Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15266
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
annapate 'nnasya no dehīty āha // (1.1) Par.?
agnir vā annapatiḥ // (2.1) Par.?
sa evāsmā annam prayacchati // (3.1) Par.?
anamīvasya śuṣmiṇa ity āha // (4.1) Par.?
ayakṣmasyeti vāvaitad āha // (5.1) Par.?
prapra dātāraṃ tāriṣa ūrjaṃ no dhehi dvipade catuṣpada ity āha // (6.1) Par.?
āśiṣam evaitām āśāste // (7.1) Par.?
ud u tvā viśve devā ity āha // (8.1) Par.?
prāṇā vai viśve devāḥ // (9.1) Par.?
prāṇair evainam udyacchate // (10.1) Par.?
agne bharantu cittibhir ity āha // (11.1) Par.?
yasmā evainaṃ cittāyodyacchate tenaivainaṃ samardhayati // (12.1) Par.?
catasṛbhir āsādayati // (13.1) Par.?
catvāri chandāṃsi // (14.1) Par.?
chandobhir eva // (15.1) Par.?
aticchandasottamayā // (16.1) Par.?
varṣma vā eṣā chandasāṃ yad aticchandāḥ // (17.1) Par.?
varṣmaivainaṃ samānānāṃ karoti // (18.1) Par.?
sadvatī bhavati // (19.1) Par.?
sattvam evainaṃ gamayati // (20.1) Par.?
pred agne jyotiṣmān yāhīty āha // (21.1) Par.?
jyotir evāsmin dadhāti // (22.1) Par.?
tanuvā vā eṣa hinasti yaṃ hinasti // (23.1) Par.?
mā hiṃsīs tanuvā prajā ity āha // (24.1) Par.?
prajābhya evainaṃ śamayati // (25.1) Par.?
rakṣāṃsi vā etad yajñaṃ sacante yad ana utsarjati // (26.1) Par.?
akrandad ity anvāha // (27.1) Par.?
rakṣasām apahatyai // (28.1) Par.?
anasā vahanti // (29.1) Par.?
apacitim evāsmin dadhāti // (30.1) Par.?
tasmād anasvī ca rathī cātithīnām apacitatamau // (31.1) Par.?
apacitimān bhavati ya evaṃ veda // (32.1) Par.?
samidhāgniṃ duvasyateti ghṛtānuṣiktām avasite samidham ādadhāti // (33.1) Par.?
yathātithaya āgatāya sarpiṣvad ātithyaṃ kriyate tādṛg eva tat // (34.1) Par.?
gāyatriyā brāhmaṇasya // (35.1) Par.?
gāyatro hi brāhmaṇaḥ // (36.1) Par.?
triṣṭubhā rājanyasya // (37.1) Par.?
traiṣṭubho hi rājanyaḥ // (38.1) Par.?
apsu bhasma praveśayati // (39.1) Par.?
apsuyonir vā agniḥ // (40.1) Par.?
svām evainaṃ yoniṃ gamayati // (41.1) Par.?
tisṛbhiḥ praveśayati // (42.1) Par.?
trivṛd vā agniḥ // (43.1) Par.?
yāvān evāgnis tam pratiṣṭhāṃ gamayati // (44.1) Par.?
parā vā eṣo 'gniṃ vapati yo 'psu bhasma praveśayati // (45.1) Par.?
jyotiṣmatībhyām avadadhāti // (46.1) Par.?
jyotir evāsmin dadhāti // (47.1) Par.?
dvābhyām // (48.1) Par.?
pratiṣṭhityai // (49.1) Par.?
parā vā eṣa prajām paśūn vapati yo 'psu bhasma praveśayati // (50.1) Par.?
punar ūrjā saha rayyeti punar udaiti // (51.1) Par.?
prajām eva paśūn ātman dhatte // (52.1) Par.?
punas tvādityā rudrā vasavaḥ samindhatām ity āha // (53.1) Par.?
etā vā etaṃ devatā agre samaindhata // (54.1) Par.?
tābhir evainaṃ saminddhe // (55.1) Par.?
bodhā sa bodhīty upatiṣṭhate // (56.1) Par.?
bodhayaty evainam // (57.1) Par.?
tasmāt suptvā prajāḥ prabudhyante // (58.1) Par.?
yathāsthānam upatiṣṭhate // (59.1) Par.?
tasmād yathāsthānam paśavaḥ punar etyopatiṣṭhante // (60.1) Par.?
Duration=0.31989407539368 secs.