Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha, kāmyeṣṭi

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12643
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
asau vā ādityas tejobhir vyārdhyata // (1) Par.?
adas
n.s.m.
vai
indecl.
āditya
n.s.m.
tejas
i.p.n.
vyṛdh.
3. sg., Impf. pass.
root
tata idaṃ sarvaṃ tamo 'bhavat // (2) Par.?
tatas
indecl.
idam
n.s.n.
sarva
n.s.n.
tamas
n.s.n.
bhū.
3. sg., Impf.
root
sa prajāpatir etān daśa ṛṣabhān apaśyat // (3) Par.?
tad
n.s.m.
prajāpati
n.s.m.
etad
ac.p.m.
daśan
ac.s.n.
ṛṣabha
ac.p.m.
paś.
3. sg., Impf.
root
atho āhur indro 'paśyad iti // (4) Par.?
atha
indecl.
∞ u
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
indra
n.s.m.
paś
3. sg., Impf.
iti.
indecl.
tān aindrān ālabhata // (5) Par.?
tad
ac.p.m.
aindra
ac.p.m.
ālabh.
3. sg., Impf.
root
tair asminn indriyāṇi vīryāṇy āptvādadhāt // (6) Par.?
tad
i.p.m.
idam
l.s.m.
indriya
ac.p.n.
vīrya
ac.p.n.
āp
Abs., indecl.
∞ dhā.
3. sg., Impf.
root
yal lalāmā ālabhyanta mukhato 'smiṃs tais tejo 'dadhāt // (7) Par.?
yat
indecl.
lalāma
n.p.m.
ālabh,
3. pl., Impf. pass.
mukha
ab.s.n.
idam
l.s.m.
tad
i.p.m.
tejas
ac.s.n.
dhā.
3. sg., Impf.
root
→ tad (8.0) [conj]
→ tad (8.0) [conj]
yacchitikakuda upariṣṭāt tair yacchvetānūkāśāḥ paścāt tais tato vā asā ādityaḥ sarvatas tejasvy abhavat // (8) Par.?
yat
indecl.
∞ śiti
comp.
∞ kakud,
n.p.m.
tad.
i.p.m.
← dhā (7.0) [conj (2)]
yat
indecl.
∞ śveta
comp.
∞ anūkāśa,
n.p.m.
paścāt
indecl.
tad.
i.p.m.
← dhā (7.0) [conj (2)]
tatas
indecl.
vai
indecl.
adas
n.s.m.
āditya
n.s.m.
sarvatas
indecl.
tejasvin
n.s.m.
bhū.
3. sg., Impf.
root
yas tejaskāmaḥ syāt sa etān aindrān ṛṣabhān ālabheta // (9) Par.?
yad
n.s.m.
tejaskāma
n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
tad
n.s.m.
etad
ac.p.m.
aindra
ac.p.m.
ṛṣabha
ac.p.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
yal lalāmā ālabhyante mukhato 'smiṃs tais tejo dadhāti // (10) Par.?
yat
indecl.
lalāma
n.p.m.
ālabh,
3. pl., Ind. pass.
mukha
ab.s.n.
idam
l.s.m.
tad
i.p.m.
tejas
ac.s.n.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
→ tad (12.0) [conj]
→ tad (12.0) [conj]
yacchitikakuda upariṣṭāt // (11) Par.?
yat
indecl.
∞ śiti
comp.
∞ kakud,
n.p.m.
← tad (12.0) [orphan]
upariṣṭāt.
indecl.
← tad (12.0) [orphan (1)]
tair yacchvetānūkāśāḥ paścāt taiḥ sarvata evainaṃ tejasvinaṃ karoti // (12) Par.?
tad
i.p.m.
→ upariṣṭāt (11.0) [orphan]
→ kakud (11.0) [orphan]
← dhā (10.0) [conj (2)]
yat
indecl.
∞ śveta
comp.
∞ anūkāśa,
n.p.m.
paścāt
indecl.
tad.
i.p.m.
← dhā (10.0) [conj (2)]
sarvatas
indecl.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tejasvin
ac.s.m.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
amuṣyainam ādityasya mātrāṃ gamayati // (13) Par.?
adas
g.s.m.
∞ enad
ac.s.m.
āditya
g.s.m.
mātrā
ac.s.f.
gamay.
3. sg., Pre. ind.
root
prājāpatyaṃ daśamaṃ dvādaśe māsā ālabheta // (14) Par.?
daśama
ac.s.m.
dvādaśa
l.s.m.
māsa
l.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
dvādaśa māsāḥ saṃvatsaraḥ // (15) Par.?
māsa
n.p.m.
saṃvatsara.
n.s.m.
root
saṃvatsaram evāptvāvarunddhe // (16) Par.?
saṃvatsara
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ āp
Abs., indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
navālabhyante // (17) Par.?
navan
n.s.n.
∞ ālabh.
3. pl., Ind. pass.
root
nava vai prāṇāḥ // (18) Par.?
navan
n.s.n.
root
vai
indecl.
prāṇa.
n.p.m.
prāṇāḥ khalu vai puruṣe vīryam // (19) Par.?
prāṇa
n.p.m.
khalu
indecl.
vai
indecl.
puruṣa
l.s.m.
vīrya.
n.s.n.
root
prāṇān asmin vīryaṃ dadhāti // (20) Par.?
prāṇa
ac.p.m.
idam
l.s.m.
vīrya
ac.s.n.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
daśālabhyante // (21) Par.?
daśan
n.s.m.
∞ ālabh.
3. pl., Ind. pass.
root
daśākṣarā virāṭ // (22) Par.?
daśan
comp.
∞ akṣara
n.s.f.
root
virāj.
n.s.f.
virāḍ etāny evendriyāṇi vīryāṇy ātman dhitveyaṃ virāḍ asyām eva pratitiṣṭhati // (23) Par.?
virāj
n.s.f.
etad
ac.p.n.
root
eva
indecl.
∞ indriya
ac.p.n.
vīrya
ac.p.n.
ātman
l.s.m.
dhā
Abs., indecl.
∞ idam
n.s.f.
virāj
n.s.f.
idam
l.s.f.
eva
indecl.
pratiṣṭhā.
3. sg., Pre. ind.
root
namo mahimne cakṣuṣe marutāṃ pitas tad ahaṃ gṛṇe te / (24.1) Par.?
huto yāhi pathibhir devayānair oṣadhīṣu pratitiṣṭhā śarīraiḥ // (24.2) Par.?
devānām eṣa upanāha āsīd apāṃ patir vṛṣabha oṣadhīnām / (25.1) Par.?
somasya drapsam avṛṇīta pūṣā bṛhann adrir abhavad yat tad āsīt // (25.2) Par.?
drapsaś caskanda pṛthivīm anu dyām imaṃ ca yonim anu yaś ca pūrvaḥ / (26.1) Par.?
samānaṃ yonim anu saṃcarantaṃ drapsaṃ juhomy anu sapta hotrāḥ // (26.2) Par.?
pitā vatsānāṃ patir aghnyānām utāyaṃ pitā mahatāṃ gargarāṇām / (27.1) Par.?
vatso jarāyu pratidhuk pīyūṣa āmikṣā mastu ghṛtam asya yoniḥ // (27.2) Par.?
tvāṃ gāvo 'vṛṇata rājyāya tvāṃ vardhanti marutaḥ svarkāḥ / (28.1) Par.?
varṣman kṣatrasya kakubbhiḥ śiśriyāṇas tato na ugro vibhajā vasūni // (28.2) Par.?
Duration=0.058015823364258 secs.