Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13991
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athaiṣo 'śvaḥ pratigṛhyate // (1) Par.?
sa vā ubhayatodan pratigṛhītaḥ // (2) Par.?
nirbabhasty asyendriyaṃ ca paśūṃś ca // (3) Par.?
varuṇo vā aśvo varuṇadevatyaḥ // (4) Par.?
yo vā aśvaṃ pratigṛhṇāti varuṇaṃ sa prasīdati // (5) Par.?
tad aśvahaviṣā yaṣṭavyam // (6) Par.?
nirvaruṇatvāya // (7) Par.?
catuṣkapālā bhavanti // (8) Par.?
catuṣpād vā aśvaḥ // (9) Par.?
kapālair evainam āpnoti // (10) Par.?
yāvanto 'śvās tāvantaḥ puroḍāśā bhavanti // (11) Par.?
sarvata evainaṃ muñcati // (12) Par.?
eko 'dhi bhavati // (13) Par.?
yan nopasmarati tasmā eva sa // (14) Par.?
yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta // (15) Par.?
yaddhi punaḥ pratigṛhṇīyāt punar varuṇaṃ prasīdet // (16) Par.?
atha yaḥ punaḥ pratigrahīṣyant syāt tasya vāruṇā nemāḥ syuḥ sauryavāruṇā nemāḥ // (17) Par.?
yad vāruṇo varuṇād evainaṃ tena muñcati // (18) Par.?
atha yat sauryaḥ // (19) Par.?
svām eva devatām upapratigṛhṇāti // (20) Par.?
ātmano 'hiṃsāyai // (21) Par.?
ekaviṃśatiḥ sāmidhenīr bhavanti // (22) Par.?
asā āditya ekaviṃśaḥ // (23) Par.?
prajāpatir asā ādityaḥ // (24) Par.?
prājāpatyo 'śvaḥ // (25) Par.?
yāvān evāśvas tam āpnoti // (26) Par.?
sarve vā anye paśavo yonimantaḥ puruṣayonayaḥ // (27) Par.?
ayonir aśvo 'psujāḥ // (28) Par.?
yad eṣo 'ponaptrīyaś carur bhavati // (29) Par.?
yonimantam evainam akaḥ // (30) Par.?
sva evainaṃ yonau pratiṣṭhāpayati // (31) Par.?
yas te rājan varuṇa gāyatracchandāḥ pāśo brahman pratiṣṭhitas taṃ ta etenāvayaje // (32) Par.?
tasmai te svāhā // (33) Par.?
yas te rājan varuṇa triṣṭupcchandāḥ pāśaḥ kṣatre pratiṣṭhitas taṃ ta etenāvayaje // (34) Par.?
tasmai te svāhā // (35) Par.?
yas te rājan varuṇa jagacchandāḥ pāśo viśi pratiṣṭhitas taṃ ta etenāvayaje // (36) Par.?
tasmai te svāhā // (37) Par.?
yas te rājan varuṇānuṣṭupcchandāḥ pāśo dikṣu pratiṣṭhitas taṃ ta etenāvayaje // (38) Par.?
tasmai te svāhā // (39) Par.?
chandāṃsi vai varuṇasya pāśāḥ // (40) Par.?
tair enaṃ gṛhṇāti // (41) Par.?
yair enaṃ gṛhṇāti tair enaṃ muñcati // (42) Par.?
aponaptrīyābhyāṃ dvābhyāṃ juhoti // (43) Par.?
ya evāpsavyo varuṇas tata enaṃ muñcati // (44) Par.?
Duration=0.081745147705078 secs.