Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Sacrifice, yajña

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14197
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ṛco yajūṃṣi sāmāni nigadā mantrāḥ // (1) Par.?
teṣāṃ vākyaṃ nirākāṅkṣam // (2) Par.?
mithaḥsambaddham // (3) Par.?
teṣām ārambhe 'rthato vyavasthā tadvacanatvāt // (4) Par.?
mantrāntaiḥ karmādiḥ sāṃnipātyo 'bhidhānāt // (5) Par.?
aniyamaṃ vātsyaḥ // (6) Par.?
ādiṃ tv ācāryāḥ // (7) Par.?
ta ādyuktāḥ // (8) Par.?
parādinā pūrvāntaḥ // (9) Par.?
upāṃśuprayogaḥ śruteḥ // (10) Par.?
na sampraiṣāḥ // (11) Par.?
kauśaṃ barhiḥ // (12) Par.?
arthāt parimāṇam // (13) Par.?
ayugdhātūni yūnāni // (14) Par.?
prāgagre yūna udagagraṃ barhir ācinoti // (15) Par.?
udagagre prāgagram idhmam // (16) Par.?
pratyaggranthīn avagūhati // (17) Par.?
aṣṭādaśedhmaṃ paridhivṛkṣāṇām // (18) Par.?
ekaviṃśatiṃ vā // (19) Par.?
tataḥ paridhīn eke // (20) Par.?
aparimitaṃ praṇayanīyaṃ triyūnam // (21) Par.?
nirupyājyam / (22.1) Par.?
vedo 'si / (22.2) Par.?
iti yajamāno vedaṃ karoti // (22.3) Par.?
kuśamuṣṭiṃ savyāvṛttaṃ vatsajānuṃ trivṛtaṃ mūtakāryaṃ vā paśubrahmavarcasānnādyakāmā yathāsaṃkhyam // (23) Par.?
āmuṣmād iti karmasu tac ca // (24) Par.?
antavacane ca // (25) Par.?
pratikarmoddharaṇam aprasaṅge // (26) Par.?
apavṛttakarmā laukiko 'rthasaṃyogāt // (27) Par.?
aprakaraṇotpattir anārabhyavāda āśrayitvāt sarvaguṇaḥ // (28) Par.?
prakaraṇe cāviśeṣāt // (29) Par.?
darśanāc ca // (30) Par.?
vaikaṅkatāni pātrāṇi // (31) Par.?
khādiraḥ sruvaḥ // (32) Par.?
sphyaś ca // (33) Par.?
pālāśī juhūḥ // (34) Par.?
āśvatthy upabhṛt // (35) Par.?
vāraṇāny ahomasaṃyuktāni // (36) Par.?
bāhumātryaḥ srucaḥ pāṇimātrapuṣkarās tvagbilā haṃsamukhaprasekā mūladaṇḍā bhavanti // (37) Par.?
aratnimātraḥ sruvo 'ṅguṣṭhaparvavṛttapuṣkaraḥ // (38) Par.?
sphyo 'syākṛtiḥ // (39) Par.?
ādarśākṛti prāśitraharaṇam // (40) Par.?
camasākṛti vā // (41) Par.?
cātvālotkarāv antareṇa saṃcaraḥ // (42) Par.?
praṇītotkarāv iṣṭiṣu // (43) Par.?
Duration=0.07120418548584 secs.