Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha, kāmyeṣṭi

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12639
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yaḥ prathama ekāṣṭakāyāṃ jāyeta yas tam ālapsyamānaḥ syāt sa āgneyam aṣṭākapālaṃ nirvapet // (1) Par.?
yad
n.s.m.
prathama
n.s.m.
jan,
3. sg., Pre. opt.
yad
n.s.m.
tad
ac.s.m.
ālabh
Fut., n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
tad
n.s.m.
āgneya
ac.s.m.
nirvap.
3. sg., Pre. opt.
root
agnir vai paśūnāṃ yoniḥ // (2) Par.?
agni
n.s.m.
vai
indecl.
paśu
g.p.m.
yoni.
n.s.m.
root
svād evainān yoner niṣkrīṇāty ā medhyād bhavitoḥ // (3) Par.?
sva
ab.s.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.p.m.
yoni
ab.s.m.
niṣkrī
3. sg., Pre. ind.
root
ā
indecl.
medhya
ab.s.m.
bhū.
Inf., indecl.
agnaye vaiśvānarāya dvādaśakapālaṃ māsi māsi nirvapet // (4) Par.?
agni
d.s.m.
∞ kapāla
ac.s.m.
mās
l.s.m.
mās
l.s.m.
nirvap.
3. sg., Pre. opt.
root
saṃvatsaro vā agnir vaiśvānaraḥ // (5) Par.?
saṃvatsara
n.s.m.
root
vai
indecl.
agni
n.s.m.
saṃvatsarād evainaṃ niṣkrīṇāti // (6) Par.?
saṃvatsara
ab.s.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
niṣkrī.
3. sg., Pre. ind.
root
II 5,9(2)
sa yadā medhaṃ gacched athendrāyābhimātighna ālabheta // (7) Par.?
tad
n.s.m.
yadā
indecl.
medha
ac.s.m.
gam,
3. sg., Pre. opt.
atha
indecl.
∞ indra
d.s.m.
∞ abhimāti
comp.
∞ han
d.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
abhimātir vai pāpmā bhrātṛvyaḥ // (8) Par.?
abhimāti
n.s.m.
root
vai
indecl.
pāpman
n.s.m.
bhrātṛvya.
n.s.m.
indriyeṇaivābhimātiṃ pāpmānaṃ bhrātṛvyam apahate // (9) Par.?
indriya
i.s.n.
∞ eva
indecl.
∞ abhimāti
ac.s.m.
pāpman
ac.s.m.
bhrātṛvya
ac.s.m.
apahan.
3. sg., Pre. ind.
root
aśvo 'vyuptavaho dakṣiṇā // (10) Par.?
aśva
n.s.m.
root
a
indecl.
∞ vivap
PPP, comp.
∞ vaha
n.s.m.
eṣa vai vyāvṛttaḥ pāpmanā // (11) Par.?
etad
n.s.m.
vai
indecl.
vyāvṛt
PPP, n.s.m.
root
pāpman.
i.s.m.
pāpmanaivainaṃ vyāvartayati // (12) Par.?
pāpman
i.s.m.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
vyāvartay.
3. sg., Pre. ind.
root
II 5,9(3)
atha yo 'parasyām ekāṣṭakāyāṃ jāyeta tam evam evotsṛjyāthendrāya vṛtraturā ālabheta // (13) Par.?
atha
indecl.
yad
n.s.m.
apara
l.s.f.
jan,
3. sg., Pre. opt.
tad
ac.s.m.
evam
indecl.
eva
indecl.
∞ utsṛj
Abs., indecl.
∞ atha
indecl.
∞ indra
d.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
abhimātir vai pāpmā bhrātṛvyaḥ // (14) Par.?
abhimāti
n.s.m.
root
vai
indecl.
pāpman
n.s.m.
bhrātṛvya.
n.s.m.
indriyeṇaivābhimātiṃ pāpmānaṃ bhrātṛvyam apahatya vṛtratūr evābhūt // (15) Par.?
indriya
i.s.n.
∞ eva
indecl.
∞ abhimāti
ac.s.m.
pāpman
ac.s.m.
bhrātṛvya
ac.s.m.
apahan
Abs., indecl.
eva
indecl.
∞ bhū.
3. sg., root aor.
root
svārājyam eva gacchati // (16) Par.?
svārājya
ac.s.n.
eva
indecl.
gam.
3. sg., Pre. ind.
root
vṛtratūr iti hy etam āhur yaḥ svārājyaṃ gacchati // (17) Par.?
iti
indecl.
hi
indecl.
etad
ac.s.m.
ah,
3. pl., Perf.
root
yad
n.s.m.
svārājya
ac.s.n.
gam.
3. sg., Pre. ind.
