Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13927
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bārhaspatyaṃ caruṃ nirvaped gārmutaṃ paśukāmaḥ // (1) Par.?
prajāpatiḥ paśūn asṛjata // (2) Par.?
te 'smāt sṛṣṭāḥ parāñca āyan // (3) Par.?
tān bṛhaspatiś cānvaitām // (4) Par.?
te yatrāvasaṃs tataḥ śakno garmud ajāyata // (5) Par.?
taṃ vā abravīt // (6) Par.?
anena mā yājayeti // (7) Par.?
tena vā enam ayājayat // (8) Par.?
taṃ paśava upāvartanta // (9) Par.?
yaḥ paśukāmaḥ syāt tam etena yājayet // (10) Par.?
upa hainaṃ paśavā āvartante // (11) Par.?
yadā hi sa tam etenāyājayad atha taṃ paśava upāvartanta // (12) Par.?
saumāpauṣṇaṃ caruṃ nirvaped gārmutaṃ paśukāmaḥ // (13) Par.?
prajāpatiḥ paśūn asṛjata // (14) Par.?
te 'smāt sṛṣṭāḥ parāñca āyan // (15) Par.?
teṣāṃ pūṣaṇam adhipām akarot // (16) Par.?
te yatrāvasaṃs tataḥ śakno garmud ajāyata // (17) Par.?
taṃ vā āharat // (18) Par.?
anena me pratiṣṭheti // (19) Par.?
sa somo 'bravīt // (20) Par.?
mama vā akṛṣṭapacyam iti // (21) Par.?
taṃ saumāpauṣṇaṃ niravapat // (22) Par.?
taṃ paśava upāvartanta // (23) Par.?
yaḥ paśukāmaḥ syāt tam etena yājayet // (24) Par.?
upa hainaṃ paśavā āvartante // (25) Par.?
yadā hi sa tam etenāyājayad atha taṃ paśava upāvartanta // (26) Par.?
somo vai retodhāḥ // (27) Par.?
pūṣā paśūnāṃ prajanayitā // (28) Par.?
soma evāsmai reto dadhāti // (29) Par.?
pūṣā paśūn prajanayati // (30) Par.?
prājāpatyaṃ caruṃ nirvaped gārmutaṃ paśukāmaḥ pṛśnīnāṃ gavāṃ dugdhe pṛśnīnāṃ // (31) Par.?
gavām ājyaṃ syāt // (32) Par.?
tatrāpi gomūtrasyāścotayeyuḥ // (33) Par.?
pṛśnir vai yad aduhat sa garmud abhavat // (34) Par.?
iyaṃ vai pṛśnir vāg vā // (35) Par.?
tasyā vā etañ śiro yad garmutaḥ // (36) Par.?
tasmād etad āṇḍam iva pīyūṣa iva // (37) Par.?
taṃ prājāpatyaṃ caruṃ nirvapet paśukāmaḥ // (38) Par.?
prājāpatyā vai paśavaḥ // (39) Par.?
prajāpatiḥ paśūnāṃ prajanayitā // (40) Par.?
tam eva bhāgadheyenopāsarat // (41) Par.?
so 'smai paśūn prajanayati // (42) Par.?
vāstvamayaṃ raudraṃ caruṃ nirvaped yatra rudraḥ prajāḥ śamāyeta // (43) Par.?
vāstor vai vāstvaṃ jātam // (44) Par.?
vāstvamayaṃ khalu vai rudrasya // (45) Par.?
svenaivainaṃ bhāgadheyena śamayati // (46) Par.?
tayā niṣādasthapatiṃ yājayet // (47) Par.?
sā hi tasyeṣṭiḥ // (48) Par.?
kūṭaṃ dakṣiṇā karṇo vā gardabhaḥ // (49) Par.?
Duration=0.079122066497803 secs.