Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15269
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
agne tava śravo vaya iti // (1.1) Par.?
sikatā ni vapati // (2.1) Par.?
etad vā agner vaiśvānarasya sūktam // (3.1) Par.?
sūktenaiva vaiśvānaram ava runddhe // (4.1) Par.?
ṣaḍbhir ni vapati // (5.1) Par.?
ṣaḍ vā ṛtavaḥ saṃvatsaraḥ // (6.1) Par.?
saṃvatsaro 'gnir vaiśvānaraḥ // (7.1) Par.?
sākṣād eva vaiśvānaram ava runddhe // (8.1) Par.?
samudraṃ vai nāmaitac chandaḥ // (9.1) Par.?
samudram anu prajāḥ pra jāyante // (10.1) Par.?
yad etena siktā nivapati // (11.1) Par.?
prajānām prajananāya // (12.1) Par.?
indro vṛtrāya vajram prāharat // (13.1) Par.?
sa tredhā vy abhavat sphyas tṛtīyaṃ rathas tṛtīyaṃ yūpas tṛtīyam // (14.1) Par.?
ye 'ntaḥśarā aśīryanta tāḥ śarkarā abhavan // (15.1) Par.?
tac charkarāṇāṃ śarkaratvam // (16.1) Par.?
vajro vai śarkarāḥ // (17.1) Par.?
paśur agniḥ // (18.1) Par.?
yac charkarābhir agnim pariminoti // (19.1) Par.?
vajreṇaivāsmai paśūn pari gṛhṇāti // (20.1) Par.?
tasmād vajreṇa paśavaḥ parigṛhītāḥ // (21.1) Par.?
tasmāt stheyān astheyaso nopa harate // (22.1) Par.?
trisaptābhiḥ paśukāmasya pari minuyāt // (23.1) Par.?
sapta vai śīrṣaṇyāḥ prāṇāḥ // (24.1) Par.?
prāṇāḥ paśavaḥ // (25.1) Par.?
prāṇair evāsmai paśūn ava runddhe // (26.1) Par.?
triṇavābhir bhrātṛvyavataḥ // (27.1) Par.?
trivṛtam eva varjaṃ sambhṛtya bhrātṛvyāya pra harati // (28.1) Par.?
stṛtyai // (29.1) Par.?
aparimitābhiḥ pari minuyāt // (30.1) Par.?
aparimitasyāvaruddhyai // (31.1) Par.?
yaṃ kāmayeta // (32.1) Par.?
apaśuḥ syād iti // (33.1) Par.?
aparimitya tasya śarkarāḥ sikatā vy ūhet // (34.1) Par.?
aparigṛhīta evāsya viṣūcīnaṃ retaḥ parā siñcati // (35.1) Par.?
apaśur eva bhavati // (36.1) Par.?
yaṃ kāmayeta // (37.1) Par.?
paśumānt syād iti // (38.1) Par.?
parimitya tasya śarkarāḥ siktā vy ūhet // (39.1) Par.?
parigṛhīta evāsmai samīcīnaṃ retaḥ siñcati // (40.1) Par.?
paśumān eva bhavati // (41.1) Par.?
saumyā vy ūhati // (42.1) Par.?
somo vai retodhāḥ // (43.1) Par.?
reta eva tad dadhāti // (44.1) Par.?
gāyatriyā brāhmaṇasya // (45.1) Par.?
gāyatro hi brāhmaṇaḥ // (46.1) Par.?
triṣṭubhā rājanyasya // (47.1) Par.?
traiṣṭubho hi rājanyaḥ // (48.1) Par.?
śamyum bārhaspatyam medho nopānamat // (49.1) Par.?
so 'gnim prāviśat // (50.1) Par.?
so 'gneḥ kṛṣṇo rūpaṃ kṛtvod āyata // (51.1) Par.?
so 'śvam prāviśat // (52.1) Par.?
so 'śvasyāvāntaraśapho 'bhavat // (53.1) Par.?
yad aśvam ākramayati // (54.1) Par.?
ya eva medho 'śvam prāviśat tam evāva runddhe // (55.1) Par.?
prajāpatināgniś cetavya iti // (56.1) Par.?
āhuḥ // (57.1) Par.?
prājāpatyo 'śvaḥ // (58.1) Par.?
yad aśvam ākramayati // (59.1) Par.?
prajāpatinaivāgniṃ cinute // (60.1) Par.?
puṣkaraparṇam upa dadhāti // (61.1) Par.?
yonir vā agneḥ puṣkaraparṇam // (62.1) Par.?
sayonim evāgniṃ cinute // (63.1) Par.?
apām pṛṣṭham asīti // (64.1) Par.?
upa dadhāti // (65.1) Par.?
apāṃ vā etat pṛṣṭhaṃ yat puṣkaraparṇam // (66.1) Par.?
rūpeṇaivainad upa dadhāti // (67.1) Par.?
Duration=0.18959712982178 secs.