śatam avyuptavahā dakṣiṇā // (18) Par.?
śata
n.s.n.
a
indecl.
∞ vivap
PPP, comp.
∞ vaha
n.p.m.
root
ete vai vyāvṛttāḥ pāpmanā // (19) Par.?
etad
n.p.m.
vai
indecl.
vyāvṛt
PPP, n.p.m.
root
pāpman.
i.s.m.
pāpmanaivainaṃ vyāvartayati // (20) Par.?
pāpman
i.s.m.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
vyāvartay.
3. sg., Pre. ind.
root
śataṃ bhavanti // (21) Par.?
śata
n.s.n.
bhū.
3. pl., Pre. ind.
root
śatāyur vai puruṣaḥ śatavīryaḥ // (22) Par.?
śata
comp.
∞ āyu
n.s.m.
root
vai
indecl.
puruṣa
n.s.m.
śata
comp.
∞ vīrya.
n.s.m.
āyur eva vīryam āpnoti // (23) Par.?
āyus
ac.s.n.
eva
indecl.
vīrya
ac.s.n.
āp.
3. sg., Pre. ind.
root
II 5,9(4)
devāś ca vā asurāś cāspardhanta // (24) Par.?
deva
n.p.m.
ca
indecl.
vai
indecl.
asura
n.p.m.
ca
indecl.
∞ spṛdh.
3. pl., Impf.
root
te 'bruvan // (25) Par.?
tad
n.p.m.
brū.
3. pl., Impf.
root
→ viji (26.0) [ccomp]
brahmaṇi no 'smin vijayethām iti // (26) Par.?
brahman
l.s.n.
mad
g.p.a.
idam
l.s.n.
viji
2. du., Pre. imp.
← brū (25.0) [ccomp (2)]
iti.
indecl.
aruṇas tūparaś caitreyo devānām āsīcchyeto 'yaḥśṛṅgaḥ śyaineyo 'surāṇām // (27) Par.?
aruṇa
n.s.m.
tūpara
n.s.m.
caitreya
n.s.m.
deva
g.p.m.
root
as
3. sg., Impf.
∞ śyeta
n.s.m.
ayas
comp.
∞ śṛṅga
n.s.m.
śyaineya
n.s.m.
asura.
g.p.m.
te 'surā utkrodino 'caran // (28) Par.?
tad
n.p.m.
asura
n.p.m.
utkrodin
n.p.m.
→ mad (29.0) [ccomp]
car.
3. pl., Impf.
root
arāḍo 'smākaṃ tūparo 'mīṣām iti // (29) Par.?
arāḍa
n.s.m.
mad.
g.p.a.
← utkrodin (28.0) [ccomp]
tūpara
n.s.m.
adas
g.p.m.
iti.
indecl.
tau vai samalabhetām // (30) Par.?
tad
n.d.m.
vai
indecl.
saṃlabh.
3. du., Impf.
root
tasya devāḥ kṣurapavi śiro 'kurvan // (31) Par.?
tad
g.s.m.
deva
n.p.m.
kṣura
comp.
∞ pavi
ac.s.n.
śiras
ac.s.n.
kṛ.
3. pl., Impf.
root
tasyāntarā śṛṅge śiro vyavadhāya viṣvañcaṃ vyarujat // (32) Par.?
tad
g.s.m.
∞ antarā
indecl.
śṛṅga
ac.d.n.
śiras
ac.s.n.
vyavadhā,
Abs., indecl.
viṣvañc
ac.s.m.
viruj.
3. sg., Impf.
root
yāsurī vāg avadat semāṃ prāviśat // (33) Par.?
yad
n.s.f.
∞ āsura
n.s.f.
vāc
n.s.f.
vad,
3. sg., Impf.
tad
n.s.f.
∞ idam
ac.s.f.
praviś.
3. sg., Impf.
root
→ tad (34.0) [conj]
yodajayat sā vanaspatīn // (34) Par.?
yad
n.s.f.
∞ ujji,
3. sg., Impf.
tad
n.s.f.
← praviś (33.0) [conj (1)]
vanaspati.
ac.p.m.
tasmād brāhmaṇo mṛnmayena na pibet // (35) Par.?
tasmāt
indecl.
mṛd
comp.
∞ maya
i.s.n.
na
indecl.
.
3. sg., Pre. opt.
root
asuryā vācātmānaṃ net saṃsṛjā iti // (36) Par.?
asurī
i.s.f.
vāc
i.s.f.
∞ ātman
ac.s.m.
na
indecl.
∞ id
indecl.
saṃsṛj
1. sg., Pre. imp.
root
iti.
indecl.
tad ya evaṃ vidvān amṛtpātrapo bhavaty ujjitam eva vāca upaiti // (37) Par.?
tad
ac.s.n.
