetsyāmīṣāṃ veti // (16) Par.?
so 'gnim ukhyam avaikṣata // (17) Par.?
sa etaṃ mantram apaśyat // (18) Par.?
tām arcir udauṣat // (19) Par.?
sārciṣā dahyamānā hradaṃ prāviśat // (20) Par.?
sa vāva kausito hradaḥ // (21) Par.?
rakṣāṃsi vai sa tenāpāhata // (22) Par.?
tad rakṣāṃsy evaitenāpahate // (23) Par.?
āgneyam aṣṭākapālaṃ nirvaped yo rāṣṭre spardheta yo vā kāmayeta // (24) Par.?
annādaḥ syād iti // (25) Par.?
devāś ca vā asurāś cāspardhanta // (26) Par.?
tān gāyatrī sarvam annaṃ parigṛhyāntarātiṣṭhat // (27) Par.?
te 'viduḥ // (28) Par.?
yatarān vā iyam upāvartsyati ta idaṃ bhaviṣyantīti // (29) Par.?
tasyāṃ vā ubhaya aicchanta // (30) Par.?
tāṃ nāmnopaipsan // (31) Par.?
dābhīty asurā āhvayan // (32) Par.?
viśvakarman iti devāḥ // (33) Par.?
sā nānyatarāṃś canopāvartata // (34) Par.?
tāṃ devā etena yajuṣāvṛñjata // (35) Par.?
ojo 'si // (36) Par.?
saho 'si // (37) Par.?
balam asi // (38) Par.?
bhrājo 'si // (39) Par.?
devānāṃ dhāma nāmāsi // (40) Par.?
viśvam asi viśvāyuḥ // (41) Par.?
sarvam asi sarvāyur abhibhūr iti // (42) Par.?
saṃvatsaro vai gāyatrī // (43) Par.?
saṃvatsaro vai tad atiṣṭhat // (44) Par.?
saṃvatsaraṃ vā eṣāṃ tad annādyam avṛñjata // (45) Par.?
tat saṃvatsaram evaitad annādyaṃ yajamāno bhrātṛvyasya vṛṅkte // (46) Par.?
saiṣā gāyatrīṣṭiḥ // (47) Par.?
atho āhuḥ // (48) Par.?
rāṣṭrasya saṃvarga iti // (49) Par.?
Duration=0.072224855422974 secs.