Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15268
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vi vā etau dviṣāte yaś ca purāgnir yaś cokhāyām // (1.1) Par.?
samitam iti catasṛbhiḥ saṃnivapati // (2.1) Par.?
catvāri chandāṃsi // (3.1) Par.?
chandāṃsi khalu vā agneḥ priyā tanūḥ // (4.1) Par.?
priyayaivainau tanuvā saṃśāsti // (5.1) Par.?
samitam ity āha // (6.1) Par.?
tasmād brahmaṇā kṣatraṃ sameti // (7.1) Par.?
yat saṃnyupya viharati tasmād brahmaṇā kṣatraṃ vyeti // (8.1) Par.?
ṛtubhir vā etaṃ dīkṣayanti // (9.1) Par.?
sa ṛtubhir eva vimucyaḥ // (10.1) Par.?
māteva putram pṛthivī purīṣyam ity āha // (11.1) Par.?
ṛtubhir evainaṃ dīkṣayitvartubhir vimuñcati // (12.1) Par.?
vaiśvānaryā śikyam ādatte // (13.1) Par.?
svadayaty evainat // (14.1) Par.?
nairṛtīḥ kṛṣṇās tisras tuṣapakvā bhavanti // (15.1) Par.?
nirṛtyai vā etad bhāgadheyaṃ yat tuṣā // (16.1) Par.?
nirṛtyai rūpaṃ kṛṣṇam // (17.1) Par.?
rūpeṇaiva nirṛtiṃ niravadayate // (18.1) Par.?
imāṃ diśaṃ yanti // (19.1) Par.?
eṣā vai nirṛtyai dik // (20.1) Par.?
svāyām eva diśi nirṛtiṃ niravadayate // (21.1) Par.?
svakṛta iriṇa upadadhāti pradare vā // (22.1) Par.?
etad vai nirṛtyā āyatanam // (23.1) Par.?
sva evāyatane nirṛtiṃ niravadayate // (24.1) Par.?
śikyam abhyupadadhāti // (25.1) Par.?
nairṛto vai pāśaḥ // (26.1) Par.?
sākṣād evainaṃ nirṛtipāśān muñcati // (27.1) Par.?
tisra upadadhāti // (28.1) Par.?
tredhāvihito vai puruṣaḥ // (29.1) Par.?
yāvān eva puruṣas tasmān nirṛtim avayajate // (30.1) Par.?
parācīr upadadhāti // (31.1) Par.?
parācīm evāsmān nirṛtim praṇudate // (32.1) Par.?
apratīkṣam āyanti // (33.1) Par.?
nirṛtyā antarhityai // (34.1) Par.?
mārjayitvopatiṣṭhante // (35.1) Par.?
medhyatvāya // (36.1) Par.?
gārhapatyam upatiṣṭhante // (37.1) Par.?
nirṛtiloka eva caritvā pūtā devalokam upāvartante // (38.1) Par.?
ekayopatiṣṭhante // (39.1) Par.?
ekadhaiva yajamāne vīryaṃ dadhati // (40.1) Par.?
niveśanaḥ saṃgamano vasūnām ity āha // (41.1) Par.?
prajā vai paśavo vasu // (42.1) Par.?
prajayaivainam paśubhiḥ samardhayanti // (43.1) Par.?
Duration=0.33495211601257 secs.