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid
Perf., n.s.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
ujji
PPP, ac.s.n.
eva
indecl.
vāc
g.s.f.
upe.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ brāhmaṇaspatyam ālabhetābhicaran // (38) Par.?
tad
ac.s.m.
ālabh
3. sg., Pre. opt.
root
∞ abhicar.
Pre. ind., n.s.m.
brahma vai brahmaṇaspatiḥ // (39) Par.?
brahman
n.s.n.
root
vai
indecl.
brāhmaṇaspatyo brāhmaṇo devatayā // (40) Par.?
devatā.
i.s.f.
yāvad eva brahma tenainaṃ sarveṇābhicarati // (41) Par.?
yāvat
n.s.n.
eva
indecl.
brahman,
n.s.n.
tad
i.s.n.
∞ enad
ac.s.m.
sarva
i.s.n.
∞ abhicar.
3. sg., Pre. ind.
root
tejasainaṃ pracchinatti // (42) Par.?
tejas
i.s.n.
∞ enad
ac.s.m.
pracchid.
3. sg., Pre. ind.
root
stṛṇuta eva // (43) Par.?
stṛ
3. sg., Pre. ind.
root
eva.
indecl.
aruṇas tūparo bhavati // (44) Par.?
aruṇa
n.s.m.
tūpara
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
→ samṛddhi (45.0) [advcl:fin]
→ evam (45.0) [parataxis]
evam iva hi tasya rūpam āsīt samṛddhyai // (45) Par.?
evam
indecl.
← bhū (44.0) [parataxis]
iva
indecl.
hi
indecl.
tad
g.s.m.
rūpa
n.s.n.
as
3. sg., Impf.
samṛddhi.
d.s.f.
← bhū (44.0) [advcl (2)]
II 5,9(5)
devā asurān hatvaibhyo lokebhyaḥ prāṇudanta // (46) Par.?
deva
n.p.m.
asura
ac.p.m.
han
Abs., indecl.
∞ idam
ab.p.m.
loka
ab.p.m.
praṇud.
3. pl., Impf.
root
te rātrīṃ prāviśan // (47) Par.?
tad
n.p.m.
rātri
ac.s.f.
praviś.
3. pl., Impf.
root
tān aśvinā anuprāviśatām // (48) Par.?
tad
ac.p.m.
aśvin
n.d.m.
anupraviś.
3. du., Impf.
root
tau tamaḥ paryagṛhṇāt // (49) Par.?
tad
ac.d.m.
tamas
n.s.n.
parigrah.
3. sg., Impf.
root
tā etam āśvinam añjim ālabhetām // (50) Par.?
tad
n.d.m.
etad
ac.s.m.
āśvina
ac.s.m.
añji
ac.s.m.
ālabh.
3. du., Impf.
root
tena tamo 'pāghnātām // (51) Par.?
tad
i.s.m.
tamas
ac.s.n.
apahan.
3. du., Impf.
root
asā enā ādityaḥ purastāj jyotiṣā pratyāgacchat // (52) Par.?
adas
n.s.m.
enad
ac.d.m.
āditya
n.s.m.
purastāt
indecl.
jyotis
i.s.n.
pratyāgam.
3. sg., Impf.
root
sa ābhyāṃ tamo 'dhyapāhan // (53) Par.?
tad
n.s.m.
idam
ab.d.m.
tamas
ac.s.n.
adhyapahan.
3. sg., Impf.
root
yaḥ pāpmanā tamasā gṛhīto manyeta sa etam āśvinam añjim ālabheta // (54) Par.?
yad
n.s.m.
pāpman
i.s.m.
tamas
i.s.n.
grah
PPP, n.s.m.
man,
3. sg., Pre. opt.
tad
n.s.m.
etad
ac.s.m.
āśvina
ac.s.m.
añji
ac.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
yenaivāśvinau tamo 'pāghnātāṃ tena pāpmānam apahate // (55) Par.?
yad
i.s.m.
∞ eva
indecl.
∞ aśvin
n.d.m.
tamas
ac.s.n.
apahan,
3. du., Impf.
tad
i.s.m.
pāpman
ac.s.m.
apahan.
3. sg., Pre. ind.
root
asā enam ādityaḥ purastāj jyotiṣā pratyāgacchati // (56) Par.?
adas
n.s.m.
enad
ac.s.m.
āditya
n.s.m.
purastāt
indecl.
jyotis
i.s.n.
pratyāgam.
3. sg., Pre. ind.
root
so 'smāt tamo 'dhyapahanti // (57) Par.?
tad
n.s.m.
idam
ab.s.m.
tamas
ac.s.n.
adhyapahan.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.095273017883301 secs.