Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12410
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
kṣatrasya yonir asi kṣatrasyolbam asi kṣatrasya nābhir asīti // (1) Par.?
indro vai yad ajāyata tasya vā eṣa yonir āsīd yat tārpyam ulbaṃ pāṇḍaram // (2) Par.?
nābhir uṣṇīṣaḥ // (3) Par.?
sūtavaśāyā adhyajāyata // (4) Par.?
sūnā catuḥpady ūdhar āsīt // (5) Par.?
nīvārāḥ pīyūṣaḥ // (6) Par.?
tasmān naivāraḥ puroḍāśaḥ // (7) Par.?
pañcāśatam anyasminn akṣaṇy ānakty ekapañcāśatam anyasmin // (8) Par.?
śatāyur vai puruṣaḥ śatavīryaḥ // (9) Par.?
āyur eva vīryam āpnoti // (10) Par.?
apa upaspṛśati // (11) Par.?
amṛtaṃ vā āpaḥ // (12) Par.?
amṛtenaivainaṃ saṃrambhayati // (13) Par.?
āvitto agnir gṛhapatir iti // (14) Par.?
gārhapatyāyaivainam āvedayati // (15) Par.?
āvittā indro vṛddhaśravā iti // (16) Par.?
indriyaṃ vā indraḥ // (17) Par.?
indriyāyaivainam āvedayati // (18) Par.?
āvittau mitrāvaruṇau dhṛtavratā iti // (19) Par.?
ahorātre vai mitrāvaruṇau // (20) Par.?
ahorātrābhyām evainam āvedayati // (21) Par.?
āvitte dyāvāpṛthivī ṛtāvṛdhā iti // (22) Par.?
dyāvāpṛthivībhyām evainam āvedayati // (23) Par.?
āvittaḥ pūṣā viśvavedā iti // (24) Par.?
paśavo vai pūṣā // (25) Par.?
paśubhya evainam āvedayati // (26) Par.?
āvittā devy aditir iti // (27) Par.?
ādityā vā imāḥ prajāḥ // (28) Par.?
tābhya evainam āvedayati // (29) Par.?
āvitto 'yam asā āmuṣyāyaṇo 'muṣyāḥ putro 'muṣyāṃ viśīti // (30) Par.?
viśa evainam āvedayati // (31) Par.?
tasmād vā eṣa viśaḥ priyaḥ // (32) Par.?
viśe hy enam āvedayati // (33) Par.?
eṣa te janate rājeti // (34) Par.?
janatāyā evainam āvedayati // (35) Par.?
somo 'smākaṃ brāhmaṇānāṃ rājeti // (36) Par.?
brahmoddharati // (37) Par.?
sarvebhya evainam anyebhyo bhūtebhya āvedayati // (38) Par.?
brahmoddharati // (39) Par.?
tasmād āhur brahmoddhṛtam iti // (40) Par.?
brahma hy uddharati // (41) Par.?
indrasya varjo 'si vārtraghnas tvayāyaṃ vṛtraṃ vadhyād iti // (42) Par.?
dhanuḥ prayacchati // (43) Par.?
vajro vai dhanuḥ // (44) Par.?
vajro rājanyaḥ // (45) Par.?
vajreṇaiva vajraṃ samardhayati // (46) Par.?
śatrubādhanāḥ stheti bāṇavataḥ // (47) Par.?
anto vai bāṇavantaḥ // (48) Par.?
anto rājanyaḥ // (49) Par.?
antenaivāntaṃ samardhayati // (50) Par.?
trīn prayacchati // (51) Par.?
tisro vai śaravyāḥ divyā pārthivā samudriyā // (52) Par.?
tā asmād yoyāva // (53) Par.?
pāta prāñcam // (54) Par.?
pāta pratyañcam // (55) Par.?
pāta tiryañcam // (56) Par.?
pātānvañcam // (57) Par.?
pātordhvam // (58) Par.?
digbhya enaṃ pāteti // (59) Par.?
digbhya enaṃ pānti // (60) Par.?
mitro 'sītīmam abhimantrayate // (61) Par.?
mitrasya hy etad rūpam // (62) Par.?
varuṇo 'sītīmaṃ varuṇasya hy etad rūpam // (63) Par.?
hiraṇyavarṇam uṣaso vyuṣṭā ity udvatā abhimantrayeta // (64) Par.?
ūrdhvabāhuṃ tiṣṭhantam abhiṣiñcati // (65) Par.?
bṛhatsāma bhavati // (66) Par.?
svargam evainaṃ lokam abhisaṃtanoti // (67) Par.?
Duration=0.16745591163635 secs.