Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): aśvamedha, hayamedha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14836
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tisraḥ patnyo 'sipathān kalpayanty aśvasya sūcībhir lauharājatasauvarṇībhir maṇisaṃkhyābhir gāyatrī triṣṭub iti dvābhyāṃ dvābhyām // (1) Par.?
tri
n.p.f.
patnī
n.p.f.
asi
comp.
∞ patha
ac.p.m.
kalpay
3. pl., Pre. ind.
root
→ sīsa (2.0) [conj]
aśva
g.s.m.
sūci
i.p.f.
lauha
comp.
∞ rājata
comp.
∞ sauvarṇa
i.p.f.
maṇi
comp.
∞ saṃkhyā,
i.p.f.
gāyatrī
n.s.f.
iti,
indecl.
dvi
i.d.f.
dvi,
i.d.f.
rajatasuvarṇasīsābhir vā mantrāmnānāt // (2) Par.?
rajata
comp.
∞ suvarṇa
comp.
∞ sīsa
i.p.f.
← kalpay (1.0) [conj]

indecl.
mantra
comp.
∞ āmnāna.
ab.s.n.
sauvarṇāsir aśvaḥ // (3) Par.?
∞ asi
n.s.m.
root
→ lauha (4.0) [conj]
→ āyasa (5.0) [conj]
aśva,
n.s.m.
lauhāḥ paryaṅgyāṇām // (4) Par.?
lauha
n.p.m.
← asi (3.0) [conj]
āyasā itareṣām // (5) Par.?
āyasa
n.p.m.
← asi (3.0) [conj]
itara.
g.p.m.
aśvaṃ viśāsty anuvākena kas tvā chyatīti // (6) Par.?
aśva
ac.s.m.
viśās
3. sg., Pre. ind.
root
anuvāka.
i.s.m.
ka
n.s.m.
tvad
ac.s.a.
chā
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
medo 'syoddharanti vapārthe // (7) Par.?
medas
ac.s.n.
idam
g.s.m.
∞ uddhṛ
3. pl., Pre. ind.
root
vapā
comp.
∞ artha.
l.s.m.
lohitaṃ cāsya śrapayanti // (8) Par.?
lohita
ac.s.n.
ca
indecl.
∞ idam
g.s.m.
śrapay.
3. pl., Pre. ind.
root
prājāpatyavapānām uttarataḥ śrapaṇaṃ homo haviṣaś ca // (9) Par.?
∞ vapā
g.p.f.
uttaratas
indecl.
root
śrapaṇa
n.s.n.
homa
n.s.m.
havis
g.s.n.
ca.
indecl.
prāg vapāhomāddhotādhvaryū ca sadasi saṃvadete catasṛbhiḥ kaḥ svid ekākīti pūrvavat // (10) Par.?
prāk
indecl.
vapā
comp.
∞ homa
ab.s.m.
∞ hotṛ
n.s.m.
∞ adhvaryu
n.d.m.
ca
indecl.
sadas
l.s.n.
saṃvad
3. du., Pre. ind.
root
→ uttara (13.0) [conj]
→ pūrva (12.0) [conj]
→ udgātṛ (11.0) [conj]
catur,
i.p.f.
ka
n.s.m.
svid
indecl.
ekākin
n.s.m.
∞ iti,
indecl.
pūrvavat,
indecl.
brahmodgātārau ca pṛcchāmi tveti // (11) Par.?
brahman
comp.
∞ udgātṛ
n.d.m.
← saṃvad (10.0) [conj]
ca,
indecl.
pracch
1. sg., Pre. ind.
tvad
ac.s.a.
∞ iti,
indecl.
punaḥ pūrvāv apareṇottaravediṃ kā svid āsīd iti // (12) Par.?
punar
indecl.
pūrva
n.d.m.
← saṃvad (10.0) [conj]
apareṇa
indecl.
