Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Sacrifice, yajña, year

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13432
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sāyaṃprātarhomau sthālīpāko navaś ca yaḥ / (1.1) Par.?
baliś ca pitṛyajñaś cāṣṭakā saptamaḥ paśuḥ / (1.2) Par.?
ity ete pākayajñāḥ // (1.3) Par.?
agnyādheyam agnihotraṃ paurṇamāsyamāvāsye / (2.1) Par.?
naveṣṭiś cāturmāsyāni paśubandho 'tra saptamaḥ / (2.2) Par.?
ity ete haviryajñāḥ // (2.3) Par.?
agniṣṭomo 'tyagniṣṭoma ukthyaḥ ṣoḍaśimāṃs tataḥ / (3.1) Par.?
vājapeyo 'tirātraś cāptoryāmātra saptamaḥ / (3.2) Par.?
ity ete sutyāḥ // (3.3) Par.?
ke svid devāḥ pravovājāḥ ke svid devā abhidyavaḥ / (4.1) Par.?
ke svid devā haviṣmantaḥ kiṃ svij jigāti sumnayuḥ // (4.2) Par.?
ṛtava eva pravovājā māsā devā abhidyavaḥ / (5.1) Par.?
ardhamāsā haviṣmantas taj jigāti sumnayuḥ // (5.2) Par.?
kati svid rātrayaḥ katy ahāni kati stotrāṇi kati śastrāṇy asya / (6.1) Par.?
kati svit savanāḥ saṃvatsarasya stotriyāḥ padākṣarāṇi katy asya // (6.2) Par.?
dvāv atirātrau ṣaṭ śatam agniṣṭomā dve viṃśatiśate ukthyānāṃ / (7.1) Par.?
dvādaśa ṣoḍaśinaḥ ṣaṣṭiḥ ṣaḍahā vaiṣuvataṃ ca // (7.2) Par.?
ahānyasya viṃśatiśatāni trīṇy ahaś caikaṃ tāvad asya / (8.1) Par.?
saṃvatsarasya savanāḥ sahasram asīti trīṇi ca saṃstutasya // (8.2) Par.?
ṣaṭṣaṣṭiś ca dve ca śate bhavata stutaśastrāṇām ayutaṃ caikam asya / (9.1) Par.?
stotriyāś ca navatisahasrā dve niyute navatiś cāti ṣaṭ ca // (9.2) Par.?
aṣṭau śatāny ayutāni triṃśac caturnavatiś ca padāny asya / (10.1) Par.?
saṃvatsarasya kavibhir mitasyaitāvatī madhyamā devamātrā // (10.2) Par.?
ayutam ekaṃ prayutāni triṃśad dve niyute tathā hy anusṛṣṭāḥ / (11.1) Par.?
aṣṭau śatāni nava cākṣarāṇy etāvān ātmā paramaḥ prajāpateḥ // (11.2) Par.?
ādyaṃ vaṣaṭkāraḥ pradānāntam etam agniṣṭome parvaśaḥ sādhu kᄆptam / (12.1) Par.?
saubheṣajaṃ chanda īpsan yad agnau catuḥśataṃ bahudhā hūyate yat // (12.2) Par.?
prātaḥsavanastuta ekaviṃśo gāyatrastomamita eka eva / (13.1) Par.?
mādhyaṃdinaḥ saptadaśena kᄆptas trayastriṃśena savanaṃ tṛtīyam // (13.2) Par.?
Duration=0.049221992492676 secs.