∞ uttaravedi,
ac.s.f.
ka
n.s.f.
svid
indecl.
as
3. sg., Impf.
iti,
indecl.
uttarau ca katy asyeti // (13) Par.?
uttara
n.d.m.
← saṃvad (10.0) [conj]
ca,
indecl.
kati
indecl.
idam
g.s.m.
∞ iti.
indecl.
yajamāno 'dhvaryuṃ pṛcchāmi tveti // (14) Par.?
yaj
Pre. ind., n.s.m.
root
adhvaryu,
ac.s.m.
pracch
1. sg., Pre. ind.
tvad
ac.s.a.
∞ iti.
indecl.
iyaṃ vedir ity adhvaryuḥ // (15) Par.?
idam
n.s.f.
vedi
n.s.f.
iti,
indecl.
adhvaryu.
n.s.m.
root
sarvahutena mahimnā carati yas te 'hann iti juhoti // (16) Par.?
sarva
comp.
∞ hu
PPP, i.s.m.
mahiman
i.s.m.
car.
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.m.
tvad
d.s.a.
han
3. sg., root aor.
iti,
indecl.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
atra vā grahaṇam // (17) Par.?
atra
indecl.
root

indecl.
grahaṇa.
n.s.n.
vapābhiś carati // (18) Par.?
vapā
i.p.f.
car.
3. sg., Pre. ind.
root
chāgosrameṣāḥ paśvabhidhānād yathāliṅgam // (19) Par.?
chāga
comp.
∞ usra
comp.
∞ meṣa
n.p.m.
paśu
comp.
∞ abhidhāna
ab.s.n.
root
→ guṇavacana (20.0) [conj]
→ avacana (21.0) [conj]
guṇavacanāc codanāśabdasya // (20) Par.?
guṇavacana
ab.s.n.
← abhidhāna (19.0) [conj]
codana
comp.
∞ śabda,
g.s.m.
prakṛtau cāvacanāt // (21) Par.?
prakṛti
l.s.f.
ca
indecl.
∞ avacana.
ab.s.n.
← abhidhāna (19.0) [conj]
ekaviṃśatipradānān eke 'nvak cāturmāsyadevatāḥ pitṛtraiyambakapunaruktavarjam // (22) Par.?
∞ pradāna
ac.p.m.
eka
n.p.m.
root
anvañc
ac.s.n.
∞ devatā
ac.p.f.
pitṛ
comp.
∞ traiyambaka
comp.
∞ punarukta
comp.
∞ varjam.
indecl.
aindrāgnavaiśvadevakāyān eke // (23) Par.?
∞ vaiśvadeva
comp.
∞ kāya
ac.p.m.
eka.
n.p.m.
root
devatātantreṇa tu // (24) Par.?
devatā
comp.
∞ tantra
i.s.n.
root
→ bheda (25.0) [conj]
tu,
indecl.
na kālabhedāt // (25) Par.?
na
indecl.
kāla
comp.
∞ bheda.
ab.s.m.
← tantra (24.0) [conj]
vapānte dvitīyena pūrvavad yas te rātrāv iti juhoti // (26) Par.?
vapā
comp.
∞ anta
l.s.m.
dvitīya
i.s.m.
pūrvavat,
indecl.
yad
n.s.m.
tvad
g.s.a.
rātri
l.s.f.
iti,
indecl.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
śūle 'śvaśeṣaśrapaṇam // (27) Par.?
śūla
l.s.n.
aśva
comp.
∞ śeṣa
comp.
∞ śrapaṇa,
n.s.n.
root
→ kṛ (28.0) [orphan]
sarpaṇaprabhṛty ā paśvāsādanāt kṛtvā // (28) Par.?
∞ prabhṛti
ac.s.n.
ā
indecl.
paśu
comp.
∞ āsādana
ab.s.n.
kṛ.
Abs., indecl.
← śrapaṇa (27.0) [orphan]
Duration=0.22240114212036 secs.